Posted by: bluesyemre | February 28, 2013

Hedeflere dair…ISO 9001:2008 5.4 – Selçuk Aytimur

dilbert strategy

  • Genel olarak bakılacak olursa bu kavramlar tam olarak anlaşılamamış durumdadır hala (bu yalnızca bize özgü bir durum değildir). Bu kavramların anlaşılması ve gereğinin yapılması için ISO 9001:2008′in, ISO 9004:2009 ve ISO 9000:2005′in okunması, konuyla ilgili 2-3 günlük kursların alınması gerekli ve uygun olmakla birlikte yeterli değildir. Bilimsel yönetim dünyasının literatürüne göz atmak, hedeflerle yönetim, süreç yönetimi, sistem yaklaşımı, süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin geniş bir bilimsel literatüre aşina olmak, okumak, araştırmak gerekir.

http://bit.ly/12cKnJA


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: