Posted by: bluesyemre | July 9, 2013

Sayısallaştırma Çalışma Grubu

DSC_5613

Bir süredir hazırlık aşamasında olduğumuz güzel bir gelişme hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu yılki Kütüphane Haftası içinde 28 Mart 2013 tarihinde Atatürk Kitaplığı’nda düzenlenen “Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı” ile hareketlenen, “sayısallaştırma konusundaki ulusal işbirliği” çalışmalarında ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Sürecin 25-27 Şubat 2010 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Ali Emirî Kültür Merkezi’nde yapılan “Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı” ile başladığı düşünüldüğünde, aslında çalışmaların önce bir ara durduğu sonra bu yıl çalıştay ile yeniden hareketlendiği gözlemlenebilir. Kütüphane Haftası’nda yapılan bu çalıştayın ardından orada belirlenen ve sürece destek vermek isteyen gönüllü kişilerle 17 Mayıs 2013 tarihinde IRCICA’nın ev sahipliğinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda komisyonlar oluşturulmuş, web sayfası (www.sayisallastirma.org) hazırlanmış ve çalışmalarımız başlamıştır.

Bu toplantıda her tür yapılanmadan bağımsız bir “Sayısallaştırma Çalışma Grubu” kurulması kararı alınmıştır. Bu çalışma grubunun öncelikli işi, nadir eserlerin sayısallaştırılması konusunda ulusal işbirliği çalışmalarına başlamaktır. Çalışma Grubu içinde komisyon üyeleri belirlenmiş ve komisyonlar kurulmuştur. Bu grubun 4 komisyon ve bir teknik komiteden oluşması planlanmıştır. Her komisyonun seçimle belirlenen başkanları ile önceden belirlenmiş ve kabul edilmiş sekreteryadan oluşan “Sayısallaştırma Çalışma Grubu Koordinatörlüğü” ise çalışmaların planlanması, kararların duyurulması ve uygulanmasından sorumlu olacaktır. Alınan ve alınacak tüm kararlar ilgili web sayfasında görülebilir. Süreçte bize destek veren tüm kişi ve kuruluşlara, komisyonlarda yer alan her üyeye özellikle teşekkür ederiz. Birkaç kişiye özel teşekkür etmemize lütfen izin verin. Yarım kalmış bir görevi tamamlamak için adım atmamıza vesile olan Atatürk Kitaplığı Müdürü Sayın Ramazan Minder’e, aynı kurumda kütüphaneci olan ve bu konuda bir projeyi yürüterek bize ışık tutan  Sayın Selçuk Aydın’a; bir sonraki aşama için tüm olanakları bizlere sunan, web sayfasının oluşturulmasını sağlayan IRCICA Kütüphanesi Müdürü Sayın Abdullah Topaloğlu’na; aynı kurumda kütüphaneci olan ve sekreteryada görev alarak komisyonların kurulmasında, her türlü iletişimin sağlanmasında özveri ile çalışan Sayın Neslihan Sandal’a özellikle teşekkür ederiz. Konuyla ilgili sorularınızı bilgi@sayisallastirma.org adresine bildirmenizi ve haber listelerini kişisel sorularınızla meşgul etmemenizi rica ediyoruz.  Çalışmalar hakkında bundan sonra da ilgili web sitesi aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla…

Yard. Doç. Dr. Işıl İlknur Sert
Sayısallaştırma Çalışma Grubu Sekreteryası adına

http://www.sayisallastirma.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: