Posted by: bluesyemre | April 11, 2012

Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri – Hacer Sibel Ünalan (YENİ YAYIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Selçuklu döneminden Cumhuriyet dönemine kadar inşa edilmiş ve günümüze ulaşabilmiş örnekleriyle Anadolu kütüphaneleri, Türk kütüphanelerinin nasıl bir mimariye sahip olduğunu, nasıl bir gelişim gösterdiğini, görevlileri ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgileri ve kültüre verilen önemi bize sunan, kültür tarihimizin önemli belgeleridir. İstanbul’daki Köprülü Kütüphanesi’nden (1661) hareketle bağımsız kütüphanelerin en erken 17. yüzyıl ortalarında inşa edildiği kabul edilmektedir. Her ne kadar günümüze ulaşmış bir vakfiyesi yahut kitâbesi bulunmasa da çalışmamızda incelediğimiz Menemen’deki Anonim Kütüphane ile bu tarihi 15. yüzyıl sonu – 16. yüzyıl başına çekmek mümkün görünmektedir. Anadolu’da 16 ve 17. yüzyıllarda yavaş yavaş mimari bir kimlik ortaya koymaya başlayan kütüphanelerin inşası 18. yüzyılda sayıca artmaya başlamış, asıl gelişimini 19. yüzyılda göstermiştir. Oysa İstanbul’da bağımsız ilk örnek 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış, 18. yüzyılda dönemin kültürel yapısına da paralel olarak gelişmeye başlamış ve 19. yüzyılda çoğalmıştır. Elinizdeki kitap Anadolu kütüphanelerini bütün yönleriyle inceleyen belge niteliğinde bir çalışmadır.

http://bit.ly/HJxPMV 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: