Posted by: bluesyemre | May 10, 2013

İstanbul’da Kütüphaneler (Sektörel Araştırma Raporu)

  • Bu belge, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Projesi kapsamında derlenen seriden biridir. Projenin iki ayağından biri olan Kültür Ekonomisi Envanteri, 21. yüzyıl İstanbul’unun büyüme akslarından biri olan kültür alanının geliştirilmesi için gerekli adımlara işaret etmek üzere tariflenmiş kapsamlı bir veri araştırma, haritalama ve değerlendirme çalışmasıdır. Bünyesinde bir çok uzman ve akademisyeni bir araya getiren söz konusu envanter çalışması ile ilk defa hem kamu sektörü, hem özel sektörü kapsayarak İstanbul’un kültür-sanat varlıklarının, mirasının ve ekonomisinin bir fotoğrafı çekilmiş olmakta ve toplanan verilerden yola çıkarak 21.yüzyıl başında İstanbul’un bir kültür başkenti olarak ilerlemesi için atılması gereken adımlara ve politikalara önerilerde bulunulmaktadır. Kütüphaneler yüzyıllardan beri toplumun gelişiminde ve bilginin aktarımında varolan kurumlardır. İstanbul’da bulunan kütüphaneler, kültür sektörünün gelişimi, kentin bu kültürel bütünlükteki konumu açısında vazgeçilmez öneme sahiptir. Rapor kapsamında kütüphanelerin yapısı, sektörel gelişimi, kitap sayısı ve okuyucu sayısındaki değişim ve bu anlamda dünyadaki örnekler incelenmiştir. Yapılan araştırmaların sonucunda sektörün eğilimleri tespit edilip, gelişmesi için ipuçları önerilmiştir.

http://bit.ly/12ksRyL


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: