Posted by: bluesyemre | January 14, 2013

Marmara Üniversitesi Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu

  • Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 1883 yılında kurulan ve Marmara Üniversitesi’nin temelini oluşturan Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi’nden günümüze kadar gelen ve bağış yoluyla sağlanan eserlerden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak el yazmaları ve eski harfli Türkçe basma kitaplardan oluşan koleksiyonumuzu kitap sanatları ve kitapların muhtevaları yanında değerli kılan bir başka unsur da kitaplar üzerinde bulunan notlar ve çeşitli kayıtlardır. Üç kıtaya yayılan Türkler sanata, sanatçıya ve bilime verdiği önemle köklü bir tarihe ve kültüre sahiptir. Bizlere düşen görev günümüze kadar gelmiş olan eserleri korumak ve okuyucuyla buluşturarak atalarımızın mirasına sahip çıkmaktır. Bu hedefle Kütüphanelerimizde bulunan bu nadir eserler sayısal ortama aktarılmadan önce, temizlendi, sınıflandırıldı, kataloglandı ve çift nüshalar ayrılarak mükerrer çekimlerin önüne geçildi. Bugüne kadar kataloglanmamış veya sadece kart kataloglarda kullanıcının hizmetine sunulmuş nadir eserler, bu çalışma kapsamında tek ara yüzden taranabilecek ve herkesin kullanımına koşulsuz açılabilecek şekilde tasarlandı.  1964 Yazma Eser, 6781 Eski Harfli Basma Eser, 581 Latin Harfli Nadir Eser, 715 Cilt Süreli Yayın olmak toplam 1.721.000 sayfa çekim gerçekleştirilerek oluşturulan Dijital Koleksiyon, bilgiye engelsiz erişim ilkesinden hareketle ücretsiz olarak tüm araştırmacıların hizmetine açılmıştır. Bu eserlere Kütüphanemizin tarama motoru üzerinden erişebilirsiniz.

http://bit.ly/108M0a7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: