Posted by: bluesyemre | April 16, 2013

Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu

Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu

  • Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu Akdeniz Üniversitesi Engelli Destek Birimi Merkez Kütüphane Görme Engelliler Birimi ve Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Uygulama Ve Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından oluşturulmuştur. Görme engelli kütüphaneleri ortak platformunun amacı Türkiye’de varolan ve aynı amaçla hizmet üreten kurum ve kuruluşların elektronik kaynak ihtiyaçlarını karşılamak yönünde çalışmalar yapmaktır. Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu hiçbir ticari amaç gütmeden sadece görme engelli bireyler için elektronik kaynak üretmektedir.

http://gekop.kastamonu.edu.tr/

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: