Posted by: bluesyemre | November 20, 2012

Satıcı-Alıcı ikilisinin ilişkileri – Nilüfer Saros

  • Bu yazımı ismini gururla taşıdığından emin olduğum sevgili genç meslekdaşım, arkadaşıma ithaf ediyorum. Kendisi yazmamı istemişti biraz geciktirdim kusura bakmasın. Günümüz kütüphaneciliği eski yıllara göre o kadar değişti ve çeşitlendi ki bir kütüphanede alımlar söz konusu olduğunda bu bir seneye yayılan bir çalışma sonucu yapılabilir hale geldi. Denemeler, istatistikler, anketler, karşılaştırmalar, sunumlar, pazarlıklar ile geçen uzun bir süreç sonunda alım yapılmasına karar veriliyor. Perakende sektörü gibi değil ki hemen reklama dayalı tüketim ürünleri alınsın ve alış veriş hemen bitsin. İhtiyaçlar belirleniyor, bütçeye bakılıyor, ürünler inceleniyor, denemeye açılıyor, kullanıcıya tanıtılıyor, benzerleri ile mukayese ediliyor, istatistiki veriler değerlendiriliyor, yönetimin fikri ve onayı alınıyor, pazarlıklar yapılıyor, teknik destek değerlendiriliyor, eğitim olanakları değerlendiriliyor, bakım destek masrafları değerlendiriliyor ve nihayet karar aşamasına geliniyor. Eğer alınacak bir veri tabanı ise sürecin bir kaç ayda tamamlanma ihtimali var elbette ama ILS sistemi ise uzun bir süre incelemeler devam ediyor. Tabi bu tip ürünler yanı sıra kitap, süreli yayın, görsel-işitsel materyaller, engelli kullanıcılara özel ürünler, farklı formatta materyaller hala kütüphanelerimizde alımı yapılan ürünler. Çeşitlilik böylesine artınca alımı yapılan ürünlerin satışını yapan firmalar ve elemanları ile ilişkiler oldukça önemli oluyor. Zira doğru alım yapılması her ne kadar kütüphanecilerimizin becerisine bağlı olsa da diğer önemli faktör de firmaların bilgi sunum şekilleri ve doğruluğu olmaktadır. Ürünlerin ilk tanıtımı, özelliklerinin iyi bilinmesi, tanıtım yapılan kuruma nasıl anlatılacağı ürünün satış aşamasındaki ilk aşamadır ve kütüphaneci-satıcı ilişkisinin ilk adımıdır. Durum böyle olunca alım-satım sürecinde karşılıklı ilişkiler, davranış şekilleri ve sorumluluklar çok önemli olmaktadır. Bu yazımda alım-satım ikili kavramının sadece alıcı-satıcı davranışları yönüne dönük tecrübe ve fikirlerimi paylaşacağım ve bir başka yazıda alım-satım kavramının karar verme, kullanım ve fayda ilişkilerine değineceğim.

http://j.mp/SchWTA


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: