Posted by: bluesyemre | June 11, 2013

#WeAreGezi Resist METU (ODTÜ Ayakta)

  • We, the undersigned members of Middle East Technical University, having had first-hand experience of police brutality during the recent visit of the Prime Minister to our campus on 18 December 2012, strongly oppose the mentality of the Turkish government which aims to impede the exercise of fundamental democratic rights and freedoms by the use of force and violence across the country. In the face of such use of violence, we wholeheartedly support the rise of our people, especially the youth and women across the country, to defend their fundamental (human) rights and freedoms. Mindful of the fact that the responsibility of what has been happening over the last two weeks lies solely with the government, we believe that the adoption of the just and legitimate demands of Taksim Solidarity constitutes a minimum requirement of democracy and rule of law. We condemn the use of force and violence by the state authorities against those who are defending with dignity, their basic rights and freedoms, life styles, environment and society.  We deem it necessary to inform the public that all those who are responsible for the use of force and violence should be held accountable for their deeds.
  • Biz, aşağıda imzası olan ODTÜ Öğretim Elemanları ve Çalışanları, daha önce üniversitemize karşı da uygulanmış olan, en temel demokratik hak ve özgürlükleri şiddet kullanarak engellemeye yönelik iktidar anlayışının ülkemizde yaygınlaştırılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Bu şiddete dayalı anlayış ve uygulamalar karşısında, ülkemizin her yanında, başta gençler ve kadınlar olmak üzere, temel insan haklarına sahip çıkan halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz. Yaşananların sorumluluğunun mevcut iktidarda olduğu gerçeğinden hareketle, direnişin, Taksim Dayanışması tarafından açıklanan haklı ve meşru taleplerinin kabul edilmesinin demokrasi ve hukuk devleti anlayışının asgari bir gereği olduğuna inanıyoruz. Temel haklarını, yaşam biçimlerini, çevrelerini ve ülkelerini, insan olmanın gereği olarak, onurlu bir biçimde savunanlara tüm ülkemizde uygulanan devlet şiddetini kınıyor, bütün sorumlularının hesap vermeleri gerektiğini Kamuoyu’na bildirmeyi bir görev biliyoruz.

http://odtuayakta.org/index%20_en.html

http://odtuayakta.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: