Posted by: bluesyemre | February 4, 2013

Türkçe RDA Broşürü çeviren Arş. Gör. Nevzat Özel

JSC/RDA

  • The Joint Steering Committee’nin hazırladığı, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’nin yerini alacak yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) ile ilgili temel bilgileri içeren RDA broşürü, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Arş. Gör. Nevzat Özel tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Türkçe RDA Broşürü: http://bit.ly/YOi422


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: