Posted by: bluesyemre | April 30, 2012

Bilimsel İletişim ve Üniversite Kütüphaneciliği Semineri, 8 Mayıs 2012, Özyeğin Üniversitesi, Altunizade Kampüsü, A02

“Bilimsel İletişim ve Üniversite Kütüphaneciliği”

  •  Akademik İletişim ve Türkiye Üniversite ve Araştirma Kütüphanecileri, Selenay Aytac
  • 3. Kuşak Üniversite   Kütüphaneleri ve Kütüphanecileri, Gültekin Gürdal

 

Yer : Özyeğin Üniversitesi, Altunizade Kampüsü, A02

Tarih : 8 Mayıs 2012

Saat : 15:00-17:00

LCV : Çiçek Doğu, cicek.dogu@ozyegin.edu.tr , 0216 559 2155

https://www.facebook.com/events/397920406905032/

 

Program:

15:00-15:50 Dr. Selenay Aytaç, Yar. Doç., Long Island Üniversitesi, NY, ABD

15:50-16:10 İkram

16:10-17:00 Gültekin Gürdal, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

 

Akademik İletişim ve Türkiye Üniversite ve Araştirma Kütüphanecileri, Dr. Selenay Aytaç

Özet

Teknolojinin ilerlemesi ve özellikle İnternet’in akademisyenlerin hayatına girmesiyle akademik iletişim asırlardır alışılagelmiş formunun dışına çıkmıştır. Özellikle değişen ve gelişen araştırma alanları, araştırmanin iletilebileceği çevrimiçi ve çevrimdışı yayın sahaları, bilginin edinilmesi, saklanması ve kullanıcıya iletimesini üniversite ve araştırma kütüphanelerine kompleks görevler yüklemektedir. Üniversite ve araştırma kütüphanelerinde asırlardır bilgiyi toplayan, saklayan ve kullanıcıya sunan Akademik kütüphaneciler değişen akademik iletişim çerçevesinde kendilerini yeni sorumluluklarla bulmuşlardır. Örneğin Kuzey Amerika akademik ve araştırma kütüphanelerinde bulunan yeni bir kütüphaneci ünvanı da “akademik iletişim kütüphanecisi”dir. Akademik iletişim kütüphanecilerinin meslek tanımları değişmekle birlikte bazılarını şöyle sıralanabilinir: akademik iletişim ve yayıncılıkla ilgili kütüphane içi işlemleri koordine etmek, elektronik kaynakları ve dijital koleksiyonları yönetmek ve kullandırtmak, açık erişimi yönetmek ve kütüphanenin abone olduğu kaynaklarla ilgili lisans anlaşmalarından sorumlu olmak. Bu sunumda bilim insanlarının değişen akademik iletişim paternleri ve gittikçe çoğalan açık erişim yayınları da tartışılacaktır. Ayrica, ders, Türk akademik ve araştırma kütüphanelerindeki bilimsel iletişimin değişen yüzünü kucaklamak için hangi aksiyonun gerekli olacağına ilişkin tartışmalarla sona erecektir.

 

3. Kuşak Üniversite Kütüphaneleri ve Kütüphanecileri, Gültekin Gürdal

Özet

Artık hem bilgiyi üreten hem de ürettiği bilgiyi ticarileştirebilen, ondan değer üretebilen üniversiteler lider üniversiteler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Küreselleşmenin üniversitelerin dışında olması beklenemezdi ve gelip kapılarına dayandı. Artık üniversiteler arasında üç aşamalı küresel bir rekabet başladı: en iyi öğrenciler için rekabet, en iyi akademisyenler için rekabet, en iyi araştırma sözleşmeleri için rekabet. Bilgiden değer üretmek ve açık inovasyon çok önemli bir hal aldı. Bu yeni kuşak üniversitelerin kütüphanelerinin de kendini yenilemesi ve bu kuşağın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni hizmetler üretmesi, yeni niteliklere sahip bilgi profesyonellerine sahip olması kaçınılmazdır. Artık teknoloji kullanımını üst seviyede bilen, elektronik kaynakların seçim sürecinden lisanslamasına kadar olan süreçleri takip edebilen, özellikle yüksek lisans doktora seviyesindeki araştırmacıların kariyerlerinin başarılı bir şekilde gelişmesini yardımcı olabilen, yeni yayıncılık ve akademik araştırmalar eko sistemine hakim bilgi profesyonelleri gerekmektedir. Bu sunumda yeni kuşak üniversiteler hakkında bilgi verilecek, ayrıca bu yeni kuşak üniversitelerin kütüphaneleri ve bu kütüphanelerde çalışacak bilgi profesyonelleri konusuna bir giriş yapılacaktır. Sunumun devamında katılımcıların görüşleri alınarak ülkemiz özelinde neler yapılabileceği konusu irdelenecektir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: