Posted by: bluesyemre | July 25, 2012

Kütüphane Hizmetleri Genelgesi

  • Halk kütüphanelerinin, teknolojik yeniliklere ve toplumsal dönüşümlere uygun olarak yeniden yapılandırılması Bakanlık olarak temel hedeflerimiz arasındadır. Kütüphane hizmetlerine ilişkin çeşitli tarihlerde yürürlüğe sokulan bütün Genelgelerin analizi yapılmış ve yürürlükteki çok sayıda Genelgenin güncelliğini yitirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle kütüphane hizmetlerinin yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği ile ortaya konulan çağdaş anlayış doğrultusunda sunulması amacıyla yeni bir Genelgeye gereksinim doğmuştur. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce, çeşitli kütüphanelerde görev yapan kütüphanecilerimiz ile uygulamalar konusunda deneyimi olan bazı akademisyenlerin görüşlerinden de yararlanılarak 24.07.2012 tarihli, 164493 sayılı ve 2012/07 no.lu “Kütüphane Hizmetleri Genelgesi” yayımlanmıştır. Kütüphane Hizmetleri Genelgesi ile 1981 yılından bu yana yürürlükte olan kütüphane hizmetlerine ilişkin tüm Genelgeler ile 24.03.1983 tarihli ve 2916 sayılı Teknik Çalışmalar Yönergesi iptal edilmiştir. Kütüphane hizmetleri 2012/07 no.lu Genelge uyarınca yürütülecektir.

http://bit.ly/STyW0P

http://bit.ly/NSI3OE


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: