Posted by: bluesyemre | April 16, 2013

Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması

Anasayfa

  • Türkiye’de zihinsel engelli çocukların özel eğitim hizmetlerinden yararlanma oranları son yıllarda artmasına rağmen, bu gruba yönelik etkili eğitim hizmetlerinin sunulması ve yenilikçi öğretim materyallerinin kullanımı konularında yeterli bir noktada olduğumuz söylenemez. Dolayısıyla zihinsel engelli çocukların eğitiminde nitelik sorunları oluşmaktadır. Önerilen proje ile zihinsel engele sahip çocukların eğitimine destek olmaya yönelik, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması amaçlanmaktadır.

http://www.oztek.metu.edu.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: