Posted by: bluesyemre | May 23, 2013

Vakıf üniversiteleri kanamaya başladı – Esfender Korkmaz

  • Türkiye’de 66 vakıf üniversitesi, 7 vakıf meslek yüksek okulu var.. 15 yeni vakıf üniversitesi de kurulma aşamasındadır. Öğrenci sayısı itibariyle toplam üniversiteler içinde yüzde 7 dolayında bir paya sahiptir. Vakıf üniversitelerinin yararlı tarafları var…Örneğin yurt dışına daha az öğrenci gidiyor. Beyin göçü azalıyor. Üniversite önünde aşırı birikme az da olsa azalıyor. Vakıf üniversitelerinin kuruluşunda ve uygulamada önemli yanlışları da var.

http://bit.ly/Zf0hSv


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: