Posted by: bluesyemre | March 18, 2013

ÜNAK 2013 Konferansı “Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler”, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi

ÜNAK 2013 Konferansı;

  • Kütüphanecilik, bilgibilim, eğitim ve bilişim alanlarındaki uygulamacılar, akademisyenler ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi,
  • Farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi,
  • Konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin, deneyimlerin paylaşılmasını,
  • Kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri gibi bilgi merkezlerinin yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

http://unak2013.unak.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: