Posted by: bluesyemre | June 27, 2012

Atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorunu – Zehra Taşkın (Y.Lisans Tezi)

 
  • Üniversitelerin etkinliğinin değerlendirilmesinde atıf dizinlerinde yer alan yayınlarının sayısı ölçüt olarak kullanılmaktadır. Ancak atıf dizinlerinde doğal dil ile yapılan indeksleme ya da yazarın veya editörün gözünden kaçan hatalar gibi bazı nedenlerle adres ve yazar alanlarında standardizasyon sorunları doğabilmektedir. Bu sorunlar, üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü azaltmakta, değişik üniversite sıralamalarıortaya çıkarmakta ve bibliyometrik çalışmalarda farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durum atıf dizinleri için düzgün yapılmış bir adres standardizasyonunu önemli hale getirmektedir.

http://bit.ly/NMNpe3


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: