Posted by: bluesyemre | June 7, 2012

Kataloglama Kurallarındaki Gelişmeler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

  • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 31 Mayıs – 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Ürgüp-Nevşehir’de düzenlenen “Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu”nda Prof. Dr. Doğan Atılgan yöneticiliğinde gerçekleştirilen “Kataloglama Kurallarındaki Gelişmeler Çalıştayı”nın Sonuç Bildirgesi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: