Posted by: bluesyemre | April 1, 2013

Osmanlı Arşivi (Hazine-i Evrak)’nin Hazin Sonu Talip MERT

Sû-yi Kağıthane’ye mecnun misal
Sürdüler beni efendim bî-mecal
Anladım tahlisime yok ihtimal
Çağlayanlarla beraber çağladım
Tali-i nâ-sâze küstüm ağladım.

Kuruluş tarihi 1230’a, Alaeddin Keykubad’ın Ertuğrul Gazi’ye Ankara-Karacadağ’da yerleşmesi için verdiği iskân fermanına kadar uzanan hazine-i evrakımız hazin bir şekilde ve hiç olmayacak bir yere taşınıyor. Hem de bir bayram havası içerisinde. Yalnız bu bayrama iştirak edenlerin sayısı çok şükür ki oldukça az. Çok büyük bir zümre bu işe karşı ise de bu zümre nedense hiç dikkate alınmadı, onlarla konuşmak, görüşmek, onları dinlemek nezaketi dahi çok görüldü. İlla da arşiv taşınacak gayreti ne yazık ki şu anda icra safhasında. Bendeniz arşiv nereye taşınacak sorusundan çok niçin taşınacak sorusuna cevap olmak üzere bu metni kaleme aldım.

Osmanlı Arşivi (Hazine-i Evrak)’nin Hazin Sonu

Doc2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: