Posted by: bluesyemre | May 31, 2013

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları – Selda Ekici, Bülent Yılmaz

Bilgi Dünyası Logo

  • Bu çalışma ile, ileride sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır.Çalışma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. 100 öğrenciye uygulanan anket sonucuna göre, öğretmen adaylarının çoğu, üniversite eğitimine başlamadan önce düşünce özgürlüğü konusunda olumlu tutum geliştirmiş ve genel olarak aileleri ve çevreleri bu konuda olumlu katkı sunmuştur. Öğretmenlerin bu konudaki etkisi ise yeterli görülmemiştir. Üniversite eğitimleri sırasında düşünce özgürlüğü konusunda kısmen bilinçlenmişlerdir. İleride yetiştirecekleri öğrencilerin düşünce özgürlüğü konusundaki tutumlarına yapacakları etkinin öneminin farkında olmaları ise araştırmanın olumlu sonuçlarındandır.

http://bit.ly/10Edkvz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: