Posted by: bluesyemre | October 18, 2018

Efsaneye Açılan Yeni Kapı: Troya Müzesi

BRK_5985-1 (1)

Troya için “Tüm Zamanların En Ünlü Kenti” yakıştırmasını yapmak hiç de haksızlık olmaz. Troya efsanelerden çıkıp romanlara, duvar resimlerine, satranç taşlarına hatta bilgisayar virüsü adlarına kadar kendine yer bularak bunu hak etti. Bu kent, Homeros’un İlyada destanına göre, trajik bir savaşa sahne olmuştu. Çanakkale Boğazı’nın girişinde yer alan Troya, Doğu ile Batı’nın birleştiği, Ege Denizi ile Karadeniz’in Marmara Denizi’ni aralarına alıp karıştığı bir yerde  destanıyla ve buluntularıyla dünya kültür mirasını bin yıllardır etkilemeye devam ediyor.
Troya’nın öyküsünü anlatmaya bir güzellik yarışmasından başlamalı. Güzel duvarlı, rüzgârlı Troya’nın kralı Priamos’un oğlu Paris, bu yarışmada birinciyi seçerken kendisine dünyanın en güzel kadınını vermeyi vadeden tanrıça Afrodit’ten yana kullanır  oyunu. Bu karar birçok güzelliğin sonunu getirecek olan savaşlarla dolu uzun bir sürecin başlangıcı olur. Sonrasında Troyalı Paris,  Grek yurdundaki Sparta kralının karısı Helena’yı kaçırıp kendi kenti Troya’ya götürür. Grek yurdunun krallarının öfkesi yere göğe sığmaz. Hemen karar verilir: Helena geri gelecek, Troya kenti yerle bir edilecektir! Akha kralları müttefik güçlerle birlikte oluşturdukları korkutucu büyüklükteki donanmayla Troya’yı kuşatırlar. 10 yıllık kuşatma boyunca, kaderi belirleyen tanrılar oyun oynarcasına bir o tarafa bir bu tarafa destek olurlar. Bu gelgitlerle birlikte yiğitlerin en cesurları, en acımasızları birbiri ardına ölüp gider. Savaş 10’uncu yılına vardığında, kuşatma Akhaların bir hilesiyle sona erer. Akhalar savaşmaktan vazgeçip geri döndükleri izlenimi vermek için çekiliyormuş gibi yapıp gemilerini Tenedos’un (Bozcaada) arkasına saklar ve içi askerlerle dolu  dev bir tahta atı Troya surlarının önüne bırakırlar. Troyalılar tahta atı tanrılara sunulmuş bir hediye olarak kabul edip kentin içine alırlar. Bu büyük hata, kurtuluş sevincini ağıda dönüştürecektir. Gece atın içinden çıkan Akhalı askerler,  dışarıda bekleyen diğer askerlere kentin kapılarını açar. Ege’nin en zengin ve güçlü kenti Troya yakılıp yıkılır; ölüm kentte kol gezer. Grek ordusu büyük bir zafer kazanır; ancak Akhalı askerlerin yurtlarına geri dönmek için çıktıkları yolculuk 10 yıl sürer. Denizlerde oradan oraya sürüklenen kahramanların birkaçı dışında hepsi hayatını kaybeder.
Antik Çağ tarihçileri Troya Savaşı’nın MÖ 1250-1135 yılları arasında yapıldığını kabul etseler de Homeros uzmanları destandaki bazı ögelerin MÖ 2000’e kadar uzandığına işaret ediyorlar. Troya’yı ölümsüzleştiren, Smyrna’da (İzmir) doğduğu kabul edilen, ozanlar ozanı Homeros oldu. MÖ 730’larda Troya Savaşı ile ilgili olayları bir araya getirip kentin öyküsünü İlyada destanı olarak kayda geçiren Homeros bu destanda Troya Savaşı ile ilgili olayların tümünü anlatmaz. Troya Atı öyküsü, İlyada destanında yoktur. Homeros’a atfedilen ve İlyada’dan yaklaşık 20 yıl sonra yazıldığı kabul edilen ikinci destan Odysseia’da ise Troya Savaşı sonrasındaki olaylar ve Akhalı askerlerin yurtlarına geri dönüşlerinin trajik macerası anlatılır. Destanlardaki bu tür ayrıntıların o dönem Ege dünyasında genel olarak bilindiğinin kanıtı MÖ 670’lere tarihlenen bir Mykonos vazosudur. Vazonun üzerine Troya Atı ve diğer savaş sahneleri işlenmiştir.
Troya Savaşı tarih boyunca yazarlar ve ozanlara esin kaynağı oldu. İlyada ve diğer destanlar sürekli kopyalanarak yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarıldı. Destanın bir bütün olarak en eski ve en iyi korunagelmiş el yazması kopyası, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden önce bu kentten Venedik’e götürülen, X. yüzyıla ait kopyadır.  Diğer iyi korunmuş İlyada kopyaları ise Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunuyor. İlyada destanı kitap olarak ilk kez 1488 yılında,  Floransa’da basıldı. Şiirsel gücü öylesine etkili oldu ki Avrupa edebiyatının en önemli temel eseri olarak dünya kültür tarihine de geçti. Ancak destanda anlatılanların gerçek olup olmadığı; hatta Troya kentinin varlığı gibi konular,  kültür tarihi araştırmacılarının ve okurların kafasını yüzyıllarca kurcaladı. 1462 yılında ise Fatih Sultan Mehmed, Troya’yı ziyaret ettiğinde “İstanbul’u fethederek Troyalıların öcünü aldım.” diyerek kentin tarihteki önemine bir kez daha parmak basmıştı.
Homeros’un epik destanlarındaki Troya, Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın Asya kıyılarında yer alıyor.  Denizden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir platonun batısında yer alan İlion’un sakinleri, kentlerinin MÖ VIII. yüzyıldan itibaren Troya olduğuna inanıyorlardı. İlion MÖ 500’lerde bir depremle yıkıldı. Sonraki yüzyıllar boyunca kentin nerede olduğu unutulmaya başlandı. MS XI. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Batılı seyyahlar, kıyı boyunca farklı yerlerde Troya harabelerini gördüklerini yazdılar. Kentin kaderi Alman Heinrich Schliemann’ın bitmez tükenmez Troya tutkusu ile değişti. Schliemann’ın 1871’de başlattığı kazılar ve Priamos Hazinesi olarak adlandırdığı hazine buluntusu dünyada büyük yankı uyandırdı. Schliemann hazineyi Atina üzerinden Almanya’ya kaçırdı. II. Dünya Savaşı sonrasında, savaş ganimeti olarak  Rusya’ya götürülen hazine bugün Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergileniyor.
1932-1938 yıllarında Troya’yı kazan Amerikalı arkeolog Carl W. Blegen yaptığı yayınlarla Troya merkezli modern Ege arkeolojisinin temellerini attı. 50 yıllık bir aradan sonra başlanan kazıları Tübingen Üniversitesi’den Manfred Osman Korfmann 2005’teki ölümüne kadar sürdürdü. 2013’ten sonra kazılar benim kazı başkanlığını yaptığım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden bir ekip tarafından devam ettiriliyor. Söz konusu kazılarda özellikle Homeros Troyası’nın kalesi ve hemen dışındaki alanlarda‚ Troya Savaşı’na işaret edecek yeni buluntulara ulaşmak için çalışılıyor. Aynı zamanda örenyerinde engelli ziyaretçileri de kapsayan yeni ziyaretçi yolu ve Troya Müzesi’yle uyumlu dijital belgelendirme sistemi yer alıyor.
Troya antik kenti ve çevresi 1996 yılında millî park oldu. 1998 yılında ise Troya UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Kente artan ilgi nedeniyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 yılında Troya Müzesi Mimari Yarışması açtı. İki yıl sonra ise 3 bin metrekarelik sergi salonuna, 11 bin 200 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olan müzenin inşasına başlandı. 2015 yılında duran çalışmalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çanakkale Valiliği koordinasyonu ile ilan ettiği 2018 Troya Yılı kapsamında yeniden başladı.
Troya örenyerinin girişindeki müzeyi ziyaret edenler, aşağı doğru inen bir rampa ile tarih yolculuğuna başlıyorlar. Burada Troya’nın katmanlarında yer alan 10 ayrı kent anlatılıyor. Giriş alanında Troas ve çevresini konu alan sergilemelerin yanı sıra arkeoloji bilimi, arkeolojik ve arkeometrik tarihleme yöntemleri de anlatılıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden alınan Troya hazine buluntuları ile 2014 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ABD’den getirilen Troya altınları da bu müzede yer alıyor. Rampayla başlayıp Troya’dan çıkarılan buluntular ve interaktif sergileme salonlarında devam eden sergiler müzenin seyir terasında sona eriyor. Ziyaretçiler terastan Homeros’un destanlarının geçtiği coğrafyayı, Kaz Dağları’ndan Çanakkale Boğazı’na, Avrupa’dan Asya’ya kadar olan topografyayı bilgilendirme panolarıyla inceleyebiliyor. Troya sadece bir örenyeri değil; bunun ötesinde bir anlamı var. Troya Müzesi ile bu anlama “eserler çıktığı topraklarda sergilenmeli” ilkesinin uygulandığı ilk yer olma özelliği de eklendi. Troya Müzesi, Antik Çağ’ın efsane kenti ile modern zamanları yan yana getirdiği için de heyecan verici.

troya

http://www.troya2018.com/troia-muzesi/

https://www.skylife.com/tr/2018-10/efsaneye-acilan-yeni-kapi-troya-muzesi

http://www.troya2018.com/skylife_-efsaneye-acilan-yeni-kapi-troya-muzesi/

new-re-org-resource-kit2

ICCROM, CCI and the Ibermuseums Program are pleased to offer a new RE-ORG resource kit for free download in English, French, Spanish and Portuguese.

More than 55 000 museums exist in the world, and typically 90% of their objects are in storage rooms. As collections grow, financial resources continue to dwindle, leaving museums struggling to ensure that their treasures in storage are adequately looked after and accessible.

RE-ORG is a method developed by ICCROM and the Canadian Conservation Institute (CCI) that responds directly to this issue. In over nearly a decade, RE-ORG has been applied to more than 100 museums all over the world via hands-on workshops, mentor sessions and online training.

This field-tested methodology has now been captured in a four-part kit, which walks you through the process of transforming your museum’s storage area, so you can regain control of your collection.

Available in English, French, Spanish and Portuguese thanks to partnerships with CCI and the Ibermuseums Program, the RE-ORG kit contains:

 • A simple, flexible structure that is easy to navigate
 • Tons of tips and tricks to optimize space, equipment, time and money, collected over the years from the many colleagues who have applied RE-ORG around the world
 • A visually-appealing and user-friendly layout
 • All of the essentials:
  1. a Workbook with step-by-step instructions that will apply to almost any project;
  2. Worksheets and templates to help capture the existing situation;
  3. Additional Resources to meet your specific needs and interests; and
  4. a Self-Evaluation tool to help you diagnose the situation of your storage in a glance.

Try it on your own! Use the RE-ORG Method to reorganize your collections in storage or to provide advice to others.

Download:

https://www.iccrom.org/news/reorganize-your-collections-storage-new-re-org-resource-kit

Posted by: bluesyemre | October 18, 2018

wiby.me (The #SearchEngine for classic websites)

wiby

Wiby is a search engine that delivers odd results – aiming to recreate the days before Google. Wiby does not claim or want to be a Google killer and even states that Google is indispensible for finding answers to pretty much anything. Wiby tries to give the odd pages that Google misses – as they don’t answer complex questions. Instead they bring back the surprise that used to exist – giving websites where you’ll go “Wow – I didn’t know that”.

https://wiby.me/

Posted by: bluesyemre | October 17, 2018

What a #SchoolLibrary (#infographic)

SLAV_AdvocacyFlyer_RGB_FINAL

Posted by: bluesyemre | October 17, 2018

Dilimizi doğru kullanmak…

178_10005412_112946649382391_1153050375100563456_n

https://www.baskentiletisim.com/

https://www.facebook.com/Baskentiletisim

https://www.instagram.com/baskentiletisim/

https://twitter.com/baskentiletisim/

fft352_mf23134659

Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.

http://www.bobmarley.com/

mag-lev 3

MAG-LEV Audio’s ML1 Turntable visually enhances the experience of listening to vinyl records by levitating the platter. By joining our love for music with careful integration of technology and high-range audio components, we’ve created a turntable of the future for the medium of the past.

At MAG-LEV Audio we love innovation and music. We were searching for a way to give people a better, newer way to experience vinyl records. By pushing the frontier of audio technology,  we were able to integrate the uplifting experience of music into the turntable design itself, bringing the feeling of zero gravity into your living room. We call it The Art of Technology.

 

https://www.maglevaudio.com/

Z6ISPYGH5EI6RMPNDUWWLODNBQ

Susan Orlean had never burned a book before. The idea was repulsive to her, calling up images of Nazis tossing Torahs into the flames. But she wanted to know what it felt like to watch a book ignite, writhe in brittle waves and blow away. So there she was, putting a match to her copy of Ray Bradbury’s “Fahrenheit 451.” “It was as if the book had exploded,” she writes, feeling overwhelmed by “the realization of how fast a thing full of human stories can be made to disappear.”

Orlean, a longtime New Yorker writer, has been captivating us with human stories for decades, and her latest book is a wide-ranging, deeply personal and terrifically engaging investigation of humanity’s bulwark against oblivion: the library.

At the center of “The Library Book” is a seven-hour fire that raged through the Los Angeles Central Library on April 29, 1986, destroying or damaging more than a million books. In one of those weird coincidences that Orlean always manages to spot, a library official was meeting with the fire department that very morning to consider finally adding sprinklers to the building. When the smoke alarm went off, none of the 200 or so employees panicked. Given the old wiring and the unreliable systems, they were used to it. “The fire alarm had come to possess all the shock value of a clown horn,” Orlean writes. Even the first responders — who didn’t have a map of the building’s dark, circuitous hallways — assumed that it was a false alarm. And when firefighters finally noticed smoke along a shelf of novels, they couldn’t contact the command post; the library’s thick concrete walls blocked radio signals.

“At first, the smoke in the Fiction stacks was as pale as onionskin,” Orlean writes. “Then it deepened to dove gray. Then it turned black. It wound around Fiction A through L, curling in lazy ringlets. It gathered into soft puffs that bobbed and banked against the shelves like bumper cars. Suddenly, sharp fingers of flame shot through the smoke and jabbed upward. More flames erupted. The heat built. The temperature reached 451 degrees and the books began smoldering. Their covers burst like popcorn.”

That conflagration — the largest library disaster in American history — is the furnace at the center of Orlean’s story, which is fueled by regular additions of memoir, biography, history and science. In one particularly sobering chapter, she reminds us, “People have been burning libraries for nearly as long as they’ve been building libraries.” The number of books deliberately consigned to the flames is in the billions. “I sometimes find it hard to believe there are any books left in the world.”

But amid such gloom is much light. As a narrator, Orlean moves like fire herself, with a pyrotechnic style that smolders for a time over some ancient bibliographic tragedy, leaps to the latest technique in book restoration and then illuminates the story of a wildly eccentric librarian. Along the way, we learn how libraries have evolved, responded to depressions and wars, and generally thrived despite a constant struggle for funds. Over the holidays, every booklover in America is going to give or get this book.

As she did in her 1998 bestseller, “The Orchid Thief,” Orlean brings us along as she tries to understand the mercurial figure at the center of a crime. Harry Peak was a good-looking goofball with delusions of Hollywood stardom. He was also a liar of the pants-on-fire variety. He fibbed reflexively about everything, about his television success, his friendship with Burt Reynolds, his luncheon with Cher. But when he bragged to friends that he’d started the fire at the Los Angeles Central Library, he became the prime suspect in a criminal investigation involving the destruction of millions of dollars of city property.

Orlean takes us along as she interviews Peak’s relatives and friends, reads through newspaper stories and investigators’ reports, and sifts for truth among the ashes. But what’s even more fascinating is her search through the L.A. library’s distant past. With a great eye for telling and quirky detail, she presents a vast catalogue of remarkable characters, such as Mary Jones, the first L.A. library head to graduate from a library school. Hired in 1900, Jones was also a pioneer in the development of a racially diverse collection — and she recruited black librarians. In 1905, the board decided that it would be better for a completely unqualified man to take over, but nevertheless she persisted, setting off the Great Library War, which swelled to include thousands of protesters in Los Angeles and around the country. Her eventual replacement walked to L.A. from Ohio, used an actual branding iron to mark offensive books and kept meticulous records of his more than 50 extramarital affairs. There is no shhhh-ing in this book.

Even the more recent events that Orlean describes feel like they’ve been misshelved from the fantasy section. One chapter describes the L.A. library’s 24-hour telethon in 1987, hosted by a cigar-smoking Pentecostal preacher and attended by the likes of Angie Dickinson, Henry Kissinger and Zsa Zsa Gabor. Charlton Heston read from “Moby-Dick.”

Inevitably, the story of the city’s great library is woven into the story of the city itself as its population expanded rapidly, placing more complex demands on the staff. Orlean explores the ongoing challenge that homelessness poses for all libraries, and she profiles inspiring librarians determined to help the most desperate and disenfranchised people in America. “Because the boundary between society and the library is porous,” she writes, “nothing good is kept out of the library, and nothing bad. Often, at the library, society’s problems are magnified.”

If the spine of “The Library Book” seems strained to contain so much diverse material, that variety is also what makes this such a constant pleasure to read. And, obviously, to write. Orlean speaks movingly about her late mother, who introduced her to the library in Cleveland and instilled in her a love for these cathedrals of learning and art that contain “the looping, unending story of who we are.”

“This is why I wanted to write this book,” she explains, “to tell people about a place I love that doesn’t belong to me but feels like it is mine.”

You can’t help but finish “The Library Book” and feel grateful that these marvelous places belong to us all.

Ron Charles writes about books for The Washington Post and hosts TotallyHipVideoBookReview.com. On Oct. 25 at 7 p.m., Susan Orlean will be at Politics and Prose Bookstore, 5015 Connecticut Ave. NW, Washington.

By Susan Orlean

Simon & Schuster. 336 pp. $28

https://wapo.st/2ylF0vv

Posted by: bluesyemre | October 16, 2018

Thousands of #scientists publish a paper every five days

d41586-018-06185-8_16105422

Illustration by David Parkins

To highlight uncertain norms in authorship, John P. A. Ioannidis, Richard Klavans and Kevin W. Boyack identified the most prolific scientists of recent years.

Authorship is the coin of scholarship — and some researchers are minting a lot. We searched Scopus for authors who had published more than 72 papers (the equivalent of one paper every 5 days) in any one calendar year between 2000 and 2016, a figure that many would consider implausibly prolific1. We found more than 9,000 individuals, and made every effort to count only ‘full papers’ — articles, conference papers, substantive comments and reviews — not editorials, letters to the editor and the like. We hoped that this could be a useful exercise in understanding what scientific authorship means.

We must be clear: we have no evidence that these authors are doing anything inappropriate. Some scientists who are members of large consortia could meet the criteria for authorship on a very high volume of papers. Our findings suggest that some fields or research teams have operationalized their own definitions of what authorship means.

The vast majority of hyperprolific authors (7,888 author records, 86%) published in physics. In high-energy and particle physics, projects are done by large international teams that can have upwards of 1,000 members. All participants are listed as authors as a mark of membership of the team, not for writing or revising the papers. We therefore excluded authors in physics.

 PDF version

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8

Posted by: bluesyemre | October 15, 2018

#Ankara #trekking rotaları

 

trekking

Ankara Anadolu’nun kavşak noktası, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitlilikleri gibi birçok gizli kalmış zenginliği birarada barındıran bir başkenttir. Özellikle büyük kentlerdeki doğaya uzak yaşam insanları doğa özlemi duymaya sevkediyor. Öyle çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Başkent Ankara’nın özellikle kuzeyi ve buradaki ilçeler Karadeniz iklimi özelliklerini göstermekte ve trekking yapmaya çok elverişli tabiat harikalarıyla doludur. Keşfedilmemiş birçok orman, gölet, yürüyüş yolları gezginleri beklemektedir. Bu projenin amacı Ankara’da daha önce trekking rotaları ile ilgili bir çalışma yapılmaması, acentalara ve gezginlere yönelik böyle bir kaynağa ihtiyaç duyulmasıdır. Bu çalışmada toplam 44 yeni rota belirlenmiş, daha önceden belirlenen 70 rota da eklenmiştir. Buralardaki yürüyüş parkurları açılmış ve bilgilendirme levhaları konulmuştur.

Çamlıdere yeşil bir sığınak, Çubuk doğaya yolculuk, Güdül ilçesi de birçok doğanın mucizesini içinde barındırmaktadır. Nallıhan ilçesi tarihin gülümseyen yüzü, Beypazarı geçmiş zamanın aynası ve Kızılcahamam şifalı suların merkezidir. Bu ilçeler gerçekten görülmeye değer zenginliklere sahiptir. Bu kitapta da bu güzellikler ortaya çıkarılmaya çalışılmış, gözler önüne serilmiştir. Kitapta ilçelerin turizm değerlerine de vurgu yapılmış, doğaseverler ve gezginlere bir rehber niteliğinde olması amaçlanmıştır. Titiz bir çalışma sonunda profesyonel bir ekiple hazırlanan Ankara’nın trekking yolları, gezginlere iyi bir kılavuz olup Ankara’ya büyük katkı sağlayacaktır. Gezginler için bir başucu kitabı olacak ve belirlenen birçok rota yeni destinasyon olarak önümüze çıkacaktır.

 Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Kalkınma Ajansı’nın projelendirdiği ‘Ankara’nın Trekking Rotaları’çalışması (Trekking sırt çantalı ve uzun mesafeli, Hiking ise günübirlik yürüyüş parkurlarını içerdiği için kavram karmaşasına yer vermemek adına bundan sonraki bölümlerde ‘Yürüyüş Rotaları’ ibaresi kullanılacaktır); Çamlıdere,Çubuk ve Güdül ilçelerini kapsamaktadır.

Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı tarafından önceki yıllarda hayata geçirilen Nallıhan (Nallıhan’da Kırsal Turizm: Doğa Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi, İyileştirilmesi-TR51/11/TUR/0020)

Beypazarı (Alternatif Turizmde Beypazarı- TR51/15/SÜR/0004) ve Kızılcahamam Yürüyüş Rotaları liste şeklinde verilmiştir. Bölgedeki incelemelerimizde keşfettiğimiz eski yolları projenin içeriğine dahil ederken, rahat  ulaşılabilirlik ve kolay yürünebilirlik kıstaslarını göz önüne aldık. Aynı zamanda Ankara Seyahat Acentelerinin hafta sonları yoğun bir şekilde kullandıkları günübirlik parkurlar da mevcuttur.

Haritalarla desteklenen ve Coğrafi Pozisyon Sistemi (GPS) koordinatları alınan Çamlıdere ilçesinde 17, Çubuk ilçesinde 16, Güdül ilçesinde 11 yürüyüş rotasının ayrıntılarını www.ankaratrekkingrotalari.com ve  www.ankarakultur.gov.tr internet sayfalarında bulabilirsiniz.

http://www.ankaratrekkingrotalari.com/

Dph6Mw-UcAAO8E8

1066150_57e1893acdb43ae7ce3fe96a81a454e8

Artık İstanbul’da gezebileceğiniz bir Okul Müzesi var

Enstitü Koleji’nde kurulan Okul Müzesi, müzecilik alanında ve çocuk tarihi konusunda pek çok değerli çalışma yapan Sunay Akın küratörlüğünde ve sahne sanatları tasarım sanatçısı Ayhan Doğan’ın tasarımı ile hayat buldu.

Okul Müzesi’nde 1920’li yıllardan günümüze eğitime dair birçok belge ve materyale rastlamak mümkün. İlkokul öğretmenliği diplomasından, birçoğumuzun çocukken çıkmasını heyecanla beklediğimiz aylık, haftalık çocuk dergilerine, birçok kişinin öğrencilik yıllarında kullandığı veya şu an 20-30’lu yaşlarda olup daha önce hiç görmediği dünya haritaları, laboratuvar malzemeleri, çeşitli enstrümanları ve Köy Enstitüleri ile ilgili belgeleri Okul Müzesi’nde gezerken görebiliyorsunuz.

Okul Müzesi’nin bir kısmının içeriği ve tasarımı Nuh’un Gemisi’ne benzer şekilde tasarlanmış. Müzenin içindeki kütüphanede oturup kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Okul tarihinden önemli kaynakların bulunduğu kütüphanenin bir bölümündeyse, içinde Yaşar Kemal imzalı Ağrı Dağı Efsanesi romanının sayfalarından oluşturulan kağıt gemi bulunuyor.

Sunay Akın, Okul Müzesi hakkında şunları söyledi: “Müzeciliğin gelişimine ve yaygınlaştırılmasına özel okulların katkı sunması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda, Okul Müzesi geleceğe yönelik çok değerli ve önemli bir adım atmış oluyor. Okul, sadece içinde sınıf ve atölyelerin olduğu dört duvar değildir, olmamalıdır. Müzeler, eğitim hayatının en önemli ve en saygın mekanlarıdır. Okullarda anlatılan bilgiler, müzelerde sergilenir, paylaşılır ve korunur. Okul Müzesi her yaşta ziyaretçiye seslenen bir bilgi mabedidir. Geleceğe güvenle bakan, gelişmiş ülkelerin müzelerinde sergilenen eserlerin önünde öğrencileriyle ders yapan öğretmenler görürüz. Okul Müzesi’nde, alfabelerden Dünya kürelerine, abaküslerden mevsim panolarına kadar nice eser, ziyaretçileri öğrencilik yıllarına döndürürken eğitim hayatımızdan da bir kesit sunuyor.”

Okul Müzesi, hafta içi ve hafta sonu tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olarak görülebilir. Sadece toplu okul ziyaretlerinde yoğunluk yaşanmaması için randevu alınması gerekiyor.

Adres: Enstitü Koleji, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Cad.No:145, Ataşehir-İstanbul

Telefon: 0216 577 19 40

https://www.enstitukoleji.com/sunay-akin-okul-muzesi

https://mhthayat.haberturk.com/yasam/kultur-sanat/haber-amp/1066150-okul-muzesi-ziyaretcilerini-bekliyor

 

Posted by: bluesyemre | October 12, 2018

Best sites for finding #DRM-free #DigitalBooks

kindle-drm-free-ebooks-hero

When you buy a physical book — y’know, the kind that’s made with wood pulp and ink — you can read that book anywhere you want (in a house, with a mouse, in a box, with a fox, etc.), but when you buy a digital book you run the risk of getting locked into reading that book on specific devices or sites (thanks to something called DRM protection). But it doesn’t have to be that way! If you’d like to make your digital book-reading experience a little more like your physical book-reading experience, you’re going to want to buy DRM-free digital books. Luckily, there are plenty of resources available to help you track down DRM-free content and many book publishers are hopping aboard the DRM-free train.

While you keep your fingers crossed the digital book industry goes all-in on DRM-free, why not peruse this list we’ve put together on some of the best sites for finding DRM-free ebooks. Happy hunting (and reading)!

lulu

Lulu says its mission is “making content creation and consumption a simpler and more rewarding experience for people around the world.” The site is dedicated to both self publishing and content distribution — nearly two million publications have been created with the help of Lulu. And the best part about that is many of the publications are available for purchase right on Lulu’s site.

Lulu – The World’s largest independent bookstore

calibre

If you’re a digital book fiend, you’ve probably heard of Calibre. Calibre is an application for managing digital books of all shapes, sizes, and file formats and it’s a fantastic tool for maintaining a DRM-free library. It’s also a good tool for finding DRM-free books!

It’s certainly not the prettiest digital-book database on the list, but Calibre Open books catalogues more than 4,000 titles across 16 genres. You can sort the database by title, author, and price; individual entries feature a cover image, title, author, publisher, and a link to download or purchase the book.

Calibre Open books

smash

With more than 450,000 titles published, Smashwords is a pretty popular indie book distributor. In fact, Smashwords says it’s the largest indie book distributor in the world! But the site doesn’t just help authors get their books in front of more readers, it also helps readers get their hands on more books … including more than 70,000 free titles!

Smashwords

openbooks

Not to be confused with Calibre Open books, OpenBooks is a pay-what-you-want digital bookstore with a growing list of titles. The site is a bit niche in that it focuses exclusively on publications meant to bring about change. If you’re wondering what, exactly, that means, here’s how OpenBooks describes its goals:

Our goal is to create a community that shares knowledge, experience and important values that can lead to effective activism. We want to support authors that write about change, our social or environmental impact and share personal stories that can inspire and help us to reach important goals.

You can use the site’s search functionality to track down specific titles and authors, sort books by genre, or view a list of best-selling titles.

 

OpenBooks

leanpub

Leanpub is slightly different from many of the sites in our list because of its focus on instructional books. Put another way, Leanpub is a great place to go when you want to learn the ins and outs of building APIs, for example. And while that makes this choice a bit unique, Leanpub is a lot like the other sites on our list in that it’s also a digital book publisher and distributor. Authors who want to write instructional books can head to Leanpub to publish their content.

Leanpub

https://www.imore.com/best-sites-finding-drm-free-digital-books

Posted by: bluesyemre | October 12, 2018

4. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 12-21 Ekim 2018

ankara-kukla-festivali

2018 FESTIVAL PROGRAMI

Biletler, online bilet satış gişesi BİLETİX ve Tiyatro TEMPO gişelerinde.

Ayrıntılı bilgi için : 0.312.232 32 92 / 0.533.209 94 41

12 Ekim 2018 CUMA

10.30…… ‘KÖPEK OLMAK İSTEMİYORUM’ Türkiye – Tiyatro Tempo (Tempo sahnesi)

10.30 ve 13.30 ….. ‘PRENSES BENEK’ Moldova – İzvoraşul Vesel Tiyatrosu (Batıkent Anaokulu)

13 Ekim 2018 CUMARTESİ

11.00 ….. ‘RENKLERİN OYUNU’ (BEBEK OYUNU)* Türkiye – Tiyatro Tempo (Tempo Sahnesi)

13.00…… ‘KÖPEK OLMAK İSTEMİYORUM’ Türkiye – Tiyatro TEMPO (Tempo sahnesi)

18.00…… ‘SON İNCİR’ Türkiye – Ters Ağaç Tiyatrosu (Tempo Sahnesi)

14 Ekim 2018 PAZAR

11.00 ….. ‘İYİ GECELER FARECİK’ (BEBEK OYUNU)* Fransa – XZART Tiyatrosu(Tempo sahnesi)

13.00…… BENİM KARDEŞİM DİĞERLERİNDEN FARKLI’ Fransa – XZART Tiyatrosu (Tempo sahnesi)

14.00 ….. ‘SERAMİK MASK YAPIM ATÖLYESİ Türkiye – Artosfer Sanat Merkezi

16.00…… ‘PRENSES BENEK’ Moldova – İzvoraşul Vesel Tiyatrosu (Tempo Sahnesi)

18.00…… ‘SOKRATES’İN SON GECESİ’ Türkiye – Tiyatro Tempo (A.Ü. DTCF – Farabi Sahnesi)

15 Ekim 2018 PAZARTESİ

10.30 ve 13.30 ….. BENİM KARDEŞİM DİĞERLERİNDEN FARKLI’ Fransa – XZART Tiyatrosu (AST sahnesi)

20.00…… ‘DRAGON’ Bulgaristan – Sliven Devlet Kukla Tiyatrosu (Devlet Tiyatroları – Şinasi Sahnesi)

16 Ekim 2018 SALI

10.30 ve 13.30 ….. ‘SEVGİ ÜZERİNE KISA ÖYKÜLER’ Bulgaristan – Sliven Devlet Kukla Tiyatrosu (Yılmaz Güney Sahnesi)

10.30 ve 13.30 ….. ‘KÜÇÜK KUĞU GÖLÜ’ Hollanda – Cordua&Magnus Tiyatrosu (ODTÜ Koleji)

19.00 ….. ‘SON İNCİR’ Türkiye – Ters Ağaç Tiyatrosu (Tempo Sahnesi)

20.00 ….. ‘BİR ATIN HİKAYESİ’ Beyaz Rusya – Brest Devlet Kukla Tiyatrosu (A.Ü. DTCF – Farabi Sahnesi)

17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

10.30 ve 13.30 ….. ‘PRENSES BENEK’ Moldova – İzvoraşul Vesel Tiyatrosu (Dört Mevsim Sahnesi)

10.30 ve 13.30 …… ‘TRINKET. THE ROBOT’ Avustralya – Little Wing Puppets (Tempo Sahnesi)

10.30 ….. ‘KARAGÖZ CADILAR ve HİNT FAKİRİ’ Türkiye – Tiyatro Tempo (Şair Baki Sahnesi – Altındağ)

18 Ekim 2018 PERŞEMBE

10.30 ….. ‘PRENSES BENEK’ Moldova – İzvoraşul Vesel Tiyatrosu (Şair Baki Sahnesi – Altındağ)

14.00…… ‘Söyleşi: DÜNYADA ve TÜRKİYE’de KUKLA SANATININ GELİŞİMİ’(Ankara Üniversitesi)

17.00…… BASIN TOPLANTISI (Tiyatro Tempo)

19.00…… ‘YAŞAM’ Tayvan – Flying Group Theatre (Tempo Sahnesi)

19 Ekim 2018 CUMA

10.30 ….. ‘YAŞAM’ Tayvan – Flying Group Theatre (Tempo Sahnesi)

10.30 ve 13.30 ….. ‘PRENSES BENEK’ Moldova – İzvoraşul Vesel Tiyatrosu (Dört Mevsim Sahnesi)

14.30……. ‘Atölye: TORBADAN ÖYKÜ ÇIKTI’ Türkiye – Ahmet Önel (Tempo Sahnesi)

20.00…… ‘SOKRATES’İN SON GECESİ’ Türkiye – Tiyatro Tempo (Dört Mevsim Sahnesi)

20 Ekim 2018 CUMARTESİ

11.00…… ‘Atölye: GÖLGE KUKLA YAPIMI’ Avustralya – Little Wing Puppets (Tempo Sahnesi)

13.00 ve 16.00 …… ‘ZHENG HE’NİN YOLCULUĞU’ Avusturya – Karin Schaefer Tiyatrosu (Tempo Sahnesi)

18.00…… ‘ASİ KUŞ’ Türkiye – Ali Poyrazoğlu ve Tiyatro Tempo (A.Ü. DTCF Farabi Sahnesi)

21 Ekim 2018 PAZAR

11.00…… ‘BALIK NEDEN AĞLADI?’ İsrail – The Train Theatre (Tempo Sahnesi)

14.00…… ‘BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR’ Türkiye – Anatole Sokak Oyuncuları (Tempo Sahnesi)

16.00……‘ÇERÇEVE 2’ Türkiye – Tarla Zanat Tiyatrosu (Tempo Sahnesi)

Biletler, online bilet satış gişesi BİLETİX ve Tiyatro TEMPO gişelerinde.

Ayrıntılı bilgi için : 0.312.232 32 92 / 0.533.209 94 41

http://ankarakuklafest.org.tr/

nln-tape-robot (1)
The tape storage is an archive system based on Oracle SAM-FS, so it’s not a traditional tape backup system.
Image: Stig Øyvann/ZDNet

From ancient manuscripts to movies, the National Library of Norway wants to put it all online for the public.

NATIONAL LIBRARY OF NORWAY’S DIGITAL COLLECTION, SEPTEMBER 2018

 • 2,000,000 newspapers, about 40,000,000 pages
 • 540,000 books, about 80,000,000 pages
 • 700,000 pages of manuscripts and music manuscripts
 • 1,300,000 photos
 • 1,400,000 hours of broadcast radio
 • 950,000 hours of broadcast TV
 • 55,000 units of music
 • 16,000 units of movies/video
 • 24,800,000,000 web pages

In the far north of Norway, near the Arctic Circle, experts at the National Library of Norway’s (NLN) secure storage facility are in the process of implementing an astonishing plan.

They aim to digitize everything ever published in Norway: books, newspapers, manuscripts, posters, photos, movies, broadcasts, and maps, as well as all websites on the Norwegian .no domain.

Their work has been going on for the past 12 years and will take 30 years to complete by current estimations.

At the moment, the library has more than 540,000 books and over 2,000,000 newspapers in its archive. These have been mass-scanned and OCR-processed before being stored, so all the content in the library is free-text searchable.

As of early September, the collection amounted to 8.1 petabytes of data and is growing by between five terabytes and 10 terabytes every day, Svein Arne Solbakk, department director for digital library development at the NLN, tells ZDNet.

NLN’s mandate isn’t just long-term safe storage. It is also making its archives available for the public, so it needs online storage for publishing the collection.

“Just to be able to handle the large amounts of data, we must have it online. If I get a PDF file from a newspaper, I know this format won’t last for a thousand years. I’ll have to convert it to a modern format, probably several times during those thousand years,” Solbakk says.

He illustrates this point by explaining that they’ve already had to complete their first large-scale format conversion, involving 50 million image files. This process took 10 servers three months of 24/7 processing to complete, even though the files were stored on hard disks.

Furthermore, given the relatively short life of hard disks, the NLN’s approach is to have a rolling program of disk replacement, swapping out entire disk cabinets when they reach their expected lifespan of five years.

In addition, the NLN stores everything in triplicate. One copy is on hard disk, with two more copies on tape. The tape storage is an archive system based on Oracle SAM-FS, so it’s not a traditional tape backup system.

“When we’re talking petabytes, we can’t talk about backup. A petabyte restore from tape would take weeks,” Solbakk says. Thus, the NLN’s system is more of a storage-virtualization approach that is currently handling more than 24 petabytes in total.

Some 83 percent of all books and 40 percent of all newspaper pages have been digitized. In addition, the NLN is among several other projects currently working on scanning 100,000 radio broadcast tapes before the tape players needed for the job disappear for good. It’s easy to be impressed by the NLN’s ambition.

“We are ambitious, but it’s very important to document the present for the future,” Solbakk concluded.

https://www.zdnet.com/article/norways-petabyte-plan-store-everything-ever-published-in-a-1000-year-archive/

https://www.nb.no/en/the-national-library-of-norway/

Posted by: bluesyemre | October 11, 2018

Places that make us Research report

places that

‘The need of quiet, the need of air, and I believe the sight of sky and of things growing, seem human needs, common to all.’

Octavia Hill wrote these words seven years before she founded the National Trust. It was a belief that inspired and guided the organisation that today cares for 775 miles of coastline, over 248,000 hectares of land and over 500 historic houses, castles, ancient monuments, gardens, parks and nature reserves, for ever, for everyone. Today, we operate in a very different world to the one Octavia knew but the enduring human need for these places is as strong as ever. Places that make us feel calm or provide us with space to think; places we feel a deep pull towards or that have a physical effect on us when we visit; places where we feel ‘at home’ or that make us feel complete; places to restore us or inspire us. The poet, W.H. Auden coined the word ‘Topophilia’ in 1948 to describe the way people experience a strong sense of place; often becoming mixed with their sense of identity and an underlying sense of belonging. We set out to explore and understand this visceral but intangible feeling more deeply. Working with leading researchers and academics, and using cutting-edge fMRI brain technology, we examined how places affect people, how they become special and why we feel a pull towards them.
The findings of this research have reinforced what Octavia instinctively understood about the importance of places in shaping our lives. Places make us who we are, and we relate to them in an emotional, spiritual and physical way. The National Trust’s work helps care for the nation’s special places for ever, for everyone.

Nino Strachey,

Head of Research and Specialist Advice
for the National Trust

Places that make us Research report

Posted by: bluesyemre | October 11, 2018

Hayaller Gerçek Oldu…Çöp Kamyonundan #GeziciKütüphane

Çöp-Kamyonu

Hayaller gerçek oldu. Bu kütüphane “Çöp Kamyonu”ndan

Çöpten topladıkları kitaplarla kütüphane kuran Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, çocuklarla daha fazla kitabı buluşturmak için çalıştıkları bir çöp kamyonunu gezici kütüphaneye dönüştürdü.

Özel olarak yeniden düzenlenen çöp kamyonu gezici kütüphane olarak bin 500 kitapla okulları ve mahalleleri gezecek, ihtiyaç sahibi olan çocukları kitaplarla buluşturacak. Çöp kutularının yanına bırakılan kitapları özenle toplayıp, biriktirip, dezenfekte ederek bağışlarla birlikte İmrahor’daki toplanma merkezlerinde 20 bin kitaplık bir kütüphane kuran Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, yeni bir hamle yaparak Çöp Kamyonundan gezici kütüphaneyi hayata geçirdiler.

Gezici Kütüphane 1500 Kitap Taşıyacak…
Çöp kamyonu kütüphanesi dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoride bin 500 kitapla yollara çıkmaya hazır. Gezici kütüphane, Ankara’daki okulları periyodik olarak ziyaret etmesinin yanı sıra, Çankaya’ya bağlı mahalle statüsündeki köylere de gidecek. Çöp kamyonundan diledikleri kitabı ödünç olarak alabilecek olan öğrenciler belli bir süre sonra tekrar ziyarete gelecek olan gezici kütüphaneye aldıkları kitabı iade ederek yeni bir kitap daha alabilecek.

Kitabın aydınlığı her yere taşınacak…
Köylere ve mahallelere giderek çocukları kitaplarla buluşturmayı hedefleyen işçiler, kitapları okumak isteyen herkesi kitapla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “Belediye sadece çöp toplamaz, o çöpü dönüştür. Sonra o çöpten çıkan kitaplardan binlerce kitaplık kütüphane kurar ve çöp arabasını gezici kütüphaneye çevirerek Çankaya’nın okullarını ve sokaklarını gezmeye başlar. Biz bunu başardık. Kitabın aydınlığını her yere taşıyacağız” dedi.

http://www.okumaajansi.com/hayaller-gercek-oldu-cop-kamyonundan-gezici-kutuphane/

3888

Ideal home … a child looks at books on the family shelves. Photograph: Alamy

Research data from 160,000 adults in 31 countries concludes that a sizeable home library gave teen school leavers skills equivalent to university graduates who didn’t read…

home library size

Home libraries vary in size from society to society
The reported adolescent exposure to books at home varies considerably from society to society (Table 1). Adults in Scandinavia and in some post-Communist societies recall growing up with large home libraries. The average library size in Norway was 212 and in Sweden it was 210, in contrast to 192 in Denmark and 162 in Finland. Estonians grew up with 218 books on average and the Czechs with 204. On the other end of the spectrum, the average home library size in Turkey was 27 books, in Chile or Singapore 52 books, with the average across the 31 societies at 115 books.

 

Growing up in a home packed with books has a large effect on literacy in later life – but a home library needs to contain at least 80 books to be effective, according to new research.

Led by Dr Joanna Sikora of Australian National University, academics analysed data from more than 160,000 adults, from 31 different countries, who took part in the Programme for the International Assessment of Adult Competencies between 2011 and 2015. All participants were asked how many books there were in their homes when they were 16 – they were told that one metre of shelving was equivalent to around 40 books – and went through literacy, numeracy and information communication technology (ICT) tests to gauge their abilities.

While the average number of books in a home library differed from country to country – from 27 in Turkey to 143 in the UK and 218 in Estonia – “the total effects of home library size on literacy are large everywhere”, write Sikora and her colleagues in the paper, titled Scholarly Culture: How Books in Adolescence Enhance Adult Literacy, Numeracy and Technology Skills in 31 Societies. The paper has just been published in the journal Social Science Research.

“Adolescent exposure to books is an integral part of social practices that foster long-term cognitive competencies spanning literacy, numeracy and ICT skills,” they write. “Growing up with home libraries boosts adult skills in these areas beyond the benefits accrued from parental education or own educational or occupational attainment.”

Teenagers in a home with almost no books went on to have below average literacy and numeracy levels, the researchers found. Having approximately 80 books in adolescent home libraries raised levels to the average, while once the library size reached 350 books, it was “not associated with significant literacy gains”. The same was true for ICT skills, but the gain was not as steep.

According to the paper, teenagers with only lower levels of secondary education, but who came from a home filled with books, “become as literate, numerate and technologically apt in adulthood as university graduates who grew up with only a few books”. The university graduates who grew up with hardly any books around them had roughly average literacy levels, said the researchers. So did those whose schooling ended in the equivalent of year nine (13-14 years old), but who grew up surrounded by books. “So, literacy-wise, bookish adolescence makes for a good deal of educational advantage,” the authors claim.

The same was found to be true for numeracy, leading the academics to claim that “adolescent exposure to books compensates for shortcomings not only in adult literacy but also numeracy: its impacts are equivalent to additional years of education.”

Sikora said: “As expected, respondents’ education, occupational status and reading activities at home are strong predictors of superior literacy nearly everywhere, but respondents clearly benefit from adolescent exposure to books above and beyond these effects. Early exposure to books in [the] parental home matters because books are an integral part of routines and practices that enhance lifelong cognitive competencies.”

The paper raised the possibility that the move towards a digital culture could reduce the impact of printed books, but said that “for now … the beneficial effects of home libraries in adolescence are large and hold in many different societies with no sign of diminution over time”.

“Moreover, home library size is positively related to higher levels of digital literacy, so the evidence suggests that for some time to come, engagement with material objects of scholarly culture in parental homes – ie books – will continue to confer significant benefits for adult ICT competencies,” concludes the report. “For the time being … the perception that [the] social practice of print book consumption is passe is premature.”

https://www.theguardian.com/books/2018/oct/10/growing-up-in-a-house-full-of-books-is-major-boost-to-literacy-and-numeracy-study-finds

Scholarly culture: How books in adolescence enhance adult literacy, numeracy and technology skills in 31 societies

Posted by: bluesyemre | October 11, 2018

9 science-backed ways #reading makes you smarter (#infographic)

Reading-Makes-You-Smarter-princh

https://www.jkrowling.com/

Posted by: bluesyemre | October 11, 2018

TR Dizin #Atıf Dizini

tr dizin

ULAKBİM’in temel misyonlarından biri de, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak ürünler geliştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlileri arasında, araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen TR Dizin (2013 yılı sonuna kadar Ulusal Veri Tabanları-UVT adıyla yürütülen) yer almaktadır.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

TR Dizin, 2000 yılı Ağustos ayından itibaren web sayfası üzerinden tarama yapılabilmektedir. Dizinde yer alan dergilerin makalelerine ait bibliyografik bilgilerin (makale adı, yazar, öz vs.) yanı sıra, ULAKBİM müdürlüğü ile dergi editörlükleri arasında imzalanan katılım izni sözleşmesine bağlı olarak, makale tam metinlerine de erişilebilmektedir.

TR Dizin Yeni Arayüzü Hakkında

Değerli araştırmacılar, editörler ve ULAKBİM Paydaşları,

TR Dizin yeni arayüzü hizmete sunulmuştur.

İki ana kısımdan oluşan TR Dizin TR Dizin arama arayüzü ve TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi’ne (ODİS) yeni özellikler eklenmiş, süreçlerde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. TR Dizin arama arayüzüne trdizin.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Tarama sayfasına yeni özellikler eklenerek yayınlar üzerinden atıf, etki değeri, ve bilimsel yayın performans ölçümü sağlanmıştır. Açmış olduğumuz TR Dizin arayüzü 1.0 sürümü olup sistemin iyileştirme ve geliştirmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

http://trdizin.gov.tr/

MoCADA-yoga-wellness-e1538993828454

Fotoğraf: MoCADA Museum, New York, 2014.

Modern çağın mecburiyetleri olarak bize dayatılan kuralları düşünmeye pek vakit ayırmıyoruz. Bu kuralları genellikle ya sorgusuz sualsiz uyguluyoruz ya da uygulamayı beceremediğimiz için acı çekmeye başlıyoruz. Bu kurallar dizisinin başında ise ne yiyip içtiğimize, ne kadar yürüdüğümüze veya uyuduğumuza dek her şeyi kapsayacak biçimde genişletilmiş acayip bir olgu var: Batı’da “wellness”, Türkçede ise “sağlıklı ve iyi yaşam” diye anılıyor. Sağlıklı ve iyi yaşam tam olarak neye tekabül ediyor diye biraz araştırınca eski bir deyişe rastlıyoruz. Latincede mens sana in corpore sano olarak geçen ve Türkçeye de “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” şeklinde çevirebileceğimiz ifade, henüz alevlenmiş yeni bir cehennemi tek cümlede tasvir ediyor. Bu cehennemin her yanı yepyeni kaygılarla dolu. Mesela, yeteri kadar badem yemezsek kafamızın da yeteri kadar iyi çalışmadığını düşünmeyi olağan buluyoruz. Oysa her gün badem yemenin yeteri kadar çalışmayan kafaya pek faydası dokunmuyor.

Hayatımızı güya iyileştirme amacıyla ortaya çıkmış wellness’ın uygulanma biçimi, klasik bir günah-sevap çizelgesi hâlini aldı. Hangimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken spor yapmamanın veya sağlıklı beslenmemenin de normal olabileceğini söyleme cesaretini gösterebiliyor? Kendimizi yeterince sevmemek günahlar listesinde zirveye çoktan yerleşti. Artık normalliğin tanımı, bu yeni günahların ve sevapların etrafında şekilleniyor. İnsanlar, sağlıklı yaşam ritüellerinde eksikleri olan herkesi “depresyonda”, “mutsuz” veya “bakımsız” olarak tanımlaya başladı. Daha verimli bir hayat sürmenin kime veya neye yaradığı muğlaklaşmaya başladı. Başarının anlamı zaten çoktan değişti. Bugün 20 bin adım attıysak başarılı, bir yerine iki dilim ekmek yediysek başarısız sayılıyoruz. Kendimizi anti-demokratik yargılamalara teslim ettiğimizden beri, başkalarının yaptıkları da bizi fazlasıyla ilgilendirir olmaya başladı. Başkalarının başarısızlıklarını listelemenin işe yaradığı tek alan, her zaman verimli bir prekaryanın peşinde olan kapitalizm.

“Wellness” modasının arka planında, tüm dünyada uzayan yaşam süreleriyle birlikte oraya çıkan kronik hastalıkları önleme kaygısından herkesin bedenini tapınılacak bir mabede çeviren toplumsal güzellik ve sağlık anlayışına kadar birçok farklı mekanizma var. Bu mekanizmaların işleyişinde ise ortaklaşan tek şey, kulağa artık klişe gelen ama buz gibi gerçekliğiyle etrafımızı saran kapitalizmin her yere sızmayı becerebilen yayılım gücü. Kapitalizmin yayılım gücünün kaynağı, kavramlarla istediği zaman, istediği şekilde oynayabilmesi. Bundan yirmi sene önce daha zayıf görünmek için pazarlanan “fitness”, bugün kadının güçlendirilmesi (women empowerment) mesajıyla büyüyor. Anlam kayması yaşayan bir diğer örnek de tarihsel olarak içsel huzura erişmeyi vaat eden yoga pratiği. Yoganın eşleştiği kavramlar olan iç huzuru, kendinle barışma-bütünleşme ve esneklik, gerçek hayatta ise birer tamlamadan öteye gidemiyor. Yoga yapan insan profili, dış dünyaya ne kadar da huzurlu, sakin ve herkese eşit davranan biri olduğu izlenimini verirken, bu imaj gerçek hayatta acaba neleri örtüyor? Başkalarına zarar verecek boyutta hatalar yapan biri, kendiyle sürekli “bu senin hatan değildi, kendini affetmelisin!” diye konuşurken acaba hangi insanların cehennem bekçisine dönüşüyor?

Wellness’ın bir trende dönüşmesini tarihsel olarak incelediğimizde ilk olarak 1950’lerin sonunda Dr. Halbert L. Dunn ile karşılaşıyoruz. Dr. Dunn, wellnesskavramını, sağlıklı olmaktan ayırıyor. Sağlıklı olmak, yani herhangi bir hastalığa sahip olmamak pasif bir durumken wellness sağlığımız için sürekli biçimde aktif olmaya işaret ediyor. Bu noktada dikkat etmemiz gereken en önemli ayrım, sağlık ve wellness’ın bilimsel olarak birbirinden tamamen ayrıldığı. Eğer herhangi bir hastalığa sahipseniz, doktorunuz bunu tahliller ve tetkiklerle teşhis eder. Fakat wellness, tamamen subjektif. Hiçbir doktor sizin yeterince well olup olmadığınızı ölçemez. Bu farkın tehlikesi, herkesin sağlıklı olma konusunda kendi kendiyle yarışırken varılacak hiçbir bitiş noktası bulamaması. Sonlanmayan bu yarışın bir süre sonra diğer insanlarla da rekabete dönüşmesi ve orada da kazananın asla belirlenememesi. Yani iyi ve mutlu olacağımızı hedeflerken, asla bitmeyen bir tatminsizlik ve takıntı evreninin bizi beklemesi.

Benliğimizi kutsadığımız bu mükemmellik takıntısının içerisinde ne sadece yoga var ne de yeşil renkli detoks içecekleri. Aradığımız cevaplar bilimsel olmayınca ortaya uydurma hikâyelerle dolu bir e-ticaret sitesi sepeti çıkıyor. O sepetin içinde ise yok yok: Havayı temizlediği iddia edilen özel tütsüler, çok uzak dağlardan kopup gelen mineraller, adını aniden duymaya başladığımız Aztekler’in süper gıdaları… Bu sepeti oluştururken işleyen tek mekanizma var: Hikâyesiz ürün, sepete giremez. Kendimize bilimsel kanıtlar bulamadığımızda veya bulsak da kulak kapadığımızda hikâyeler dinlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Ne kadar direnirsek direnelim veya ne kadar safsatalara geçit vermesek de, wellness trendinin hikâye anlatma gücü, mutlaka yakamıza yapışıyor. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın güvensiz siyasi ortamında, her gün gittiğimiz iş yerinin gittikçe belirsizleşen çalışma şartlarında geleceğe dair hayaller kurmaya ve çok basit biçimde iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Satın aldığımız avokadonun, mensubu olduğumuz umutsuz sınıf prekaryanın bir parçası olduğundan habersiz, kendimize wellness falları kapatıyoruz.

2018’de bu kadar huzur ve sağlık dolu yaşamaya çalışırken bir yanda kimse artan umutsuzluğunu ve öfkesini dindirebilmiş değil. Bütün bu umutsuzluğu açıklamak için yola koyulan Guy Standing ise ne proletaryaya ne de orta sınıfa referans eden yepyeni sınıfımız prekarya” kavramını ortaya koyuyor. İngilizcedeki “precarious”kelimesinden doğan prekarya, “belirsiz”, “güvencesiz”, “tehlikede” anlamlarına geliyor. Bu üç kelime, yaşadığımız hayata hiç de yabancı değil. Prekarya sınıfı, çalışan yoksullar ve güvencesiz işçiler olarak tanımlanırken mevzu bahis kitleyi etrafta aramaya pek gerek yok. Her şey, asgari borcunu zor yatırdığımız kredi kartımızla aldığımız avokadoda ve o avokadonun mutsuz ofis kahvaltısının ana malzemesine dönüşmesinde saklı. Bu belirsizliğin içinde mutsuzluğunun sebeplerini arayan ve çareyi kendi belirledikleri mükemmelleşme çabasında bulan yüz milyonlarca insan, suçluyu hep yanlış yerlerde arıyor ya da suçludan hiç söz etmiyor. Yaşadığı her şeyi bireysel öfkesi zannederken aynı zamanda bireysel hatalarını başkalarına yüklüyor. Kısacası kimsenin iyileşemediği bir sömürü düzeni, kimseye sesini duyurmadan, gizli gizli güçlenmeye devam ediyor.

Sadece bir topluluğun parçası hissetmek için bile yulaf unu satın almaya başlamış olabilirsiniz. Ama asıl ait olduğumuz topluluk, geleceğini göremeyen, stres altında çalışmayı kabul eden ve çalıştıkça kazanamayan, biriktiremeyen, kendini kimseye beğendiremeyen, sürekli daha kötüsünün geleceğine emin olmuş kalabalıklar. Ortaklaştığımız şey, Instagram’ın sürekli genişleyen wellness dünyasında var olabilmek değil, katlanmak zorunda kaldığımız şartlar ve mutsuzluğumuz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığını idrak edip kabullendiğimizde bizi bir süreliğine uyutmuş olan wellness trendi de son bulmuş olacak.


Kaynaklar:
Daniela Blei, “The False Promises of Wellness Culture”, 2017.
Guy Standing, Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf, İletişim Yayınları: 2017.

https://vesaire.org/umutsuz-bir-saglikli-yasam-takintisi-wellness/

ankara-temali-fotograf-ve-afis-sergisi-11313909_o

Ankara Kalkınma Ajansı ve Atılım Üniversite işbirliğinde “Ankara” temalı fotoğraf ve afiş sergisi düzenleniyor. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 1.-2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmalarında dereceye giren eserler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda 15 Ekim 2018 tarihi itibari ile sergilenecek. 50 eserden oluşan fotoğraf ve afiş sergisi Ekim ayı sonuna kadar Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda ziyaret edilebilecek. Ankara’nın tarihi, kültürel, coğrafi ve etik değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin genç nesillerdeki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan gençlerin objektifleri ve tasarladıkları afişler ile birbirinden renkli ve ilginç Ankara fotoğrafları ve tasarımları bu sergide görülebilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda dereceye girenler Ankara’da düzenlenen bir törenle ödüllendirilmişti. 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Maksut Çubuk birinci, Muhammed Diler ikinci, F. Dilek Uyar üçüncü olmaya hak kazandı. 2. Ankara Kültürel ve Değerler Temalı Afiş Yarışması’nda ise Özge Kandemir birini, Ömer Çam ikinci, Berke İnce üçüncü olmaya hak kazandı.

https://www.atilim.edu.tr/tr/library

http://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ankara-temali-fotograf-ve-afis-sergisi-2125708/

http://www.milliyet.com.tr/ankara-temali-fotograf-ve-afis-sergisi-ankara-yerelhaber-3082286/

https://www.haberler.com/ankara-temali-fotograf-ve-afis-sergisi-11313909-haberi/

https://www.mynet.com/ankara-temali-fotograf-ve-afis-sergisi-180104107772

RTR127MF

Don’t mess with libraries.

One economist learned that lesson the hard way in July after posting a story on Forbes arguing that Amazon should replace local libraries to save taxpayers money. The collective outrage of librarians and Twitter was so great that Forbes deleted the story from its site.

The passionate defenders of libraries aren’t just up in arms about books. They say that in a fractured society, libraries are a crucial way to fight the ravages of scorched earth partisanship, rising social discord, and educational inequalities.

“Libraries are the last safe, free, truly public space where people from all walks of life may encounter each other,” says Philip Schmidt, director of the MIT MediaLab’s Learning initiative, which launched a partnership with public libraries last year. “Where else can anyone legitimately go and spend time without a commercial angle anymore?”

As fault lines in the US deepen every day around class, race, political party, gender, and education, libraries are quietly providing the social glue that society seems to lack. Most have reading programs and career resources.  Some have media production studios and maker spaces. Millions use libraries for internet access, and to work. They are a first stop for immigrants, a place for parents to introduce their kids to reading—an essential gateway to learning—and where the the socially isolated go for human contact. They welcome the poor and the homeless. Some librarians and staff administer have even been trained to administer naloxene to those who have overdosed on opioids.

“The library is quietly one of the places that is saving democracy,” says Tony Marx, president of the New York Public Library. If that sounds like self-serving hyperbole, consider: more people visited the New York Public Library last year (around 17 million) than all museum visits and sporting events in the city combined. In 2017, more than 1 million people attended the city’s early literacy programs; in 2018, enrollment in its English for Speakers of Other Languages (ESOL) was at 15,586, up 100% from four years ago, and 523% from 2011.

And in an age of hyper-partisanship, they have no political affiliation, and by design offer diverse ideas that cover the spectrum of history, time, genre, gender and race.

Eric Klinenberg, a sociologist and author, argued recently in the New York Times that libraries may be key to restoring civil society. “Libraries are an example of what I call “social infrastructure”: the physical spaces and organizations that shape the way people interact,” he wrote.

The key of course, is that libraries facilitate any interaction at all. “At a moment when people are increasingly, at a minimum, hiding in their gated communities, or too often antagonistic to people not in their community, the simple effect of coming into a community and siting next to each other to do their work is profound,” says Marx. “That doesn’t happen anywhere else.”

Reinventing the library for the 21st century

Marx refers to the city’s libraries as “essential civic spaces” that ought to inspire every member of society—in particular the millions of poor New Yorkers who lack quiet, calm space to focus and work, but also the well-to-do who crave human contact, or those who simply want to be in the presence of breathtaking architecture or among the quiet comfort of books.

And so even as libraries across the US shut down, the New York Public Library is investing more heavily in its spaces. We are in a transformation the likes of which this institution has never seen,” he says. The New York Public Library is spending $700 million on capital improvements to improve its facilities to meet the demands of modern life.

The goal is to reinvent libraries so that they can better serve whatever the community needs: learning centers for kids whose schools are chaotic or lack their own libraries; community centers for adults who need new digital skills; a safe haven for those who need to learn English. When the Washington Heights branch was refurbished, with a new dedicated teen area and tech center, there was a 105% increase in program attendance, a 47% increase in visits, and a 45% increase in circulation.

“There are such pressing needs in every neighborhood,” Marx explains. “We are in the perfect place to provide them. We have the facilities and the trust and the audience.” Libraries are also free of the bureaucracy that can stymie innovation in schools: There is no curriculum that needs to be followed, no teachers’ union to negotiate with, and few regulations on what kinds of classes can be offered. The only challenge is to offer courses and services that people will want and use.

That means thinking outside the box. Two new branches have opened in prisons, serving 20,000 prisoners. The library offers 10,000 free WiFi devices, and broadband in the branches for the two to three million New Yorkers who don’t have it. And the NYPL is currently investing $200 million to refurbish the Mid-Manhattan Library on 40th Street and Fifth Avenue, across from the iconic main branch on Fifth Avenue, to include two floors dedicated to workforce development, job search, and skill development like technology training.

Marx—not surprisingly—sounds almost evangelical in what he thinks is possible when people are given a good library. “We want them to be together to see it’s possible and it works,” he says. “We will feed your imagination  so you can imagine solutions and a better world.”

What’s not to love?

Pew Research Data shows people trust their libraries. In a 2016 survey, almost two-thirds of 1,601 respondents (66%)  said the closing of their local public library would have a major impact on their community. In addition, 69% said that libraries contribute “a lot” to their communities in providing a safe place for people to hang out or spend time, while 58% say libraries are good at opening up educational opportunities for people of all ages.

And libraries have broad appeal across generations: In the fall of 2016, 53% of Millennials (those ages 18 to 35 at the time) said they had used a library or bookmobile in the previous 12 months, according to Pew data. That compares with 45% of Gen Xers, 43% of Baby Boomers and 36% of those in the Silent Generation. (Pew asked specifically about public libraries, not on-campus academic libraries.)

As Klinenberg writes: “Libraries don’t just provide free access to books and other cultural materials, they also offer things like companionship for older adults, de facto child care for busy parents, language instruction for immigrants and welcoming public spaces for the poor, the homeless and young people.”

Food computers and the art of togetherness

“We got interested in libraries as a platform for innovation exchange,” says Schmidt of the MIT Media Lab. Last October, his group announced the Public Library Innovation Exchange, matching public library staff with Media Lab researchers to work on projects together through residency exchanges, workshops and webinars.

So far, the partnerships have built food computers—computers that log data about plants growing to optimize growingin Akron, Ohio, and in Philadelphia, and offered data science workshops in St. Paul, Minnesota, which the city now offers to city employees. One projecthas kids building small, functional satellites, one of which will be launched into space in 2019 or 2020.

Schmidt says the cultures between the MIT Media Lab and public libraries are aligned: Both groups had an expansive view of what a public institution could be, and believe deeply in creative learning. “Libraries are looking for a whole new role in the world—more digital, more tech, to meet the needs of patrons,” he says.

Plenty of obstacles exist. As the government has cut back on essential social services, libraries have been left to pick up the slack (see: administering Narcan). That means many do not have the capacity to innovate, Schmidt says. And some are resistant to change, though less so than other institutions like universities and schools.

Libraries cannot, of course, fix all of society’s ills. But it makes sense to reimagine them in light of the warp-speed changes around us. For one thing: learning does not happen just in schools, nor just during school-aged years. It is a lifelong pursuit that requires space and time and programming. The fortunate in society might not need additional help with accessing the information they need, but plenty of others do. In an age where rich kids are programmed to the hilt with music lessons and sports teams and tutoring and non-stop enrichment, Schmidt hopes libraries can even the playing field, even if just a bit, by being offering a platform for creative after-school learning. In other words, libraries can be one small piece of a larger societal puzzle to support those in society who need it most.

We will do almost anything that will increase the sort of intellectual engagement of the community, that will bring the community together around learning and opportunities, and skills, and jobs,” says Marx. ” And just togetherness— thats the secret of why New York became New York. We can’t lose it.”

https://qz.com/1401665/can-libraries-save-america/amp/

Posted by: bluesyemre | October 10, 2018

The strangest DrivingLaws in the World (#infographic)

zebra-strange-driving-laws-2b-01.width-800

Laws and regulations govern much of our daily life. Some of these regulations we welcome, while others we may not be so fond of. Either way, they are meant to keep society running as safely and smoothly as possible. However, some laws are just odd. Weird situations occur and governments respond by writing correspondingly strange laws.

This is certainly the case with driving laws. If you’ve ever travelled out of your country — or even just left your state — you know driving styles and infrastructure can differ greatly. Many locations have undergone fundamental changes — from rural to urban or suburban — and old laws can sometimes survive like relics of the societies in which they originated.

We compiled a list of the most bizarre driving laws we could find from around the world. Some are hilarious, some are downright weird, and they are all sure to pique your curiosity. You may even learn about an interesting law in a place to which you’re traveling.

https://www.thezebra.com/strange-driving-laws/

Posted by: bluesyemre | October 9, 2018

15 #Twitter Tips for #Librarians by Jane Cowell

1_g6IQ8cicIrEcaCdd4pyj5Q

Librarians go hard on twitter and this platform contains a lot of engaged library folk who share research, interesting links and innovations. Recently I have seen a number of obviously new librarians in my twitter feed and I thought I would share some of the twitter tips I have gathered over my twitter life. They come from educators, marketers like Mark Schaefer and his book the Tao of Twitter, and observing other Twitter hero librarians like Mylee Joseph. Some of the tips I have yet to really do well but we are all on a learning journey and this is definitely mine. Some other good blog posts about social media for librarians include Amy Walduck’s LinkedIn post on Top Tips for using Social Media at Conferences and her twitter profile definitely ticks a lot of these tips off really well. Amy often blogs about libraries and social media and is worth checking out. Her Pineapple Glam blog can be found here. Also you can always grow your network by participating in #libchats held across many countries. #auslibchat is held on the first Tuesday of the month and organised by ALIA’s New Generation Advisory Committee. I hope these tips are useful for you all.

 1. Make your Twitter profile sing! You have 160 characters to make an instant impression to help you get followers — or not so use them wisely. I use this part of my twitter profile to be clear on what my interests are for potential followers. Identify yourself as a library professional and your interests so that other library folk connect with you.
 2. Your Twitter Header is a billboard for you as a professional. Do not leave this blank! Have a photo of you in action or showcase what you do at your library. I do change my header to reflect where I have travelled to or what I am currently enamoured with. You can change it up to!
 3. Upgrade your profile photo. I am a creative problem solver but not that creative with photos but I do know that people connect with people not logos or animal photos. Twitter is a social medium so show you are a person — real and alive.
 4. Follow influencers and relevant organisations. If you want to stay current in the Library and Information industry you will hear about it on twitter. Who are the the key people in libraries and what are they up to? You can find them on conference programs, industry publications and in your twitter feed. Follow them and you will hear about what they are doing, be able to network with them and be able to keep up with the innovations in our industry.
 5. Create Twitter Lists. Rather than read thousands of posts curate your content by creating twitter lists. This helps prioritise your time and helps you not fall down that twitter black hole.
 6. Retweet strategically. It is important that you spread quality content so that you are providing value for your followers. Twitter is not just about you! This also shows support for the original creator of the post. And guess what — your professional network just got stronger. Always acknowledge the original tweeter if you post from the link rather than just retweeting.
 7. Do not overshare. Twitter is a public platform. Remember anyone can see your tweets. Never post anything you will regret later.
 8. Be engaging. While I do advocate to not overshare Twitter is still a social platform so remember to be social. It is an informal platform, speak from the heart, make comments on tweets that speak to you, connect and ask questions of other librarians if they post something of interest. Do not hesitate to thank someone for sharing your content or who has commented on one of your posts.
 9. Share your achievements. Do not be shy. If you, your team, or your library has done something amazing then tell people. This is a great way to raise your professional profile without being pushy. And other librarians are really looking for ideas, what you have learned and connections.

  10. Share your own content. If you blog about libraries or publish online, share the links to your articles, your LinkedIn posts or your website. Another great way to connect to more readers for your content and to provide value to your network.

  11. Use hashtags in your tweets. Hashtags are clickable and searchable. You can also use hashtags to compile a curated list of content you may want to revisit. It is important to use hashtags carefully though. Keep them relevant and the demigods of twitter research say only use 3 hashtags per post. Christian Lauresen in his The Library blog has a great post on Library Hashtags that he does periodically update. He is a great library influencer to follow too.

  12. Respond to comments. To see who is engaging with you, monitor notifications and mentions to see who has left a comment on your tweets. Now you know who needs an answer and you can also be generous and look to retweet or like the content they post. It can be difficult (or it is for me) to work out when the conversation ends but it is still important to converse. Yes, be social.

  13. Focus on a specific suite of topics. Do not confuse potential followers by posting across too many subjects.

  14. Use images in your tweets. Twitter research says tweets with images are more likely to be retweeted and boosts engagement. Adding an image is an easy way to grow your network. If you are really creative add a meme!

  15. Have no hesitation. Block abusive accounts. This is social media and you are bound to meet some people with challenging views diametrically opposed to yours. While it is important to have a wide variety of posts from all walks of life, cultures and views this does not include abusive followers. Block their accounts and protect yourself from rude or inappropriate comments.

https://bit.ly/2Nw0ZVp

Posted by: bluesyemre | October 9, 2018

#Instagram for #libraries by Amy Walduck @amywalduck

24

Instagram is a great promotional tool that you can use to communicate with new and potential library members. You can showcase what your library does, highlight special resources or programs, promote future events and even introduce your staff to the community. The only limitation is your imagination!

If you’re ready, or considering, starting an Instagram account for your library then you should find this post useful! I have put together some questions that you should consider before you pitch starting an Instagram account for your organisation.

Who should run your library account

Who manages your library Instagram account can be a tricky question within our organisations. Whoever they are, they will be responsible for managing the image of your library and the gatekeeper for what is allowed to be posted on Instagram.

 • Do you already have a marketing/communications person or team?
 • Will there be one person in charge of the account or a team?
 • Should the account be managed by an admin/office or branch based person or team?

How do you manage a library account

When you run a work account there are many things that need to be considered to ensure that it is sustainable and manageable. It takes time to manage an Instagram account properly and there are considerations before you launch that account.

 • Will you be posting live or pre-scheduling posts using a social media management platform?
 • How will you be managing the account outside of work hours? Will you be responding to comments and tags on weekends?
 • Will you be taking photo submissions from staff across the library service? How will you ensure these photos are received in a timely manner?
 • How will you be reporting?

What should your library post

What you decide to post on your Instagram account depends on what type of library you have and what type of library members you are trying to appeal to. Think about what your library has to offer, what would be of interest to your members and potential members and what you want your public image to be. Whatever you decide to focus on, keep it consistent.

Remember that depending on your workplace, you may need to have signed photo consent forms from the people in your photos. You need to know what your organisational rules are around this and ensure you have appropriate forms on hand, a procedure for storing these records and staff are aware of requirements.

The most important thing about success on Instagram is ensuring that you have high quality photos because you want to be showcasing your library at its best and this can only be done with aesthetically pleasing photos.

What hashtags should your library use

Hashtags are the most effective way for potential followers to discover you on social media and you need to be using them. When a user searches or clicks on a hashtag they are more likely to find you! The more specific you can get with your hashtags, the more targeted your audience will be and a targeted audience generally means better engagement, and better engagement is likely to mean more library members.

Choosing which hashtags to use depends on what you want to achieve from your Instagram account, where your library is and what your library does.

What do you want to achieve – Let’s be honest. Some people just want to have a big follower number and if this is your library then make sure you have a really pretty feed and use very general hashtags such as #bookface #amreading #bookstagram. This will get your follower number up but don’t expect those followers to turn into library members because they could be from anywhere around the world. However, if you want real followers who are real library members then you need to be more strategic with what and where your library is and who your library members are.

Where is your library – Consider where your library is located and use local hashtags. Think about it, if you are a public library then you need to be reaching  If your library is in Brisbane then consider using #brisbane related hashtags.

What does your library do – Every hashtag that you choose should relate to what your library does and how potential library members would discover you. For example, if your library does children’s programs then you should consider using hashtags like #brisbanemums #brisbanemumsandbubs #brisbanefamilies. Also think about how you can tap into local events and use their hashtags.

To really nail your hashtags you need to spend time researching which ones are right for your library. Spend some time searching for different hashtags, see what other libraries and local businesses are using and ask people how they would search for you. Doing your research will really pay off!

Are you ready?

I hope these tips help you launch into the world of Instagram for libraries! I’d love to know what your tips for managing a work account are, leave me a comment!

https://pineappleglam.com/2018/10/02/instagram-for-libraries/

https://www.instagram.com/amywalduck/

Posted by: bluesyemre | October 9, 2018

A little history of #libraries and why they matter

piers-torday-and-the-lost-magician-16x9

Author Piers Torday explains why libraries are so important for these times and our children, when the world needs a little more magic.

The books, to begin with, were chained to the bookcase. There were just 24 wooden stools for seating. For well over the first 100 years of its existence, there wasn’t even a list of the books. But it was, most definitely, a public library.

Chetham’s Library in Manchester, founded in 1653, is the oldest surviving public library in Britain. It was built with the legacy of a local textile merchant, Humphrey Chetham, who stated in his will that all future librarians ‘should require nothing of any man that cometh into the library’.

And that remains the same today – for any man, woman and, crucially, child.

Nothing required.

For me that is the essence of a library, and why I love them.

You don’t have to pay to come in. You don’t have to buy anything. You don’t even have to read, if you don’t want to. You can go just to think, or to be quiet. You can study and work there. For some, a library might feel safer than their home, school or workplace.

https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2018/september/a-little-history-of-libraries-and-why-they-matter/

Posted by: bluesyemre | October 9, 2018

Growing up in the #Library by Susan Orlean

Orlean-Libraries

Illustration by Lilli Carré

Learning and relearning what it means to have a book on borrowed time.

I grew up in libraries, or at least it feels that way. My family lived in the suburbs of Cleveland, about a mile from the brick-faced Bertram Woods Branch of the Shaker Heights Public Library system. Throughout my childhood, starting when I was very young, my mother drove me there a couple of times a week. We walked in together, but, as soon as we passed through the door, we split up, each heading to our favorite section. The library might have been the first place that I was ever given independence. Even when I was maybe four or five years old, I was allowed to go off on my own. Then, after a while, my mother and I reunited at the checkout counter with our finds. Together, we waited as the librarian pulled out each date card and, with a loud chunk-chunk, stamped a crooked due date on it, below a score of previous crooked due dates that belonged to other people, other times.

Our visits were never long enough for me—the library was so bountiful. I loved wandering around the shelves, scanning the spines of the books until something happened to catch my eye. Those trips were dreamy, frictionless interludes that promised I would leave richer than I arrived. It wasn’t like going to a store with my mom, which guaranteed a tug-of-war between what I desired and what she was willing to buy me; in the library, I could have anything I wanted. On the way home, I loved having the books stacked on my lap, pressing me under their solid, warm weight, their Mylar covers sticking to my thighs. It was such a thrill leaving a place with things you hadn’t paid for; such a thrill anticipating the new books we would read. We talked about the order in which we were going to read them, a solemn conversation in which we planned how we would pace ourselves through this charmed, evanescent period of grace until the books were due. We both thought that all the librarians at the Bertram Woods branch were beautiful. For a few minutes, we discussed their beauty. My mother then always mentioned that, if she could have chosen any profession, she would have chosen to be a librarian, and the car would grow silent for a moment as we both considered what an amazing thing that would have been.

When I was older, I usually walked to the library by myself, lugging as many books as I could carry. Occasionally, I did go with my mother, and the trip remained as enchanted as it had been when I was small. Even when I was in my last year of high school and could drive to the library, my mother and I still went together now and then, and the trip unfolded exactly as it used to, with all the same beats and pauses and comments and reveries, the same pensive rhythm. My mother died two years ago, and since then, when I miss her, I like to picture us in the car together, going for one more magnificent trip to Bertram Woods.

My family was big on the library. We were very much a reading family, but we were more a borrow-a-book-from-the-library family than a bookshelves-full-of-books family. My parents valued books, but they had grown up in the Depression, aware of the quicksilver nature of money, and they had learned the hard way that you shouldn’t buy what you could borrow. Because of that frugality, or perhaps despite it, they also believed that you should read a book for the experience of reading it. You shouldn’t read it in order to have an object that had to be housed and looked after forever, a memento of the purpose for which it was obtained. The reading of the book was a journey. There was no need for souvenirs.

By the time I was born, my parents’ financial circumstances were comfortable, and they learned how to splurge a little, but their Depression-era mentality adhered stubbornly to certain economies, which included not buying books that could be obtained easily from the library. Our uncrowded bookshelves at home had several sets of encyclopedias (an example of something not easily borrowed) and an assortment of other books that, for one reason or another, my parents had ended up buying. That included a few mild sex manuals. “Ideal Marriage: Its Physiology and Technique” is the one I remember best—I read it whenever my parents were out of the house. I assume that they bought the sex books because they would have been embarrassed to present them at the checkout desk of the library. There were also some travel guides, some coffee-table books, a few of my father’s law books, and a dozen or so novels that were either gifts or somehow managed to justify being owned outright.

When I left for college—I went to the University of Michigan—one of the many ways I differentiated myself from my parents was that I went wild for owning books. I think buying textbooks was what got me going. All I know is that I lost my appreciation for the slow pace of making your way through a library and for having books on borrowed time. I wanted to have my books in piles around me, forming totem poles of the narratives I’d visited. In my junior year, I moved into an apartment, lined it with bookcases, and loaded them with hardcovers. I used the college library for research, but otherwise I turned into a ravenous buyer of books. I couldn’t walk into a bookstore without leaving with something, or several somethings. I loved the alkaline tang of new ink and paper, a smell that never emanated from a broken-in library book. I loved the crack of a freshly flexed spine and the way that the untouched pages almost felt damp, as if they were still wet with creation. I sometimes wondered if I was catching up after spending my childhood amid sparsely settled bookcases. But the reason didn’t matter to me. I actually became somewhat evangelical about book ownership. Sometimes I fantasized about starting a bookstore. If my mother ever mentioned to me that she was on the waiting list for a book at the library, I got annoyed and asked why she didn’t just go buy a copy.

Once I was done with college, and done with researching term papers in the stacks of the Harold T. and Vivian B. Shapiro Undergraduate Library, I sloughed off the memory of those marvellous childhood trips to the Bertram Woods branch, and began, for the first time in my life, to wonder what libraries were for.

It might have remained that way, and I might have spent the rest of my life thinking about libraries only wistfully, the way I thought about, say, the amusement park I went to as a kid. Libraries might have become just a bookmark of memory more than an actual place, a way to call up an emotion of a moment that occurred long ago, something that was fused with “mother” and “the past” in my mind. But then libraries came back into my life unexpectedly. In 2011, my husband accepted a job in Los Angeles, so we left New York, where we had been living, and went west. I didn’t know the city well, but I’d spent time there over the years, visiting cousins. When I became a writer, I went to Los Angeles often to work on magazine pieces and books. On those trips, I had been to and from the beach, and up and down the canyons, and in and out of the Valley, and back and forth to the mountains, but I never gave downtown a second thought, assuming that it was just a glassy landscape of office buildings which hollowed out by five o’clock every evening. I thought of Los Angeles as a radiant doughnut, rimmed by milky ocean and bristling mountains, with a big hole in the middle. I never went to the public library, never thought about it, although I’m sure I assumed there was one, and probably a main branch, probably downtown.

https://www.newyorker.com/culture/personal-history/growing-up-in-the-library

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: