Posted by: bluesyemre | November 8, 2013

Halk Kütüphaneleri: Araştırmalar ve Görüşler – Prof.Dr. Bülent Yılmaz

A

  • Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın “Halk Kütüphaneleri: Araştırmalar ve Görüşler” adlı kitabı Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi tarafından yayımlanmıştır. Halk kütüphaneleri ile ilgili yazılarını “Kuramsal Yaklaşım”, “Türkiye Üzerine Araştırmalar ve Görüşler”, “Gözlemler” ve “Çeviri Metinler” başlıkları altında toplayan Prof. Yılmaz’ın bu eseri, kendisinin uzmanlık alanındaki tüm çalışmalarını bir arada görebileceğimiz bir kitap niteliği taşımaktadır. Kitap Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi’nden (TKD Genel Merkez binası) sağlanabilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: