Posted by: bluesyemre | October 5, 2012

Times Higher Education “En İyi 400 Üniversite” 2012-2013 Sıralaması

  • İngiliz Times Higher Education (THE) kurumu, “Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi 2012-2013 Sıralaması” sonuçlarını 3 Ekim 2012 tarihinde açıklamıştır. İlk üç sırayı California Institute of Technology, Stanford University ve University of Oxford’un paylaştığı 2012-2103 listesinde 5 Türk üniversitesi de yer almıştır. Bu yıl ilk 200 üniversite listesine Türkiye’den giren üniversite bulunmamaktadır. Açıklanan listede ilk 200 üniversite toplam puana göre sıralanırken, 201-400 listesindeki üniversiteler ise gruplanarak her grup içinde alfabetik sırada verilmiştir. ODTÜ 201-225, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi 226-250, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ 276-300 gruplarında yer almıştır.
  • Times Higher Education yaptığı sıralamada “Araştırma (bütçe ve tanınırlık)”, “Eğitim-öğretim ortamı”, “Araştırmanın etkisi (atıflar)”, “Sanayiden elde edilen gelir” ve “Uluslararası boyut” kıstaslarını kullanmaktadır. Üniversitelerin toplam puanı, bu kıstaslardan aldıkları puanların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Her üniversitenin söz konusu 5 kıstasa göre almış olduğu puanlar kullanılarak hesaplanan toplam puanlara göre, ODTÜ dünyada 203., Bilkent Üniversitesi 238., Koç Üniversitesi 242., Boğaziçi Üniversitesi 276. ve İTÜ 290. sırada yer almaktadır.
  • Beş üniversitemiz arasında ODTÜ “Araştırma (bütçe ve tanınırlık)” ve “Eğitim-öğretim ortamı” kıstaslarında; Koç Üniversitesi “Araştırmanın etkisi (atıflar)” ve “Uluslararası Boyut” kıstaslarında ve İTÜ ise “Sanayiden elde edilen gelir” kıstasında en yüksek puanları almışlardır. Kullanılan “Araştırma”, “Eğitim-öğretim” ve “Atıflar” kıstaslarına ilişkin verilerin büyük bir bölümü Times Higher Education tarafından genel veritabanları ve anketler aracılığıyla toplanmakta, “Sanayi gelirleri” ve “Uluslararası Boyut” verileri ise ağırlıklı olarak üniversitelerin beyanlarına dayanmaktadır.

http://bit.ly/9lDHA5

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: