Posted by: bluesyemre | August 28, 2013

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Stratejik Planı 2013-2017

  • Dünyamız; doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşamaktadır. Mevcut durum toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına bir tehdit oluşturmuştur. Bu tehdit ile baş etmenin en temel yöntemi, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı gerekli tedbirleri almaktır. Böylece toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi her daim mümkün olabilecektir.Türkiye; jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkarmış, böylece kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verecek adımlar atmıştır. Bu kapsamda, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden ve iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliklerini geliştirmek ve bu platformlarda öncü olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

2013-2017 Stratejik Planı: http://j.mp/18ZA6j0

https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: