Posted by: bluesyemre | December 31, 2012

2012 Üniversiteler Sıralaması (Sabancı Üni tarafından yapılan 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin sıralandırma çalışması)

Sabancı University

  • Üniversite sıralama sistemleri tüm dünyada önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu önem ile paralel olarak ulusal ve uluslararası sıralama sistemleri farklı görüşleri ve yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Sıralama sistemlerinde şeffaflık, güvenilirlik, anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik kavramları temel değerler olarak ortaya çıkmakta ve üniversitelerin yetkinliklerini ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koyarak, geleceğe yönelik politikalarını geliştirebilmeleri için yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

http://bit.ly/UgTRKO

2012 Sıralaması: http://bit.ly/WVlHOV


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: