Posted by: bluesyemre | July 22, 2013

Faili Belli (İnsan Hakları Davaları İzleme Blogu)

  • Faili Belli, Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşanan ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili mevcut davaları izlemek üzere hazırlanmış bir blogdur. Altyapısı ve içeriği TESEV Demokratikleşme Programı tarafından, bu alanda uzman hak savunucuları ile birlikte hazırlanmaktadır. Çalışma boyunca, devlet eliyle işlenmiş insan hakkı ihlallerinin suç konusu olduğu davalar takip edilecek, bu davalara ilişkin güncel bilgiler, çeşitli analiz yazıları yayımlanacaktır. Türkiye’nin demokratikleşmesi önündeki önemli engellerden sayabileceğimiz “cezasızlık olgusu” ve insan hakkı ihlallerindeki davalarda sıklıkla rastlanan “zamanaşımı sorunu” çalışmanın temel çıkış noktasıdır.

http://failibelli.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: