Posted by: bluesyemre | September 22, 2013

Akademik Araştırmalarda Web 2.0 Etkisi: ODTÜ ve Mendeley İşbirliği – Levent Kutlutürk ve Emre Hasan Akbayrak

mendeley

Web 2.0, akademik sosyal ağ ve referans yönetim araçlarının, akademisyenlere ve araştırmacılara büyük kolaylık sağladığı ortadadır. Çalışmaların herhangi bir zamanda, herhangi bir platformda veya herhangi bir yerde olması mümkündür. ODTÜ mensuplarının çeşitliliği ve disiplinlere göre çalışma alanlarının değişkenliği ile bilgi arama davranışlarının farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, eşzamanlılık ve platform bağımsızlığı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle ODTÜ Kütüphanesi Mendeley’i değerlendirerek mensuplarına sunmaktadır. ODTÜ ve MIE işbirliğinin akademik araştırmalarda Web 2.0 etkisinin artmasında şüphesiz önemli bir rolü olacaktır. Bu bağlamda, öncü çalışmaların gerçekleştirildiği ve bu çalışmalara ait süreç ve sonuçların diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşma sorumluluğunu her zaman taşımakta olan ODTÜ Kütüphanesi, doğabilecek yeni olanakları değerlendirmeye devam etmektedir. Henüz yeni sayılabilecek bu değerlendirme sürecinin sonuçlarının, farklı bir çalışmada ayrıca sunulması için bugün yapılmış olan işbirliği büyük önem taşımaktadır.

Tammetin: Akademik Arastirmalarda Web2.0 Etkisi

PowerPoint Sunum: Akademik Arastirmalarda Web 2.0 Etkisi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: