Posted by: bluesyemre | June 13, 2013

#direngeziseninleyiz Alternatif Bilişim Derneği açıklaması: Gezi Parkı – Sosyal Medyaya Tehdit Basın Açıklaması

Twitter-is-censored-2.png

 

  • Gezi Parkı’ndan başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan direniş dalgası, sosyal medyanın gerçek zamanlı iletişimi ile toplumsal hareketler arasındaki derin bağı bir kez daha açık bir biçimde gözler önüne serdi. Ana akım medyanın tamamen dezenformasyon ve atalet yaydığı bir ortamda sosyal medya gerçek haber kanalı haline geldi; ama bunun da ötesinde bir örgütlenme, yardımlaşma, dayanışma, kolluk suçlarına karşı delil toplama, sağlık, hukuki yardım gibi hayati bilgilerin ihtiyaç sahiplerine iletilmesi gibi işlevlerle vaz geçilmez hale geldi. Hal böyle olunca da sosyal medya#DirenGeziParkı ile birlikte Başbakan ve hükümet sözcüleri tarafından hedef haline getirildi.

http://bit.ly/1723Crr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: