Posted by: bluesyemre | March 8, 2013

Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı, 26 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, kütüphaneleri ve onların hizmetlerini doğrudan etkilemekte, bu hizmetlere yönelik olarak yeni araç ve uygulamaları ortaya çıkarmaktadır. Özellikle dijital ortamlarda bilginin düzenlenmesi ve yönetilmesinde Semantik Web, Ontoloji, RDF (Resource Description Framework), Metadata, Etiketleme, RDA (Resource Description and Access), Virtual International Authority File (VIAF), Simple Knowledge Organization System (SKOS), Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamalar oldukça önem taşımaktadır. Bilgiye erişimin önemini vurgulayan ve bilgi hizmetleri açısından kullanıcı merkezli bir yapının oluşturulmasına katkı sağlayan bu uygulamalar kütüphaneler için önemli fırsatlar yaratmaktadır. İlgili konular, 49. Kütüphane Haftası kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve RDA Türkiye Çalışma Grubu işbirliğinde düzenlenen ve 26 Mart 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ”Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferansta ele alınacaktır.
Yer: Hacettepe Üniversitesi 
Kongre ve Kültür Merkezi, Yeşil Salon, Sıhhiye, Ankara
Tarih: 26 Mart 2013 Salı 
Saat: 10:00-12:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: