Posted by: bluesyemre | July 26, 2012

Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 60. Yılı Etkinliği, 12 Ekim 2012, Milli Kütüphane, Ankara

Türk Kütüphaneciler Derneği

Türk Kütüphaneciler Derneği

Mesleki ve Bilimsel İletişimde 60 Yıl

  • Ülkemizin ve dünyanın en uzun soluklu mesleki ve bilimsel iletişim dergilerinden olan Türk Kütüphaneciliği dergisi 60 yaşına giriyor. Yayın hayatına başladığı 1952 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni adıyla, o yılların sivil toplum örgütü anlayışına göre oldukça etkin bir mesleki haberleşme kaynağı olma görevini uzun yıllar yürüten dergimiz 1987 yılında bugünkü ismini aldı. Dergimiz bu değişimin ardından mesleki kimliğinin yanı sıra bilimsel ve akademik bir kimliğe kavuştu. Genel olarak Türkiye’de sivil toplum örgütü olmanın zorlukları ve özel olarak Türk Kütüphaneciler Derneği’nin uzun yıllar mesleği tek başına temsil etmesi ve ayrıca Türkiye’de yayıncılığa ilişkin sorunlar nedeniyle yaşanan farklı düzeydeki sıkıntılara rağmen gelinen noktada 60 yılını eksiksiz ve soluksuz olarak geride bırakan Türk Kütüphaneciliği dergisi adına gururluyuz, mutluyuz. Bu gururu ve mutluluğu akademik birimlerimizle, bütün kütüphane, bilgi-belge merkezi, arşiv ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve yapmakta olan meslektaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bu paylaşımın yaratacağı ivmeyle dergimizin daha fazla tabana yayılması, daha fazla sahiplenilmesi ve tabanından aldığı güçle uluslararasılaşma sürecindeki hızın artarak devam etmesi en büyük beklentimizdir.

Program: http://bit.ly/P2aGVs

http://tk60yil.kutuphaneci.org.tr/

http://bit.ly/SVfj8K


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: