Posted by: bluesyemre | October 30, 2012

Ankara’da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yeni Çalışma Saatleri ile ilgili Genelge

SAYI : B.05.4.VLK.0.06.03.00-010.04/23502 15/10/2012
KONU : Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi

GENELGE

İlgi : a) Bakanlar Kurulunun 05.03.2012 tarih ve 2012/2878 sayılı kararı.
b) Ankara Valiliğinin 19.03.2012 tarih ve B054VLK0060300-010.04-7004 sayılı yazısı.

Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmakta olan çalışma saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 30 Ekim 2012 Salı gününden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi

ÇALIŞMA SAATLERİ :

SABAH                   ÖĞLEDEN SONRA
08.00 -12.00         13.00 -17.00

 

 

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
-Vali Yardımcılarına -Başbakanlığa
-Büyükşehir Belediye Başkanlığına -Bakanlıklara
-Kaymakamlıklara -4.Kolordu ve Garnizon Komutanlığına
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına -Cumhuriyet Başsavcılığına
-Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına
-Üniversite Rektörlüklerine

 

http://bit.ly/TSZ7ZA


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: