Posted by: bluesyemre | September 23, 2013

Uluslararası Bilişim Konferansı 2013 – 2023’e Doğru: Atılım için Bilişim, 9 Ekim 2013, Ankara

BUvZmv2CQAEYnbb

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek kamu ve özel sektör kurumlarının ortak hedefi haline gelmiştir. TÜBİSAD olarak, bilişim sektörünün, ülkemizin büyümesinde, istihdamın artırılmasında ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzün yükseltilmesinde ve 2023 yılında Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasında yer almasında stratejik öneme sahip olduğu inancındayız. Türkiye’nin kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olan bilişim sektörünün gelişiminin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla TÜBİSAD’ın ev sahipliğinde 9 Ekim’de yurtiçi ve yurtdışından kamu ve özel sektör katılımcıları ile biraraya geliyoruz. Dünyadaki başarılı örnekleri ortaya koyarak Türkiye’de sektörü ileri taşıyacak formülleri tartışmak ve sektörün güçlendirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Global İnovasyon Endeksi yazarı Soumitra Dutta’da davetli konuşmacı olarak katılarak, innovasyon ve teknolojinin ülkelerin kalkınmasındaki önemini vurgulayacaktır. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile gerçekleşecek konferansta, Türkiye ve bölge ekonomileri içinde bilişim sektörünü lider sektör haline getirmek için uygulanması gereken ekonomik politikalar ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında verilecek özel AR-GE teşvikleri ile insan kaynağını geliştirme yolları, dış ticaret hacmini büyütmek için alınması gerekli politik önlemler tartışılacaktır.

Program: http://j.mp/15kXIfn

http://www.atilimicinbilisim.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: