Posted by: bluesyemre | October 11, 2012

Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’ne göre Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye’de ilk kez hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”ni açıkladı. Endeks belirlenirken, öğretim üyesi 50’nin altında olan üniversiteleri hesaplamaya dahil etmediklerini belirten Ergün, bu nedenle çalışmanın, Türkiye’deki 168 üniversitenin 126’sını kapsadığını söyledi. Endeksin 5 boyuttan oluştuğunu aktaran Ergün, bunların bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme olduğunu ifade etti. Bakan Ergün, daha sonra endekste yer alan üniversitelerin aldığı puan ve sıralamasını şöyle açıkladı:
 1. 84 puanla Sabancı Üniversitesi,
 2. 83 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
 3. 70 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,
 4. 69 puanla Özyeğin Üniversitesi,
 5. 67 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi,
 6. 65 puanla Boğaziçi Üniversitesi,
 7. 58 puanla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
 8. 57 puanla Koç Üniversitesi,
 9. 57 puanla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
 10. 54 puanla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
 11. 49 puanla Hacettepe Üniversitesi,
 12. 47 puanla Ege Üniversitesi,
 13. 46 puanla Erciyes Üniversitesi,
 14. 45 puanla Süleyman Demirel Üniversitesi,
 15. 44 puanla Gazi Üniversitesi,
 16. 43 puanla Selçuk Üniversitesi,
 17. 43 puanla Çankaya Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi,
 18. 41 puanla Yıldız Teknik Üniversitesi,
 19. 41 puanla Çukurova Üniversitesi,
 20. 40 puanla Yeditepe Üniversitesi,
 21. 39 puanla Akdeniz Üniversitesi,
 22. 37 puanla Ankara Üniversitesi,
 23. 37 puanla Kocaeli Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi,
 24. 35 puanla Atılım Üniversitesi,
 25. 35 puanla Dokuz Eylül Üniversitesi,
 26. 33 puanla Gaziantep Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi,
 27. 32 puanla Karadeniz Teknik Üniversitesi,
 28. 31 puanla Işık Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi,
 29. 30 puanla İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi,
 30. 29 puanla Sakarya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi,
 31. 28 puanla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi,
 32. 27 puanla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
 33. 26 puanla Trakya Üniversitesi,
 34. 25 puanla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
 35. 24 puanla Okan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi,
 36. 23 puanla Uşak Üniversitesi,
 37. 22 puanla Galatasaray Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

http://bit.ly/Tv3wRB


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: