tonta

Türkiye, tarihi mirası ve insan kaynağıyla, her alanda çok daha güçlü bir ülke
olabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Doğru adımları belirleyip o adımları
doğru bir şekilde atabilirsek, ülkemizi hayal ettiğimiz seviyelere taşıyabiliriz.
Bunu başarmak için üzerinde en fazla durmamız gereken alanlar hiç şüphesiz
bilim ve teknolojidir. Türkiye’nin bir refah toplumuna dönüşmesi, ancak bilim ve
teknoloji alanında önemli bir mesafe kat etmesiyle mümkün olacaktır. Bilim ve
teknoloji ekosistemi, çok geniş bir alanı kapsamaktadır. TÜBİTAK, bu ekosistemi
oluşturan her bir halkanın daha sağlam bir hale kavuşması amacıyla yenilikçi,
yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı politikalar izlemektedir. Hem akademik hem
de endüstriyel yenilikleri desteklemek için yoğun bir gayret gösteren TÜBİTAK,
Türkiye’nin yüksek hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan ve oynayacak olan
kurumların başında gelmektedir.
Günümüzde farklı ülkeler, toplumlar ve şirketler arasında kıyasıya bir rekabet
yarışı yaşanmaktadır. Rekabet gücünü tayin eden en önemli parametre ise bilim
ve teknolojidir. Rekabet yarışı ile bilim ve teknoloji yarışı kavramlarını artık
neredeyse eş anlamlı olarak kullanmak mümkündür. Bilim alanındaki yarışın en
önemli göstergelerinden birisi uluslararası bilimsel yayınlardır. TÜBİTAK’ın 1993
yılından itibaren uluslararası bilimsel yayınları teşvik etmesi, üniversitelerimizde
ve akademisyenlerimizde bu konuyla ilgili ciddi bir farkındalık oluşmasını
sağlamıştır. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, uluslararası yayın sayımız, UBYT
programının başladığı zamanlardan itibaren hızlı bir yükselişle önce 10 binlere,
son yıllarda ise 35 binin üzerindeki rakamlara ulaşmıştır. Fakat ne yazık ki,
yayın sayısındaki hızlı artışı bu yayınlara verilen atıflarda yakalayamamış
durumdayız. Bu da yapılan yayınların etki değerinin sorgulanmasını gündeme
getirmektedir. Önümüzdeki dönemde yayın sayısını daha da artıracağımıza
inanıyoruz. Ancak sadece nicelik artışına odaklanmayacağız. Bu yayınların
kalitesini artırmaya, uluslararası bilim camiasında daha görünür olan ve daha
fazla dikkat çeken yayınların yapılması için tüm paydaşlarımızla birlikte gayret
göstereceğiz. Artık Türkiye’nin başkalarının attığı temeller üzerine kat çıkmasına
değil yeni teknolojilerin temellerini atmasına ihtiyacımız var.

UBYT Programında dönem dönem yapılan değişikliklerle belirli iyileştirmeler
hedeflenmiştir. Bu değişiklikler yapılırken, elbette programla ilgili geri dönüşler
dikkate alınmıştır. Ancak bu önemli programın topyekûn etkilerinin detaylı bir
analizi ilk defa yapılmaktadır. Elinizdeki bu çalışma ile 1997-2015 yılları
arasındaki veriler analiz edilmiş, programın artıları ve eksileri raporlanmış ve
diğer ülkelerdeki benzeri uygulamalarla kıyaslanarak bir değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
UBYT programının geleceğini şekillendirecek bu detaylı çalışmanın, aynı
zamanda Türkiye’de kapsamlı bir bilimsel performans değerlendirme sistemiyle
ilgili bir ön adım olacağı umudunu taşıyorum. Tüm paydaşlarımız için faydalı
olacağına inandığım bu raporu takdim ederken, çalışmayı yapan ve aynı
zamanda ULAKBİM’in ilk müdürü olan Sayın Prof. Dr. Yaşar Tonta’ya
teşekkürlerimi de sunarım.

Prof. Dr. A. Arif Ergin
TÜBİTAK Başkanı

Tam metin

İngilizce Özet

363

Lifelong learning will help you be happier, earn more, and even stay healthier, experts say. Plus, plenty of some of the smartest names in business, from Bill Gates to Elon Musk, insist that the best way to get smarter is to read. So what do you do? You go out and buy books, lots of them.

But life is busy and intentions are one thing, actions another. Soon you find your shelves (or e-reader) overflowing with titles you intend to read one day, or books you flipped through once but then abandoned. Is this a disaster for your project to become a smarter, wiser person?

If you never actually get around to reading any books, then yes. You might want to read up on tricks to squeeze more reading into your hectic life and why it pays to commit a few hours every week to learning. But if it’s simply that your book reading in no way keeps pace with your book buying, I have good news for you (and for me, I definitely fall into this category): your overstuffed library isn’t a sign of failure or ignorance, it’s a badge of honor.

Why you need an “antilibrary”

That’s the argument author and statistician Nassim Nicholas Taleb makes in his bestseller The Black Swan. Perpetually fascinating blog Brain Pickings dug up and highlighted the section in a particularly lovely post. Taleb kicks off his musings with an anecdote about the legendary library of Italian writer Umberto Eco, which contained a jaw-dropping 30,000 volumes.

Did Eco actually read all those books? Of course not, but that wasn’t the point of surrounding himself with so much potential but as-yet-unrealized knowledge. By providing a constant reminder of all the things he didn’t know, Eco’s library kept him intellectually hungry and perpetually curious. An ever growing collection of books you haven’t yet read can do the same for you, Taleb writes:

A private library is not an ego-boosting appendage but a research tool. Read books are far less valuable than unread ones. The library should contain as much of what you do not know as your financial means, mortgage rates, and the currently tight real-estate market allows you to put there. You will accumulate more knowledge and more books as you grow older, and the growing number of unread books on the shelves will look at you menacingly. Indeed, the more you know, the larger the rows of unread books. Let us call this collection of unread books an antilibrary.

An antilibrary is a powerful reminder of your limitations – the vast quantity of things you don’t know, half know, or will one day realize you’re wrong about. By living with that reminder daily you can nudge yourself towards the kind of intellectual humility that improves decision-making and drives learning.

“People don’t walk around with anti-résumés telling you what they have not studied or experienced (it’s the job of their competitors to do that), but it would be nice if they did,” Taleb claims.

Why? Perhaps because it is a well known psychological fact that is the most incompetent who are the most confident of their abilities and the most intelligent who are full of doubt. (Really, it’s called the Dunning-Kruger effect). It’s equally well established that the more readily admit you don’t know things, the faster you learn.

So stop beating yourself up for buying too many books or for having a to-read list that you could never get through in three lifetimes. All those books you haven’t read are indeed a sign of your ignorance. But if you know how ignorant you are, you’re way ahead of the vast majority of other people.

https://www.inc.com/jessica-stillman/why-you-should-stop-feeling-bad-about-all-those-books-you-buy-dont-read.html

Posted by: bluesyemre | December 12, 2017

It’s called #reading… by Glasbergen

45cdea49-df75-466e-8267-8a497fe44e52-original

Posted by: bluesyemre | December 12, 2017

How to get your mind to #read

Americans are not good readers. Many blame the ubiquity of digital media. We’re too busy on Snapchat to read, or perhaps internet skimming has made us incapable of reading serious prose. But Americans’ trouble with reading predates digital technologies. The problem is not bad reading habits engendered by smartphones, but bad education habits engendered by a misunderstanding of how the mind reads.

Just how bad is our reading problem? The last National Assessment of Adult Literacy from 2003 is a bit dated, but it offers a picture of Americans’ ability to read in everyday situations: using an almanac to find a particular fact, for example, or explaining the meaning of a metaphor used in a story. Of those who finished high school but did not continue their education, 13 percent could not perform simple tasks like these. When things got more complex — in comparing two newspaper editorials with different interpretations of scientific evidence or examining a table to evaluate credit card offers — 95 percent failed.

There’s no reason to think things have gotten better. Scores for high school seniors on the National Assessment of Education Progress reading test haven’t improved in 30 years.

https://www.alibaba.com/

Posted by: bluesyemre | December 11, 2017

29 #Books that will enrich your inner literati

509579339-copy

Western Classics (Ancient & Modern): to give you a good foundation for the who’s who of Western literature.

 • The Odyssey (Homer): epic of a dude who just can’t get home without a little help from the gods. (Extra credit if you read the Iliad, too!)
 • A Tale of Two Cities (Charles Dickens): the quintessential story of the French Revolution, love, and longing.
 • Pride & Prejudice (Jane Austen): the story that started the “hate at first sight turning into love” trope.
 • Anna Karenina (Leo Tolstoy): Very long. Very melodramatic. Very Russian. Very classic!

Dystopia: the stuff of our worst fears and nightmares.

 • Nineteen-Eighty-Four (George Orwell): the book that introduced “doublethink” into our lexicon.
 • Brave New World (Aldous Huxley): another classic dystopia. Gammas, Deltas, oh my!
 • The Handmaid’s Tale (Margaret Atwood): a feminist spin on the genre.

Science Fiction & Fantasy: we can’t overlook the geeky cousin of the classics, can we?

 • The Lord of the Rings series (J.R.R. Tolkien): this guy made the epic (also called high) fantasy genre. Be warned, it’s a bit of a dry read.
 • The Foundation series (Issac Asimov): some of the pioneering stories in science fiction, natch!
 • Neuromancer (William Gibson): here’s something a bit more modern. Plus, you just can’t beat “The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel” as a snappy first line.

Great American Novels: these zeitgeist works practically defined a time period of U.S. history.

 • The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald): you can’t think of the Jazz Age without thinking of “old sport.”
 • Bonfire of Vanities (Tom Wolfe): the terrible movie nonwithstanding, this book captured the self-indulgence of the 80s NYC crowd.
 • The Grapes of Wrath (John Steinbeck): I dare you to get into a conversation about the Great Depression without thinking of this book. I dare you.

Literary Heavy Hitters: books that make people go “Whoa, dude!” when you say that you’ve read them.

 • Ulysses (James Joyce): stream-of-consciousness writing plus an unhealthy sexual obsession with an orphan with a limp equal literary greatness. True story.
 • Infinite Jest (David Foster Wallace): fractals, man! Fractals!
 • Gravity’s Rainbow (Thomas Pynchon): lots of stuff happens that a lot of people pretend to understand.

Popular Fiction: those guilty indulgences that everyone has read (but won’t necessarily admit to it). Warning: this is U.S.-centric, feel free to indulge in your country’s guilty pleasures.

 • A Song of Ice and Fire series (George R. R. Martin): hey, there’s a popular HBO miniseries about it!
 • The Hunger Games (Suzanne Collins): better than Twilight.
 • Fifty Shades of Grey (E.L. James): be torn between hilarity and despair in this BDSM spin-off of a Twilight fan fiction. Who knows, maybe this’ll spice up the bedroom.

Immigrant Experience (U.S./U.K.): ah, the magical experience of being thrust into a new culture.

 • Interpreter of Maladies (Jhumpa Lahiri): say hello to our recent Indian arrivals! (For our tea-drinking cousins across the pond, try Monica Ali’sBrick Lane.)
 • Joy Luck Club (Amy Tan): the book that inspired a movie and furor in the Asian American community about stereotypes and Tan’s possible self-loathing. (For a less controversial read, try Ha Jin’s Waiting–and yes, there’s a lot of longing and waiting there.)
 • How the Garcia Girls Lost Their Accents (Julia Alvarez): how four sisters start to forget their Spanish and their native homeland of the Dominican Republic.

Non-Western Classics (Ancient): if Westerners get theirs, so should the rest of the world.

 • Ramayana (India): this is THE Hindu epic. Full stop.
 • Romance of the Three Kingdoms (China): a bit of Chinese history, highly romanticized and dramatized. Kind of like “A World Turns.”

Non-Western Classics (Modern): the stuff that you should read to feel worldly andwell-read. (More applicable if you’re from the U.S. or Western Europe.)

 • One Hundred Years of Solitude (Gabriel Garcia Marquez): this novel single-handedly legitimatized Latin American literature in modern times. Too bad you don’t know who he’s talking about half of the time.
 • To Live (Yu Hua): getting banned in China just adds to its street cred.
 • Things Fall Apart (Chinua Achebe): the sad tale of colonialism in Africa. Definitely merits a frowny-face.

Satire: throw in a little giggle into your reading list.

 • Cat’s Cradle (Kurt Vonnegut): some say Slaughterhouse-Five is his best, I say this one. Also: Bokononism!
 • Catch-22 (Joseph Heller): come and see what the catch-22 is. I promise you, it’s gorgeously ironic.
 • The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Douglas Adams): you kill two birds with two stones here: sci-fi and satire. Whee!

http://time.com/3753024/books-enrich-you/

Print

Bu kitap, herkesin ancak özellikle de öğrencilerin teknolojiyi hayatlarının her anında kullandıkları bir çağda etkin bir eğitim-öğretimin altında yatan temel ilkeleri incelemektedir. Her konu alanının birbirinden farklı olduğunu ve her eğitmenin öğretime kendine özgü bir şeyler kattığını akılda tutmak kaydıyla, öğretime ilişkin alacağınız kararlarda size yardımcı olmak amacıyla bir çerçeve ve kılavuz ilkeler seti önerilmektedir. On iki bölümden oluşan kitabın Türkçe’ye çevirisi devam etmekte olup, bölümler bittikçe sisteme eklenecektir.

https://pressbooks.bccampus.ca/tonybates/

https://www.tonybates.ca/teaching-in-a-digital-age/

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Posted by: bluesyemre | December 9, 2017

Antik dünyanın unutulmuş, şiddetli #kütüphane savaşları

image-768x780

O. Von Corven’in arkeolojik kanıtlarına dayanarak oluşturulan, İskenderiye Kütüphanesi’nin artistik bir yorumu

M.Ö 323 ve M.Ö. 31 yılları arasında yaşanan Helenistik Dönem’de İskenderiye Kütüphanesi yüksek prestijli bir araştırma merkeziydi. Zamanının kesinlikle en büyük ve en ünlü kütüphanesi olmasına rağmen bu kütüphane bu türdeki tek kurum değildi. Antik dünya genelinde kütüphaneler, gerçek savaşlar gibi tehlikeli ve ahlaki kuralları hiçe sayar bir rekabet içinde olduklarını kanıtlayarak en iyi Yunan kütüphanesi olmak için aralarında mücadele etmiştir.

Bunların en sert olanı muhtemelen İskenderiye ve günümüzde Türkiye’deki Bergama şehrinde yer alan Bergama kütüphaneleri arasında yaşandı. Bu çatışmada her iki şehrin de egosuna yenik düşmüş kralları, muhalif koleksiyonların çoğalmasını engellemek için pek çok sinsi dolaplar çevirdi.
Exeter Üniversitesi’nde eski çağ tarihi araştırma görevlisi olan Gaëlle Coqueugniot, “Krallar için kütüphane, zenginlik ve güç gösterisi yapma aracıydı. Ayrıca ekseriyetle Büyük İskender’in hakiki varisleri olduklarını gösterdiklerine de inanıyorlardı,” diye belirtiyor. Büyük İskender M.Ö 323’te öldüğünde, Makedonya’dan Hindistan’ın batı sınırına kadar uzanan imparatorluğu Antigonos, Selevkos ve Ptolemaios olmak üzere üç parçaya ayrıldı. Makedonya’nın tüm kralları, Büyük İskender’in gerçek halefi olmak için mücadele etti. Kraliyet egemenliği mücadelesiyle derin Yunan kültürü bilgisi bu kültürün muhafazası haline gelerek, yeni bir gösterişli kütüphaneler dalgasına zemin hazırladı.

http://dusunbil.com/antik-dunyanin-unutulmus-siddetli-kutuphane-savaslari/

Posted by: bluesyemre | December 9, 2017

From #Joyce to #Rabelais, 5 must-read #books for curious minds

810

Libreria manager Paddy Butler shares his top book choices for a more forward-thinking world…

Libreria is a London bookshop with a difference. With categories such as “Utopia”, “The Sea and the Sky” and “Mothers, Madonnas and Whores,” its curation is eclectic.

“I think the best way to be creative is to look outside what you perceive as being ideal,” says Libreria manager Paddy Butler. “You may have an idea that is original, but there is no such thing as an original idea. I don’t even know what original means.”

That’s Butler’s roundabout way of saying Liberia thinks about books in a more offbeat way. The shop bans mobile phones and doesn’t have Wi-Fi, whilst its interior was designed by Spanish architects SelgasCano. By placing science alongside fiction and philosophy, Libreria hopes browsers will find new ideas that will challenge their preconceptions.

WIRED asked Butler to share the five books he thinks we should all be reading. And if you’re looking for book ideas, be sure to have a look at WIRED picks of the best books to read in 2017 too.

https://www.amazon.com/Life-Gargantua-Heroic-Deeds-Pantagruel/dp/B0094JCJZC/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512809877&sr=1-1&keywords=The+Life+of+Gargantua+and+the+Heroic+Deeds+of+Pantagruel%3A+From+the+French+of+Rabelais

http://www.wired.co.uk/article/these-are-the-books-you-should-be-reading

http://libreria.io/

Posted by: bluesyemre | December 8, 2017

UK #HigherEducation in facts and figures 2017

facts-and-figures-2017-large

An overview of universities’ research activity, student employability, and information on international students and staff.​

Highlights include:​​​​​

 • ​​​​​14% of undergraduates, 38% of postgraduates and 29% of academic staff are from outside of the UK
 • University applications from 18-year-olds in areas of England with lower higher education participation rates have increased ​to record levels
 • Employment rates and median salaries continue to be higher for graduates than for non-graduates
 • In 2017, overall student satisfaction at UK higher education institutions was 84%
  Just under a quarter of total university income is from direct UK government sources
 • 16% of research income came from sources outside of the UK

http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-and-analysis/Documents/higher-education-in-facts-and-figures-2017.pdf

http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/data-and-analysis/Documents/Higher-education-in-facts-and-figures-2017-data.xls

http://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/facts-and-stats.aspx

Posted by: bluesyemre | December 8, 2017

Build baby’s brain with #books (#infographic)

How-to-build-babys-brain-with-books-full-infographic

earthquake-proof-bookshelf-architect-shinsuke-fujii-1-1

Designed by Japanese architect Shinsuke FujiiHouse in Shinyoshida is a small, contemporary home with a slanted wall, situated in a hillside neighborhood of Yokohama, Japan. Incorporated into the western-facing diagonal wall is a prominent floor-to-ceiling bookshelf, which not only allows the homeowners to easily access hard-to-reach books—with its shelves also acting as a ladder—but also ensures that the books won’t spill out in the event of an earthquake, which is common in this part of Japan.

The bookcase acts as a design focal point, but it’s integral to the structural stability of the home. Reinforced with concrete and wood, it extends onto an upper level, which features a sunlit lounge. Each slanted upright of the bookshelf acutely extends into exposed roof beams, accentuating the home’s bold interior lines.

Outside, the structure’s oblique exterior features vertical strips of metal cladding in matte charcoal grey. The thin, slotted windows of the kitchen and dining areas provide privacy from the street, while the larger upper windows flood the space with light. Altogether it makes a perfect oasis for the bibliophile with an eye for natural minimalism.

https://mymodernmet.com/japanese-architects-earthquake-proof-bookshelf/

Posted by: bluesyemre | December 8, 2017

#ScientificPapers need better feedback systems

810

Richard Price explains why academic papers need a better feedback system
Renaud Vigourt

Somewhere between 65 and 90 per cent of biomedical literature is considered non-reproducible. This means that if you try to reproduce an experiment described in a given paper, 65 to 90 per cent of the time you won’t get the same findings. We call this the reproducibility crisis.

The issue became live thanks to a study by Glenn Begley, who ran the oncology department at Amgen, a pharmaceutical company. In 2011, Begley decided to try to reproduce findings in 53 foundational papers in oncology: highly cited papers published in the top journals. He was unable to reproduce 47 of them – 89 per cent1.

http://www.wired.co.uk/article/science-academic-papers-review

tto

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171207-5.htm

2017_ayrimcisoylem_1_800

“Yazılı Basında Gâvur Söylemi” raporunda, tarihsel, sosyolojik ve dilbilimsel olarak çok çeşitli çağrışımlarla yüklü olan ‘gâvur’ kelimesinin, Müslüman olmayan kimliklerin merhametsizlik, zalimlik ve düşmanlıkla ilişkilendirildiği bir bağlam içinde nasıl kullanıldığı inceleniyor. ‘Gâvur’ ifadesinin kullanımının, gerek gündelik hayatta gerekse medyada, Türkiye’de yaşayan gayrimüslimleri toplumun dışına iterek nasıl yalnızlaştırdığı ve hassas bir konuma yerleştirdiği gözler önüne serilmeye çalışıldı.

Rapor, Sosyolog Arus Yumul’un, ‘gâvur’ söyleminin tarihsel ve sosyal arka planını ve kelimenin etimolojisini ele aldığı bir yazıyla başlıyor. Ardından, bu söylemin yazılı basında, dinî referanslar ve tarihten gelen düşmanlık algısı temelinde nasıl inşa edildiğine dair bir analiz sunuluyor. Türkiye’de yaşayan gayrimüslimleri ve Batılı devletleri hedef alan haber metinleri ve köşe yazılarının ele alındığı analiz, ‘gâvur İzmir’ kalıbına dair bir tartışmayla sonlandırılıyor. İkinci bölümde, ‘gâvur’ ifadesinin referandum sürecinde siyasi bir propaganda aracı olarak nasıl ve hangi bağlamlarda kullanıldığı inceleniyor. Rapor, ‘gâvur’ söylemini eleştiren yazılara odaklanan üçüncü bölümün ardından, özet niteliğinde bir sonuç bölümüyle noktalanıyor.

Tam rapor

https://hrantdink.org/tr/asulis/yayinlar/72-medyada-nefret-soylemi-raporlari/1082-yazili-basinda-gavur-soylemi

Posted by: bluesyemre | December 8, 2017

Hollywood’s Biggest Names Pledge “I Will Not Be Silent”

2017 is the year of using your voice and standing up for what you believe in. Watch stars including Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Jake Gyllenhaal, Timothée Chalamet, and Margot Robbie vow not to be silent.

_99045826_a9c69d0a-9ac5-4faf-9966-19c6d991ed39

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde okumak çoğumuz için bir lüks. Ya ücretler çok yüksek, ya da bu okullara girmek için gereken kriterleri karşılamak zor.
Öğrenciler arasındaki rekabet düzeyi yüksek bu yarışta, başvuru süreçleri ile mülakatlar zorlu birer engel teşkil ediyor. Çok sayıda adayın başvurusu olumsuz sonuçlanıyor.
Bazı seçkin üniversite ve kurumlar ise bu duruma müdahale ediyor. Şimdi Oxford’dan Harvard’a birçok seçkin üniversite, internet üzerinden ücretsiz ders hizmeti veriyor.
İnternetinizin olması, Princeton Üniversitesi’nde biyoloji dersi alıp beynin nasıl işlediğini öğrenmeniz için yeterli. İnternet üzerinden cüzdanınızdan beş kuruş para çıkmadan bazı dersleri alabileceğiniz en iyi 10 üniversiteyi derledik.

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi
Sıra Kurum Ülke
1 Oxford Üniversitesi İngiltere
2 Cambridge Üniversitesi İngiltere
3 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ABD
4 Stanford Üniversitesi ABD
5 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) ABD
6 Harvard Üniversitesi ABD
7 Princeton Üniversitesi ABD
8 Imperial College London İngiltere
9 Chicago Üniversitesi ABD
10 Pennsylvania Üniversitesi ABD

1. Oxford Üniversitesi

İngiltere’deki yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin 2017 için paylaştığı listede, Oxford Üniversitesi en iyi kurum seçildi.

Bu listenin başındaki okullar ABD ve İngiltere merkezli. Bu yüzden derslerin büyük bölümü İngilizce ve birçoğu altyazılı.

Oxford Üniversitesi’nin metin, video ve podcast (internetten dinlenen yayın) formatında sunduğu derslerden bazıları şunlar:

2. Cambridge Üniversitesi

Times Higher Education’ın 2017 listesinde ikinci sırada yer alan Cambridge’in bedava online dersleri de oldukça çeşitli:

3. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech)

California Teknoloji Enstitüsü (California Institute of Technology), ABD’de ‘Caltech’ ismiyle anılıyor. Pasadena kentindeki özel kurum, bir bilim ve teknoloji merkezi.

Enstitü’nün internet sitesinde “bu eğitim programlarının amacı, gelecek nesillerin bilim insanlarına ve mühendislerine nasıl fark yaratabileceklerini öğretmek” ifadeleri yer alıyor.

Teknoloji eğitim platformlarından Coursera ve edX üzerinden paylaşıma açılan bedava derslerden bazıları şöyle:

4. Stanford Üniversitesi

Apple’ın kurucusu Steve Jobs 2011’de mezun olamadan ayrıldığı Stanford Üniversitesi’nde ünlü konuşmasını yaptığında, bu prestijli üniversite ününü daha da artırdı.

İşte internetten ulaşabileceğiniz derslerden bazıları:

5. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

ABD’nin Massachussett eyaletindeki Cambridge’de yer alan prestijli özel üniversite Massachussetts Institute of Technology (MIT), siyaset bilimlerinden sanata birçok alanda bedava dersleri internet sitesinden paylaşıyor.

6. Harvard Üniversitesi

ABD’de yine Cambridge şehrinde yer alan Harvard Üniversitesi’nden şu dersleri alabilirsiniz:

7. Princeton Üniversitesi

New Jersey eyaletindeki Princeton’da yer alan kurum, ABD’nin en eski dördüncü üniversitesi. Times sıralamasına göre de dünyanın en iyi yedinci yüksek öğretim kurumu.

İşte internetten verilen bazı dersleri:

8. Imperial College London

Londra’daki üniversitenin bedava online derslerinin çoğu işletme üzerine:

9. Chicago Üniversitesi

En iyi yüksek öğretim kurumları arasında dokuzuncu sırada yer alan Chicago Üniversitesi’ndeki bedava online derslere birkaç örnek:

10. Pennsylvania Üniversitesi

* Online derslerin isimlerine tıklayarak ilgili internet sitelerine ulaşabilirsiniz. Bu içeriklerin BBC’yle bir bağlantısı yoktur.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42221076

Posted by: bluesyemre | December 7, 2017

#Lazuri doviguram (#Lazca öğreniyorum)

s_lazuri_doviguram

Atelya Lazuri çalışmalarından aktardığımız Lazca ders programının(Gramer dahil) yanısıra, derslere yardımcı olacağını düşündüğümüz sözlük, online çeviri ve harflerin sesli olarak telaffuzunu duyabileceğiniz konu başlıklarına vs. sagdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Sayfa başında da belirttiğimiz gibi ilk yapmanız gereken, Bilgisayarınıza Lazca font yani ‘Alboni‘ yüklemek olmalıdır. Konu hakkında ayrıntı için yukarıda link verilmiştir.

Flash ile hazırlanmış olan sesli telaffuzu duymanız, ve haliyle nereye tıklamanız gerektiğini görmeniz için Bilgisayarınızda Flash Player yüklü olması gerekmektedir. Bu program Bilgisayarınızda yüklü değilse, sayfaya girdiğinizde Flash Player’i yüklemenizi isteyen bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu pencereyi onayladığınızda bedava olan Flash Player’in yüklenmesi sadece birkaç dakkanızı alacaktır.

lazuri alfabe

http://www.doviguram.lazuri.com/

20171113_190551

KYGM tarafından, 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı”na ait sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Çalıştayda, kapsamdaki ana konular bazında akademisyenlerden, sahanın uygulayıcılarından ve farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 59 katılımcı yer almış ve iki gün süresince, çocuk kütüphanelerinin daha iyi yapılandırılması noktasında değerli görüşleriyle katkıda bulunmuştur.

Çalıştayda, beş çalışma grubu, beş farklı ana konu başlığını, altı oturumda ve çok farklı alt başlıklar bazında tartışmıştır.

Çalışma süresince, ana konu başlıkları birbirinden farklı olmakla birlikte, bazı alt konu başlıklarının hemen bütün gruplarda ele alındığı görülmüştür.

Çalıştayda elde edilen veriler, -rapor taslağında yer alanlar da dâhil olacak şekilde- en geniş haliyle ve kitap formatında olmak üzere (basılı ve e-nüsha), mümkün olan en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Posted by: bluesyemre | December 7, 2017

Peksimet Çocuk Kütüphanesi 1 yaşında

http://peksimetcocuk.kitapi.net/blog

http://listelist.com/peksimet-cocuk-kutuphanesi/

http://www.bodrumluculuk.com/peksimet-cocuk-kutuphanesi-acilisi/

 

73711

Kütüphaneciler bilgi aktarımının kullanıcı odaklı olmasını sağlar | Foto (kesit): © SLUB Dresden/Henrik Ahlers CC BY-SA 4.0

Veri işleme uzmanı (data librarian), kaynak yöneticisi ve toplumsal bütünleşmenin aracısı: Kütüphanecilerin görev alanı hiç bu kadar geniş kapsamlı olmamıştı. Böylesine farklı talepler karşısında kütüphanecilerin ortak bir meslek profiline sahip olmaları hâlâ mümkün mü?

Suriyeli bir kız, annesinin Ahrensburg Şehir Kütüphanesi’nde katılacağı Almanca kursu başlamadan önce resimli kitapları karıştırıyor: Almanya’daki halk kütüphaneleri mülteciler ve iltica başvurusunda bulunanlar için toplumsal bütünleşmenin önemli aracıları haline gelmiş durumda. Goethe-Institut Pekin’de Çinli bir Alman edebiyatı uzmanı, Almanya’daki akademik kütüphanelerin herhangi bir üniversitenin üyesi olmayanların da erişimine açtığı akademik literatür veri bankalarını tarıyor. Kütüphanecilik mesleğinin teknik ve etik ilkelerinden biri de “serbest erişim”. Berlinli bir kütüphane müdiresi Katar’da “Katar Ulusal Kütüphanesi”ni kuruyor: Kütüphaneciler, bir ulusun kültürel ve entelektüel mirasının zor koşullar altında da korunması ve dijital transformasyonla geleceğe aktarılması amacıyla veri yapıları ve bilgi erişimi konusunda özel yöntemler geliştiriyor. Bir arkadaş grubu, Baltık Denizi kıyısındaki Glücksburg kasabasının 6000 sakininin haftada on saate indirilmiş olan kütüphane çalışma saatleri dışında da kaynaklara erişebilmesi amacıyla “açık kütüphane” için mücadele ediyor: Kütüphanecilik mesleğinin görev alanlarından biri de, büyük kentlerin dışında yaşayan insanlara da kütüphane hizmetleri sunmak.

KÜTÜPHANELER KENDİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Yukarıdaki örnekler şunu gösteriyor: Kütüphanecinin görev alanı, öngörülebilir siyasi, teknik, demografik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda yeniden biçimlenmekle kalmaz, tüm bu gelişmelere olumlu etkide bulunmayı da amaçlar. Zira kitapların sonunun geldiğine, analog bilgi depoları ile dijital bilgi depolarının birbirleriyle çatıştığına, bilgi ve kültürle buluşma yerlerinin yok olacağına dair o apokaliptik tabloyla ilgili tartışmaların geride kalmasının ardından rahat bir nefes alan kütüphaneciler kendini yeniden tanımlıyor.

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/mag/20990260.html

Posted by: bluesyemre | December 6, 2017

Atatürk Üniversitesi’nde tamamlanan efsanevi doktora tezi

herausgegeben

19.YY’DA OSMANLIYI ZİYARET EDEN YABANCI YAZARLARIN ESERLERİNDE OSMANLI HALK HAYATININ DERLENMESİ

http://odatv.com/yok-bu-tezi-nasil-kabul-etti-0612171200.html

https://eksisozluk.com/erzurumda-yazilan-efsanevi-doktora-tezi–5516468

Everything-is-connected-e1512037183240

There’s a sign visible from Manchester Piccadilly Station that says “Everything is Connected”. As I’m waiting for a train back home from a public library meeting or conference there I often see it and realise how true it is in these days of the internet and partnership working. That was not always the case. Back in the old days, one could do one’s library work, keep one’s head down, and not really be aware of anything outside of one’s own public library service or branch. But now there are so many easily reachable examples of good practice and ideas out there, often in new parts of the job unthinkable ten years ago, that it would be unprofessional not to be aware of them. This realisation was what got me into starting Public Libraries News in the first place and, my, I’ve learned a lot and gained a lot from looking up.

Following on from this, I did a speech at the last Axiell User Conference this year on the fact that libraries are “Jacks of all Trades”. In recent years, libraries have taken their mission of giving equality of access to information and to imagination and run with it, moving out into new technologies and fields almost as soon as they have become available. The down side of this is that the sector now does so much (books, e-books, online access, e-resources, pictures, video, streamed content, room hire, work with partners, health, code clubs and even theatre shows) that it’s difficult to keep track of it all. With the danger being that we don’t. Or, even worse, we don’t do as well at any one thing as our competitors in that subject. But our presence in the community is a real strength as we are experts on what is going on. Someone said to me after my presentation that we may not be the best in any sector but what we excel at is connecting people. Never a truer word spoken.

“Our presence in the community is a real strength as we are experts on what is going on”

So how come most library management systems don’t connect and are just glorified holding lists? I think this a holdover from the old days when people came into public libraries as their first port of call for answering a question. Many a librarian back in the 1990s and before settled a pub argument the day after or told a child what the population of a random country was. No more. The public uses the internet as their first information-answering tool of choice now and, much to our shame, public libraries are simply often not thought of for something we once had a near-monopoly on.

If someone asks Google for a book, the fact that their local library has a copy of it simply will not appear on the search results. You’d have to do a separate search of the library’s website to find that out. But to have to do a separate search is no longer good enough if we want to get away from the core user base. The fact that the local library has that book needs to come up on first page of search results. To do this, libraries need to have catalogues that are discoverable via search engines and are linked to a geographical location. And it need not just be library services of course. Reading Museum offers loans boxes to schools and some education library services offer similar services. But the key here is that holdings that are open to the public need to come up on the screen without us demanding the searcher knows to check our website in the first place. Or otherwise that searcher is just going to get their book from somewhere else, even though they’re paying tax for us to have a copy. And that’s no longer acceptable, at least not if we want to keep justifying our budget.

http://www.axiell.co.uk/everything-is-connected-the-library-management-system-of-tomorrow/

DQMWEoqX4AA189N

Uzman Çavuş Ömer Özkan, Barış’ı Suriye’de savaşın vahşetinden kurtardı. Yemeğini paylaştı, parkasıyla ısıttı. En zor koşullarda bile onu terk etmedi. Barış şimdi Kırmızı Kedi’de. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dünya onlar sayesinde güzel..

https://www.birgun.net/haber-detay/baris-in-yeni-evi-kirmizi-kedi-yayinevi-154881.html

15632_p_5_1457240671_909 (1)

tumblr_mwggpyiZ8v1s6bw99o1_1280

http://anna.vc/

Posted by: bluesyemre | December 4, 2017

Tek Cümlesiyle Hayatımızı Etkileyen Kitaplar (#D&R)

idefix_29kasim_mailing_01

Küçük Prens

Küçük Prens


Antoine de…

İnce Kapak
Yabancı

Yabancı


Albert Camus

İnce Kapak
Gecenin Sonuna Yolculuk

Gecenin Sonuna Yolculuk


Louis…

İnce Kapak
Günlerin Köpüğü

Günlerin Köpüğü


Boris Vian

İnce Kapak
Kayıp Zamanın İzinde - 2 Cilt

Kayıp Zamanın İzinde – 2 Cilt


Marcel Proust

Ciltli
Tutunamayanlar - Bütün Eserleri - 1

Tutunamayanlar – Bütün Eserleri – 1


Oğuz Atay

İnce Kapak
Ekmek ve Zeytin

Ekmek ve Zeytin


Ahmet Büke

İnce Kapak
Aylak Adam

Aylak Adam


Yusuf Atılgan

İnce Kapak
İstanbul Hatırası

İstanbul Hatırası


Ahmet Ümit

İnce Kapak
Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna


Sabahattin Ali

İnce Kapak
Şeker Portakalı

Şeker Portakalı


Jose Mauro De…

İnce Kapak
Bülbülü Öldürmek

Bülbülü Öldürmek


Harper Lee

İnce Kapak
Fahrenheit 451

Fahrenheit 451


Ray Bradbury

İnce Kapak
Cesur Yeni Dünya

Cesur Yeni Dünya


Aldous Huxley

İnce Kapak
Adsız Ülke

Adsız Ülke


Alain-Fournier

İnce Kapak
Simyacı

Simyacı


Paulo Coelho

İnce Kapak
Yüzyıllık Yalnızlık

Yüzyıllık Yalnızlık


Gabriel Garcia…

İnce Kapak
Efendinin Güzeli

Efendinin Güzeli


Albert Cohen

İnce Kapak
Kötülük Çiçekleri

Kötülük Çiçekleri


Charles Baudelaire

İnce Kapak
Veba

Veba


Albert Camus

İnce Kapak
1984

1984


George Orwell

İnce Kapak
Suç ve Ceza - Hasan Ali Yücel Klasikleri

Suç ve Ceza – Hasan Ali Yücel Klasikleri


Fyodor…

İnce Kapak
Anne Frank'ın Hatıra Defteri

Anne Frank’ın Hatıra Defteri


Anne Frank

İnce Kapak
Uçurtma Avcısı

Uçurtma Avcısı


Khaled Hosseini

İnce Kapak
Ben, Malala

Ben, Malala


Malala Yusufzay

İnce Kapak
Savaş Sanatı

Savaş Sanatı


Sun Tzu

İnce Kapak
Middlemarch Taşra Yaşamından Manzaralar 1

Middlemarch Taşra Yaşamından Manzaralar 1


George Eliot

İnce Kapak
Gönülsüz Köktendinci

Gönülsüz Köktendinci


Mohsin Hamid

İnce Kapak
Sevilen

Sevilen


Toni Morrison

İnce Kapak
Outliers (Çizginin Dışındakiler)-Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?

Outliers (Çizginin Dışındakiler)-Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?


Malcolm Gladwell

İnce Kapak
Yeni Hayat

Yeni Hayat


Orhan Pamuk

İnce Kapak

http://www.dr.com.tr/kataloglar_/hayatinizi-etkileyecek-kitaplar/4875

Posted by: bluesyemre | December 3, 2017

A Brooklyn Row House Designed for Cats and #Booklovers

BFDO-Architects-Book-Cat-House-1

When two booklovers with two cats were looking to renovate their newly purchased row house in Brooklyn’s Windsor Terrace neighborhood, they hired BFDO Architects to bring their vision to life. They desired a home that incorporated cool ways of bringing color and light into the space, while also giving each one a place to work. Their other two main requirements? Find a way to showcase their massive book collection and to give their shy cats places to roam and hide.

http://design-milk.com/brooklyn-row-house-designed-cats-booklovers/

http://www.stevecutts.com/animation.html

Posted by: bluesyemre | November 30, 2017

The European Network for #Academic Integrity (ENAI)

cropped-logo

Organization

ENAI is an association registered in the Czech Republic (legal entity).

Representatives

Each member institution will appoint one representative (to attend meetings, vote, etc.). Individual members (supporters) are not considered as representatives.

Annual General Meeting (AGM)

Annual general meeting is the supreme body of ENAI. Is held once a year: typically together with the annual conference. Annual General Meeting discusses the activity of ENAI for previous calendar year, accepts the principles of activities for the following calendar year, elects and dismisses the Board and Auditing group, and adopts other decisions of fundamental importance for ENAI’s existence and activities. Its competencies include namely:

 • determine the main focus of the activities of ENAI
 • decide about the adoption and amendments of the Constitution
 • approve the financial statement for the previous period presented by the Board
 • make decisions about the obligation of membership fee, its amount and due date
 • approve the economic result of ENAI
 • elect the members of the Board and the members of Auditing Group
 • evaluate activities of other bodies of the Association and its members

Board

Board consists of 5 members. Any person affiliated with member institution (i.e. not necessarily the institutional representative) or an individual member (supporter) of ENAI can be elected to the board. Members of the board are elected at the AGM for a period of 3 years.

The Board is the statutory body of ENAI. It also:

 • Plans and oversees the activities of the network
 • Oversees the finances
 • Approves new members
 • Decides on exclusion of members
 • Appoints ENAI staff
 • Appoints heads of working groups
 • Proposes the annual budget
 • Reports to AGM

President of the Board

One of the members of the Board is elected as President of the Board is responsible for the activities of the Board.

Executive director

Executive director is appointed and dismissed by the Board. S/he is responsible to the Board. Cannot be member of the Board. Executive director performs tasks given by the Board and is responsible for operation of the network, which means:

 • Communication with members
 • Organization of annual conferences, general meetings, board meetings
 • Circulating newsletter
 • Taking care of documents

Working groups

To perform given specific task/activity (eg. rating system, common vocabulary, awards,…), a working group was established and dissolved by the Board. The Board appoints a head of working group, who appoints/approves other members of working group and reports regularly to the Board. Representatives of member institutions may nominate experts to working groups.

Particular activities of current working groups:

 • Educational materials
 • Cross-sector cooperation
 • Handbook for improvements

Auditing group

Checks all financial transactions. Oversees the efficiency and transparency of spending. Auditing group consits of 3 persons with 3 years tenure elected by Annual General Meeting. These persons cannot be members of the Board.

People

The Board:

 • Tomáš Foltýnek / president (CZ)
 • Irene Glendinning / vice-president (UK)
 • Loreta Tauginiene / member (LT)
 • Salim Razi / member (TR)
 • Julius Kravjar / member (SK)

 

 

 

The Auditing group:

 • Milan Ojsteršek / head (SI)
 • Shiva Sivasubramaniam / member (UK)
 • Dita Dlabolová / member (CZ)

Our objectives are to promote integrity in whole academia (i.e. education, research and other aspects of academic sector), specifically:

 • to collaborate towards research and promotion of academic integrity
 • to provide a platform for academics across all sectors to investigate, exchange, develop, collaborate and access resources in the field of academic integrity
 • to offer opportunities for researchers, educators and practitioners to take a leadership role in the field of academic integrity
 • to present best practices in the management of academic integrity
 • to make available a central point of reference where issues of academic integrity can be discussed, researched, progressed and shared with the wider academic community
 • to organize conferences, workshops and other events on academic integrity
 • to network and collaborate with individuals and organisations actively pursuing related research
 • to collaborate towards research
 • to appreciate individual and institutional efforts regarding academic integrity by offering awards.

http://www.academicintegrity.eu/wp/

 

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: