Posted by: bluesyemre | July 8, 2013

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri

siddet

 

 

 

 

 

 

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışmasının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Türkiye’deki “şiddet fenomenini” medya kanalları vasıtasıyla afişe etmek ve kayıt altına almak, arşivlemek. Yazılı, görsel ve elektronik haber alma kanallarına kaynak teşkil etmek.
  • Kamuoyunca kanıksanan şiddet eylemlerinin, mağdurların hikayelerinin anlatılması vasıtasıyla “sıradanlaşmasına” veya “istatistik haline dönüşmesine” engel olmak.
  • Şiddet eylemlerinin oluşmasına sebep olan süreçleri inceleyerek geleceğe ilişkin projeksiyonlar oluşturmak.
  • Şiddet tanımının muğlaklığı hasebiyle, çalışma kapsamında bir araya gelecek farklı alanlarda çalışan pek çok toplumsal grup, sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğine önayak olmak.
  • Şiddet mağdurlarının veya tanıkların, ilgili alanlarda hak savunuculuğu yapan kurumlarla ilişkilerini sağlamak.

http://www.siddethikayeleri.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: