Posted by: bluesyemre | October 22, 2012

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ortağı olduğu OpenAIREplus ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortağı olduğu MedOANet projeleri kapsamında Türkiye’de açık erişimle ilgili farkındalığı artırmak, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz erişime açmak, kurumsal arşiv kurmak, gerekli teknik bilgileri vermek, gerekli politika, strateji ve mevzuatı geliştirmek amacıyla 08-09 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da “Ulusal Açık Erişim Çalıştayı” düzenlecektir. ANKOS AEKA grubunun aktivitelerinin yanında  ayrıca COAR, LIBER, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan konuşmacılar yer alacak, MedOANet veOpenAIREplus projeleri hakkında bilgi verilecek ve açık erişim konusunda ulusal bir yol haritası belirlenecektir.

Program: http://j.mp/TCL445


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: