Posted by: bluesyemre | February 5, 2014

Selçuk Efes Kent Belleği

 

  • Kent Belleği Merkezi, Selçuk Belediyesi’ne bağlı bir eğitim, iletişim, araştırma ve kültür merkezidir. Bu merkez, Selçuk’ta kentlilik, tarih bilincinin ve ortak yaşama kültürünün geliştirilip yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur ve kenti ziyaret eden, ya da kentle ilgilenen kişilerin bu kenti bütünlüğü ve sürekliliği içinde tanımalarına destek olur. Kent Belleği Merkezi, Selçuk’un doğal ve kültürel mirasının öncelikli unsurlarının saptanması, toplanması, kataloglanması, uygun koşullarda korunması, paylaşılması, sergilenmesi, bunlarla ilgili yayın ve belgesellerin yapılması, kurslar, yarışmalar, toplantılar, konserler, kültür gezileri ve şenlikler düzenlenmesi alanlarında görev yapacaktır.

http://selcukefeskentbellegi.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: