Posted by: bluesyemre | March 8, 2013

Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak, 19 Nisan 2013, Boğaziçi Üniversitesi

  • 2013 yılının ortasından itibaren Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2′nin (AAKK2) yerini alması düşünülen yeni kataloglama kuralı “Resource Description and Access (RDA)” evrensel düzeyde konuyla ilgili uzmanlar tarafından yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Özellikle dijital bilgi kaynaklarının nitelendirilmesi için önceki kataloglama kurallarının çok ilerisinde olan, bilgiye erişimdeki sınırları ortadan kaldırılması ve verimliliği artırması bakımından RDA oldukça önem kazanmıştır. AAKK2, FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) ve FRAD (Functional Requirements for Authority Data) kavramsal modellerine dayanan RDA, geleneksel ve dijital bilgi kaynaklarının düzenlenmesi konusunda kütüphanelere daha esnek bir yapı ve çerçeve sunmaktadır. RDA’nın yanı sıra Semantik Web, Virtual International Authority File (VIAF), Linked Data, Simple Knowledge Organization System (SKOS) ve Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamaların bibliyografik evreni doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu durum, ülkelerin ilgili konularda politikalar geliştirerek uluslararası işbirliği gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve RDA Türkiye Grubu tarafından düzenlenen ve 19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı”nda ilgili konular derinlemesine ele alınacak ve katılımcıların bu konulara yönelik olarak farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.
Tarih: 19 Nisan 2013 Cuma
Saat: 09:00-16:00
Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall 
(Büyük Toplantı Salonu), Bebek, İstanbul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: