Posted by: bluesyemre | December 27, 2013

I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, 25-27 Nisan 2014, İstanbul Cemal Reşit Rey Kongre Salonu

Bilgi ve Belge Yönetimi

  • Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü, Kültür Paylaşım Platformu’nun gerçekleştireceği I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi  “Bilgi ve Belge Yönetiminde Vizyoner Devrim” ana teması ile 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da  (Cemal Reşit Rey Kongre Salonu) yapılacaktır. Kongre temel olarak; Türkiye’de ve yurtdışında Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim ve öğretim veren üniversitelerin; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirip,   bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacakları ve geleceğin bilgi profesyonelleri olarak, alana katma değer yaratabilecekleri bir akademik düzeyde platform oluşturmayı hedeflemektedir. Kongrenin en önemli misyonu; gerek Türkiye, gerekse yurt dışından pek çok üniversite öğrencisinin katılacağı ‘’Dünya  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Buluşması’’ gibi çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak olmasıdır. “Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi” kapsamında; Üniversite öğrencilerinin gözüyle,  mesleki eğitimde karşılaşılan sorunların ve değerlendirmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülmektedir. Bu  bağlamda; üniversite öğrencilerinden gelen Bilgi ve Belge Yönetimi alanıyla ilgili bildiriler,  poster sunumları, akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme aşamasından sonra, kongre oturumlarında tartışmaya sunulacaktır. Ayrıca, alanla ilgili öğrencilerin katkıda bulunacağı fotoğraf, resim, el sanatları  atölyeleri ve koro çalışmaları kongre boyunca sergilenecektir. Bununla beraber kongrede sunulacak bildiriler,  hazırlanacak Kongre Bildiri Kitapçığında da yayımlanacaktır. Kongrenin heyecan verici aşamalarından birisi de; ilgili  alanda yılın projesi, kütüphanesi, kütüphanecisi, kullanıcısı ve yazarı gibi kategorilerde motivasyon sağlamak amacıyla,  ödüllerin verileceği bir ödül töreni gerçekleştirmektir.

İletişim: bbykongre2014@marmara.edu.tr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: