Posted by: bluesyemre | February 25, 2013

E-içerik elle tutulacak bir şey içerecek mi?…Ayşe Yüksel Durukan

E-içerik elle tutulur bir şey içerecek mi?..

  • Ekran okuması mı yoksa kağıttan okuma mı faydalı? Henüz tam bilemiyoruz, bu konuda araştırmalar çokça yapılmış değil; hele ülkemizde hiç yapılmadı. Bir kitaba,basılı bir ürüne uzun uzun bakıp kafanızda çeşitli fikirler üretebilirsiniz ve bu düşünce silsilesi içinde zihninizi çelenlere yer yoktur; sadece okur ve metin karşı karşıyadır. Ama ekran okumalarında, gerek bağlantılar gerekse teknik bazı düzenlemeler yüzünden düşünce üretiminde o kadar pürüzsüz ve arızasız değilsiniz.

http://bit.ly/Xs2V3L


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: