Posted by: bluesyemre | June 11, 2012

Anadolu Veri Tabanı

  • Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi, misyonu çerçevesinde öncelikle Türkiye’de akademik düzeyde yayımlanan araştırmaları indeksleyerek bilim dünyasının hizmetine sunmayı istemektedir. Bu amaçla kurmuş olduğu Anadolu İndeksi;

• Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri araştırmalarını,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştay, sempozyum, konferans, kongre ve toplantı bildirilerini,
• Yüksek lisans ve doktora tezlerini indekslemektedir.

http://bit.ly/KfPfUr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: