Posted by: bluesyemre | December 27, 2013

SAEL (Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı)

Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL) 31 Ağustos 2010 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör tarafından hazırlanan “Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı” başlıklı (ATÜ-ALP­1011-04 kodlu) projenin Atılım ARGEDA Ofisi tarafından kabul edilmesinin ardından kurulmaya başlanmıştır. Bu proje Doç. Dr. Mustafa İsmihan, Yrd. Doç. Dr. S. Mümin Cilasun ve Dr. Elif Kalaycı tarafından yürütülmektedir. SAEL’in altyapısı 2012 sonu itibarıyle tamamlanmıştır.

Amaçlar

  • Eğitim ve araştırma laboratuvarı olarak hizmet verip, sosyal bilimler yöntemleri konusunda başvurulan bir laboratuvar olmak;
  • Türkiye’deki akademisyenlere, öğrencilere, özel sektörde ve kamu kurumlarında sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen kişilere eğitim desteği vermek;
  • Sosyal bilimlerde disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek;
  • Öğretim elemanlarımıza araştırmalarında faydalanacakları araştırma altyapısını sağlamak;
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez hazırlarken ihtiyaç duyacakları altyapı desteğini vermek;

Kapsam

  • Hem araştırma hem eğitim laboratuvarı olarak hizmet verecek;
  • Sosyal bilimler alanında kullanılan yazılımları ve yöntemleri kapsayacak;
  • Türkiye’deki tüm akademisyenler, öğrenciler, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek;
  • Lisansüstü öğrencilerimizin (doktora, master) ve öğretim elemanlarımızın (araştırmaları için) kullanımına açık olacak.

http://sael.atilim.edu.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: