Posted by: bluesyemre | July 24, 2014

I need some beach therapy, I’m on vacation until July 31

3608d34107f9d375c236fb32f9a70f78

http://www.ideaplacelnk.com/

https://www.facebook.com/ideaplacelnk?ref=hl

https://twitter.com/IdeaPlaceLNK

 

 • Teenage Engineering’s OD-11 speaker has been stuck in “coming soon” limbo for a couple years now. After appearing at the past two Consumer Electronic Shows, blowing a Summer 2013 launch date, and going on pre-order last fall, this white block of almost-vaporware finally materialized at the MoMa Design Store in New York last week. And while you won’t need to be a Scandinavian audiophile to enjoy this Swedish speaker, you will need a sufficiently padded bank account. First, some history. Stig Carlsson isn’t a household name here in the U.S., but a generation of Hi-Fi-oriented Swedes grew up buying and listening to his speakers. Working for Sonab, the audio engineer designed some remarkable (and truly weird looking) speakers during the ’60s and ’70s. Some were shaped like cannons; others had curved tweeter arrays and strange woofer configurations. These designs were all informed by the audio engineer’s (still controversial) philosophy, which basically amounts to this: Loud speakers should be made and tuned for real-world listening rooms, not some perfectly dampened anechoic environment. Carlsson called this ortho acoustics, and crafted his speakers to spew sound in all directions, purposefully bouncing it off couches, walls, ceilings, and other modern day furnishings.

http://www.teenageengineering.com/od-11

http://www.wired.com/2014/07/teenage-engineering-od-11/

Posted by: bluesyemre | July 22, 2014

Kitap, zekayı kibarlaştırır – Cemil Meriç

cemil meric

Linux Yaz Kampı 2014

 

 • Linux Yaz Kampı 2014, 11 – 23 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Linux Kullanıcıları Derneği ve İnternet Teknolojileri Derneği ‘nin organizasyonunu üstlendiği etkinlikte, farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden paralel sınıflarda gerçekleştirilen eğitimlere katılım ücretsizdir. Katılımcılardan yalnızca kendi yol/konaklama/yemek masraflarını karşılamaları beklenmektedir. Eğitimlerde kontenjan sınırlıdır. Başvurularda öncelik görevlendirme alan kamu ve üniversite bilgi işlem personellerine verilmekle beraber kampa katılım herkese açıktır.

http://kamp.linux.org.tr/2014/

Print

As a designer, Istanbul’s subway map has been bugging me for a long time. It may have been a quite decent design when first introduced, but additions made over the years have lacked the same quality. As the new lines were introduced, they started overlapping and the map became cluttered. A new map, designed with the proposed lines in mind, was needed. But we only got new lines shoved into the empty spaces found on the map. I decided to act on my constant discomfort with the map, and made the changes that I believed were needed.

Bu proje boş zamanlarımı değerlendirmek için tarafımdan hazırlanmıştır, resmi bir çalışma değildir. İstanbul Ulaşım A.Ş. veya diğer ilgili kurumlarla bir bağlantısı yoktur. Bir tasarımcı olarak İstanbul’un metro haritası beni uzun zamandır rahatsız ediyordu. İlk tasarlandığı zaman belirli bir kalitenin üzerinde hazırlanmış olsa da, zaman geçtikçe yapılan eklemeler aynı kalitede olmuyordu. İstanbul’un metro hatları arttıkça, metro haritası da şişmeye, üst üste binmeye başladı. İleride açılacak hatları da hesaba katarak tamamen yeni bir düzenleme yapılması gerekirken, boş kalan yerlere yeni hatlar sıkıştırılarak ilerleniyordu. Bu durumun beni sürekli rahatsız etmesinden sıkıldım ve yapılmasını gerektiğini düşündüğüm değişiklikleri kendim yaptım. 

http://cargocollective.com/bertan/Istanbul-Railway-Network-Map

http://www.istanbululasim.com/

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Son günlerde “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, “Eymir Gölü” ve “Tünel Yol” konularında basında yer alan haber ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki bilgilerin kamuoyumuzla tekrar paylaşılmasında yarar görüyoruz.

“ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, arazilerinin büyük bir bölümü doğal ve arkeolojik sit olan Üniversitemiz için hazırlanması ve onaylanması gereken yasal bir belgedir. Kampusumuzun doğal çevresiyle birlikte bütünlüğüne koruma getiren Plan, sit bölgelerini ve mevcut yapılaşmış alanları plan kararlarına dönüştürerek ODTÜ’nün arazi varlığını ve binalarını yasal zemine oturtmaktadır. Bu nedenle, ilgili akademik-idari birimlerimiz tüm teknik, adli ve idari çalışmaları titizlikle yürütmekte ve yetkili kurullarımız konuyu yakından takip etmektedir.

Uzun süredir bu süreçte özveriyle görev yapan tüm mensuplarımıza ve destek veren ODTÜ Dostlarına tekrar teşekkür ederiz. Bu yöndeki duyarlılıklarını paylaşan kurum ve kişilerin, basın organlarına da yansıyan görüşleri için de teşekkürlerimizi sunarız.

“ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, Ekim 2013’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkartılmıştı. Üniversitemizin de dahil olduğu kurumların itirazları nedeniyle, Bakanlık bazı revizyonlar yapmış ve Planı 20.5.2014 tarihinde yeniden onaylanarak bir aylık itiraz süresi için 29.5.2014 tarihinde askıya çıkarmıştır. Askıya çıkan Plan, Haziran ayı başında ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin de dahil olduğu komisyonumuzca incelenmiştir.

1.    Planda yer alan “tünel yol”, Kampüsün Bilkent Bulvarı Kapısı (A-7) ile Vişnelik tesisi arasında doğu-batı yönünde Kampüsün bütünlüğünü ve doğal sit alanlarını etkilemeyecek şekilde yer altından geçmektedir. Bu amaçla yüzeyde inşaat yapılamayacağı, aşağıda tam metni verilen “Plan Notu” (Özel Hükümler 1.10) ile hüküm altına alınmıştır. Plan Notundan görüleceği gibi, “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı” hükümleri açıkça çiğnenmediği sürece, yüzeyde inşaat yapılması veya ODTÜ onayı olmadan inşaata başlanılması mümkün değildir.

2.    Onaylanan Plan, Eymir Gölü çevresinde sit alanları ile ilgili yeni bir düzenleme getirmemiş, “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu” tarafından 1995 yılında alınmış olan sit kararlarına tümüyle uymuştur. Tüm bölge, 1. veya 2. derece sit alanıdır. 1. derece sit alanları yapılaşmaya kapalıdır. Koruma Kurulu tarafından 1995 yılında 2. derece sit alanı olarak belirlenen alanlarda, “Açık Hava ve Folklor Müzesi” gibi kullanımlar düşünülmüştür. Ancak onaylanan Planda, bu alanlarda yapılaşmaya yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. Onaylanan Plan düzenlemeleri çerçevesinde, mülkiyeti veya tahsisi ODTÜ’de kaldığı sürece, bu alanlarda ODTÜ’nün izni olmadan herhangi bir yapılaşma yasal olarak mümkün değildir.

Ekim 2013′de onaylanmış olan Plana yukarıdaki iki konuda yaptığımız itirazların, yapılan revizyonlarla karşılandığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.5.2014 tarihinde onaylanan Plana askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi halen sürmekte olup, nihai onay süreci henüz sonuçlanmamıştır.

Üniversitemiz, toplumumuza ve doğaya karşı sorumluğunun gereği olarak, elindeki tüm olanakları kullanarak ODTÜ Ormanı’nı ve Eymir Gölü’nü kararlılıkla korumaya ve ODTÜ Kampusu’nun bütünlüğüne titizlikle sahip çıkmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

Rektörlük

Plan Notları – Özel Hükümler

“1.10. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPUS VE ÖZEL ORMAN ALANINDAN, BİLKENT MAHALLESİ İLE 100.YIL MAHALLESİ ARASINDA GEÇMESİ PLANLANAN 35 METRE BANDINDAKİ TÜNEL YOL BAĞLANTISI VE KAVŞAKLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLUP, PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK KALMAKSIZIN PROJE AŞAMASINDA YOL GENİŞLİĞİ, GÜZERGÂHI VE KAVŞAK ÇÖZÜMLEMELERİ VAZİYET PLANINA İŞLENMEK VE KAMPUS BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMAK KAYDI İLE İLGİLİ BELEDİYE BİRİMLERİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT METNİ İMZALANARAK YENİDEN BELİRLENEBİLİR. ANCAK TÜNEL AÇMAK İÇİN YÜZEYDE İŞLEM VEYA İNŞAAT YAPILMAYACAKTIR. TÜNEL YAPIM TEKNİKLERİ KONUSUNDA İLGİLİ BELEDİYE BİRİMLERİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT METNİ İMZALANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.”

http://www.metu.edu.tr/tr/duyuru/odtu-koruma-amacli-imar-plani-hakkinda-aciklama

http://www.etha.com.tr/Haber/2014/07/17/yasam/odtunun-arkasinda-yeni-planlar-var/

 • This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies.

http://j.mp/1p7j8bx

 

 

personal brand

 

 • Do you know what separates me from other entrepreneurs? No, it’s not that I am smarter or work harder. A lot of entrepreneurs have those characteristics. It’s that I have a much bigger personal brand. You don’t want to build your personal brand to feed your ego. You want to build it so you can get more opportunities. The bigger your brand, the easier it will be to make deals for your company and gain opportunities that you couldn’t have before.

http://www.quicksprout.com/the-complete-guide-to-building-your-personal-brand/

 • Kıyıda köşede kalmış şarkıların radyosu ve müzik haberleri – kıyı müzik sizi hayatta tutar.

http://www.kiyimuzik.com/

https://www.facebook.com/kiyimuzik

iPhone App: https://itunes.apple.com/us/app/k-y-muzik/id889597424?mt=8

 

y tonta

Atıf dizinlerinde listelenen dergilerin kalitesini ölçmek ve dergileri karşılaştırmak amacıyla geliştirilen dergi etki faktörü, makale etki puanı ya da atıf sayılarına dayanan h dizini gibi bibliyometrik yöntemler günümüzde araştırma değerlendirme, işe alma, akademik yükseltme, araştırma fonu dağıtma, yayın destekleme gibi amaçlar için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak söz konusu bibliyometrik yöntemler tek tek araştırmacıların ya da makalelerin kalitesini ölçmek için geliştirilmemiştir. Bu çalışmada dergi etki faktörü, atıf yarı yaşamı, makale etki puanı ve h dizininin üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından akademik performans değerlendirme, öğretim üyeliğine yükseltme ve yayın destekleme amacıyla kullanımı incelenmektedir. Bibliyometrik ölçümlerin amaç dışı kullanımının yol açtığı sonuçlarla ilgili örnekler verilmekte ve çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

http://j.mp/1qws520

 • Do you want to know the real reason why there’ so much violence in the Middle-East? This animation by Nina Paley is one of the most beautiful, accurate and true cartoons we ever seen! A masterpiece! The animation makes it clear why there can be no clear “winners” over this land. Time to end the bloodshed and seek peace through compromise and cooperation.

http://vimeo.com/50531435

http://blog.ninapaley.com/2012/10/01/this-land-is-mine/

 

08:30 Kayıt ve ikram

09:30 Açılış

09:45 Nazlı Eray Açılış konuşması

10:00 Metin Celal Yayıncılık Gündemimiz

10:30 Gülenay Börekçi, Halil Türkden Yeni Medyada Edebiyat

11:15 Kahve molası

11:35 Panel – Kitap Tasarımı ve İllüstrasyon
Huban Korman, Feridun Oral, Sadi Güran, Dr. Müren Beykan

12:40 Mine Soysal Eğitimde Edebiyat Sansürünün Yeni Boyutları

13:00 Öğle yemeği

14:10 Ayfer Gürdal Ünal Çocuk Gençlik Edebiyatında Uluslararası Buluşmalar

14:30 Feridun Andaç Editörlük Ne Değildir?

15:00 Enver Ercan Kapanış Konuşması

15:20 Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2014 Ödül Töreni
Dr. Müren Beykan • 2014 sonuçları

15:50 KOKTEYL

http://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-edebiyat-gunu/zeynep-cemali-edebiyat-gunu-2014/

 

Posted by: bluesyemre | July 21, 2014

Protagonist/Antagonist Hand Illustrated Quote Art

https://www.etsy.com/listing/175000330/protagonistantagonist-hand-illustrated?

il_fullxfull.601132541_59pe il_fullxfull.601132501_gcz5 (1)

 

Posted by: bluesyemre | July 21, 2014

2014 IATUL Conference Proceedings #IATUL

The 35th IATUL CONFERENCE 2014

 • The representatives of university libraries from around the world gathered at Aalto University Helsinki, Finland in June 2014 for the 35th IATUL Conference to discuss the current events and challenges in the library field. The main themes of the conference were measures of success and scrutinizing the effectiveness of library resources. Other themes of the conference were open access and open data, information security, bibliometrics, service design and information literacy. Over 180 delegates from 29 different countries participated in the conference.

http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/

http://web.lib.aalto.fi/iatul2014/

http://www.iatul.org/

Browse the contents of 2014 IATUL Proceedings:

Keynote Sessions
Plenary Sessions
Acquisition
Altmetrics
Assessment
Bibliometrics
Digital Library Space
Information Literacy
Library Space
Library Services and Systems
Open Access and Repositories
Performance
Posters
Service Design

 

Posted by: bluesyemre | July 19, 2014

The Kiss by Felix Hernandez Rodriguez #photography

20140720-041603-15363482.jpg

Posted by: bluesyemre | July 19, 2014

The center of the universe

20140719-170737-61657311.jpg

Posted by: bluesyemre | July 19, 2014

Blues in heaven

20140719-152631-55591814.jpg

Posted by: bluesyemre | July 18, 2014

Beyinlerimiz savaşsın isterdim…

Beyinlerimiz savaşsın isterdim,
ama görüyorum ki silahsızsınız bayım. F.Kafka

Posted by: bluesyemre | July 14, 2014

Alphabet taught to kids nowadays

20140714-112221-40941541.jpg

20140713-010622-3982211.jpg

http://www.metu.edu.tr/ogrenciler-universiteleri-degerlendiriyor

1_0 3_0 5_0_0 6_0_0 10377620_694066267333914_790828948533758944_n sonson_0

 

10502234_10152262631551172_8148294213399480542_n

Posted by: bluesyemre | July 11, 2014

Rockets falling? There’s an app for that

Screenshot of the Red Alert: Israel app (Photo credi: Courtesy)

 • Six ways Israelis are using technology to get information about rocket attacks during Operation Protective Edge. As Israelis deal with Operation Protective Edge in Gaza and hundreds of rockets reaching the south and central regions, the country has turned to technology to try to ease some of the difficulties. Here are six ways that technology and social media are changing the way Israelis gather information in real time about rocket attacks.

http://www.timesofisrael.com/rockets-falling-theres-an-app-for-that/

 

Ev genel

Evlerimizde uygulayabileceğimiz birkaç yöntemle suyu daha etkin kullanabiliriz:

 • Yağmur suyunu hasad edin (yağmur suyu hasadı yöntemleri, bu ayki Ekolojik Yaşam Rehberi’nin kapak konusu olacak. Su hasadı ve su tutma yöntemleriyle ilgili Permakültür Platformu’nun derlemelerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Lavabo, banyo ve duştan gelen su, gri su olarak adlandırılır. Bu su, tuvalet rezervuarına yönlendirilerek yeniden değerlendirilir.

 Banyo

Günlük su harcamamızın yüzde 40’ı banyodadır.

 • Sifon ve musluk kaçakları, su tüketiminin önemli bir kısmını oluşturuyor. Hemen tamir ettirin.
 • Tuvalet rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litredir. 4 kişilik bir aile 16 litrelik rezervuar ile ayda tuvalette 7 ton su tüketir. Bunun yerine 7 litrelik rezervuar ile 2.5-3 tona düşürmek mümkün.
 • Tuvalet rezervuarı 16 litrelik ise bu durumda rezervuara ağırlık koyarak (su dolu pet şişe gibi)  su tüketimini %20 azaltabilirsiniz.
 • Çamaşır makinesini haftada bir kez az çalıştırarak yılda 9 ton su tasarrufu sağlanabilir. Makina dolmadan çalıştırmayın, ön yıkama yapmayın.
 • Banyo yerine duş yapın: Banyoda 120-150 litre su, duşta ise bundan daha az su kullanılır. Banyo yapmak yerine duş alarak su tüketimini %25 azaltabilirsiniz.
 • Bir kişi günde bir kez ortalama üç dakika boyunca suyu kapatmadan tıraş olursa, yılda 10 ton su harcar.
 • Bir kişinin günde iki kez bir dakika boyunca suyu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden olur.

 Mutfak

 •  Bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapmak yerine peçeteyle silin.
 • Sebze ve meyveleri elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkarsanız çok daha az su tüketirsiniz. 4 kişilik bir aile, bu yöntemle, yılda ortalama 20 ton su tasarrufu yapabilir.
 • Elde bulaşık yıkarken, mümkün olan en doğal temizleyiciyi kullanın, durulanması daha kolay olduğundan daha az su harcarsınız.
 • Yıkama sularını daha sonra çiçeklerinizi sulamak için kullanabilirsiniz.

Bahçe

 •  Çok su isteyen bitkiler (çim vb.) yerine, iklime uygun, kuraklığa dayanıklı bitkiler ekin.
 • Toprağı malçlayın (Toprağın üstünün kuru yaprak, saman, ağaç kabuğu gibi doğal malzemelerle örtülerek buharlaşmanın engellenmesi, toprağın su tutma kabiliyetinin artırılması).
 • Geniş yapraklı ağaç dikerek gölge alanlar yaratın.
 • Bahçenizi verimli sulamak için sabah erken saatleri tercih edin.
 • Bahçenizdeki  bitkilerin yapraklarını değil, saplarının dibini sulayın.

Ulaşım

 •  Çok gerekmedikçe arabanızı yıkamayın, nemli bezlerle silerek temizleyin veya bir kova su ile yıkayın.
 • Kısa mesafelerde yürüyün veya bisiklete binin.

http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=7307

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,044 other followers