Posted by: bluesyemre | February 15, 2013

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü e-Tez Arşivi

  • İTÜ’de şu ana kadar yapılan bütün lisansüstü tezlerinin elektronik bir arşivinin oluşturulması ve bu tezlerin tam metin ile aranmasına imkan sağlayan sistem ile üniversitemizde yapılan tezlere ulaşım kolaylaşmıştır. Şu an itibari ile 14.000 civarında lisansüstü tez taranmış ve sisteme aktarılmış, 3000 civarında tezin sisteme aktarılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın getireceği bir diğer yenilik, her yarıyıl gerçekleştirilen tez teslimlerinde öğrenciler tezlerini CD ile teslim etmek yerine, İTÜ Lisansüstü Tez Arşivi (http://e-tez.itu.edu.tr/ ) web sayfasından yükleyecekler ve bu şekilde kendi kendini besleyecek olan sistem İTÜ’nün sürekli güncel bir lisansüstü tez arşivinin tutulmasını sağlayacaktır. Sistemin kullanımına yönelik yardım dökümanlarına ilgili web sayfasından ulaşılabilir.

http://e-tez.itu.edu.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: