Posted by: bluesyemre | March 7, 2013

IFLA İnternet Bildirgesi (Türkçe’ye çevirenler: Prof.Dr. Bülent Yılmaz, Selda Ekici)

Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki:

  • Düşünce özgürlüğü, her birey için hem fikirler sahip olma ve açıklama hem de bilgiyi araştırma ve erişim hakkıdır. Bu, demokrasinin temelidir ve kütüphane hizmetinin çekirdeğini oluşturur.
  • Bilgiye erişim özgürlüğü, ortam ve sınırlara bakılmaksızın, kütüphane ve bilgibilim mesleğinin temel sorumluluğudur.
  • İnternete kütüphane ve bilgi hizmetleri aracılığı ile engelsiz erişim özgürlük, refah ve kalkınma için toplumları ve bireyleri destekler.Bilgi akışına yönelik özellikle eşitsizlik, yoksulluk ve umutsuzluğu artıran engeller kaldırılmalıdır.

IFLA İnternet Bildirgesi: http://bit.ly/XXP5TO

http://bit.ly/3ZK9Ai

internet-manifesto-tr_Sayfa_1

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: