Posted by: bluesyemre | November 20, 2012

Pratik Vergi Bilgileri

 • Vergi Oranları
 • KDV Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Kurumlar Vergisi Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tevkifat Oranları
 • Damga Vergisi Oranları ve Tutarları
 • Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları
 • Vergiyle İlgili Diğer Oranlar
 • Finansman Gider Kısıtlaması Oranları
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • İskonto ve Faiz Oranları
 • Ücretlerle İlgili Hadler ve Tutarlar
 • Vergiden İstisna Yemek Bedeli
 • Vergiden İstisna Çocuk Yardımı
 • Sakatlık İndirimi Tutarları
 • Ücretli İzin Süreleri
 • İhbar Süreleri
 • SSK Tavan ve Taban Ücretler
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 • Amortisman Oranları
 • Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
 • Vergi Cezaları
 • Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı Oranları
 • Usulsüzlük Cezaları
 • Tecil Faizleri
 • Süreler
 • Bildirim Süreleri
 • Defter Tasdik Süreleri
 • Dava Açma Süreleri
 • Vergiyle İlgili Hadler ve Tutarlar
 • Fatura Düzenleme Hadleri
 • Sabit Kıymet Hadleri
 • Diğer
 • Yurtiçi Gündelik Tutarları
 • Yurtdışı Gündelik Tutarlar
 • K.K.T.C. Gündelik Tutarları
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
 • Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri
 • 2012 Yılı Vergi Takvimi
 • Döviz Kurları
 • T.C. Merkez Bankası Kurları
 • Vergi Sözlüğü
 • 2012 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar ve Kar Payları
 • Mevduat Faiz ve Repo Gelirleri
 • Özel Sektör Tahvili, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Finansman Bonolarından Elde Edilen Kazançlar
 • Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Elde Edilen Kazançlar
 • Devlet Tahvili Hazine Bonosu Alım Satım Kazançları-Faiz Gelirleri
 • Yeni Teşvik Sistemi

http://bit.ly/T8Ikgn


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: