Posted by: bluesyemre | February 21, 2013

Sorularla Örnekleme, Araştırma ve Veri Derleme – TOBB (Ücretsiz e-kitap)

  • Küreselleşen dünyamızda ülkelerin ancak güvenilir bir bilgi altyapısına dayandırılarak sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin mümkün olabildiği tartışma götürmez bir gerçektir. Ekonomik kalkınmayı yönlendiren, belirleyici araçlardan biri olan istatistik olgusu; aynı zamanda demokratikleşme, şeffaflaşma ve hukukun üstünlüğünün sağlanması süreçlerinde de vazgeçilmez bir işlevi yerine getirmektedir. İçinde bulunduğumuz “bilgi çağı”nda ülkeler global kalkınma sürecinde ilk sıralarda yer alabilmek için yoğun teknoloji kullanmak ve bilgi toplumu olmak durumundadır. Günlük yaşantımıza yerleşen “bilgi toplumu” kavramı, bir anlamda olaylar ve olgulara dayalı gözlemlerde bulunmayı, yorumlamayı, bunlardan anlamlar ve sonuçlar çıkarmayı kapsamaktadır. Ülkemiz “bilgi toplumu” olma yönündeki dönüşümün gereklerine bugün daha da duyarlı olmak zorundadır.

http://bit.ly/WYJdNF


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: