Posted by: bluesyemre | April 28, 2013

Kütüphaneciler 1 Mayıs’ta Alanlara Çıkıyor

Kütüphaneciler 1 Mayıs’ta Alanlara Çıkıyor.
TAŞERONLAŞMAYA, SANSÜRE, YASAKLARA HAYIR!
EMEĞE, BİLİME, BİLGİYE, DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK.

Mesleğimiz, geleceğimiz, emeğimiz için,
Taşeronlaşmaya karşı durmak,
Eşit işe eşit ücreti talep etmek,
İnsanca yaşanılır kütüphaneci maaşları,
Kütüphanecilerin kütüphanelerde istihdamı,
Nitelikli kütüphane hizmetleri,
Demokrasi, insan hakları, insanca yaşam,
Adalet, eşit yurttaşlık, barış,
Bir arada yaşam ve düşünce özgürlüğü için, 1 Mayıs’ta Alanlara Çıkıyoruz.

Çalışma Yaşamındaki Sorunlarımız
Vakıf Üniversitelerinde, özel eğitim kurumlarının düşük ücret politikası,
Güvencesiz çalışma yaşamı,
Eğitim Kurumlarında akademik değer görmeyen kütüphaneciler,
Kütüphanecilikte taşeronlaşma,
Aynı kurumda farklı özlük haklarıyla kütüphaneci çalıştırılması,
Mobbing,
Kütüphane/Bilgi Merkezleri/Arşiv Çalışanlarının Özlük Hakları, Teknik Kadro-Unvan Sorunu vd.

Taleplerimiz
-Kütüphane/Bilgi Merkezi/Arşiv meslek alanını içeren MESLEK YASASI,
-Kütüphanecinin/Arşivcinin meslek tanımının yapılması,
-Demokratik toplum yapısına uygun tüm yurttaşlara hizmet sunacak zenginlikte, nitelikte çoğulcu halk kütüphaneleri, semt kütüphaneleri ve nitelikli kütüphane hizmetleri,
-Bilimsel eğitim, nitelikli üniversite kütüphaneleri,
-Çocukların uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan kütüphane ve bilgiye eşit ve serbest erişim hakkı olan çocuk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, gezici kütüphaneler,
-Engelliler için engelsiz kütüphaneler/Engelsiz bilgiye erişim merkezleri.
-Kütüphanelerde kütüphanecilik/arşivcilik ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdamı, halk kütüphanelerine ve yerel yönetim kütüphanelerine her kütüphaneye en az bir kütüphaneci istihdamı,
-Güvenceli çalışma yaşamı,
-Eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanılabilir bir ücret politikası.
-Kitaplara, yazarlara, internete, düşünceye özgürlük,
-Sansürsüz Türkiye,
-Özgür bilgi dolaşımı, özgür bilim/bilgiye açık erişim, bilginin toplumsallaşması.

Kütüphane, bilgi merkezi, arşiv çalışanlarını, bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencilerini, akademisyenleri mesleğimiz, emeğimiz ve geleceğimiz için 1 Mayıs’ta Türk Kütüphaneciler Derneği Özlük Hakları Çalışma Grubu ile 1 Mayıs’ta Alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs “İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü”
TAŞERONLAŞMAYA, SANSÜRE, YASAKLARA HAYIR!
EMEĞE, BİLİME, BİLGİYE, DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK
Türk Kütüphaneciler Derneği Özlük Hakları Çalışma Grubu
(Toplanma alanı/alanları ve toplanma saatleri Salı günü netleşecek. Tüm meslektaşlarımızla paylaşılacaktır)

532690_10151866511552646_253247367_n


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: