Posted by: bluesyemre | February 25, 2013

Bilgi Toplumu Stratejisi Proje ve Katılımcılık Portalı (Mevcut Durum Raporları)

  • Mevcut Durum Raporlarında, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda geldiği nokta; ülkemizde benimsenmiş politika ve stratejiler, yürürlükteki mevzuat ile üzerinde çalışılan taslak ve tasarılar, hayata geçirilen veya çalışmaları devam eden temel uygulamalar, konuya ilişkin kurumsal yapılar ile bu kurumların görev ve yetkileri itibarıyla ortaya konmaktadır. Mevcut durumun analizi Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeller, olumsuzluklar, fırsatlar ve karşılaşabileceği zorluklar bağlamında da raporlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeydeki veriler dikkate alınarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümde uluslararası konumu analiz edilmektedir.

http://bit.ly/WsAAW4


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: