Posted by: bluesyemre | March 18, 2014

#BundanSonra Gerçek Demokrasi! @bundansonraorg

Bundan Sonra

  • Biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz: Eşitlik, Adalet, Özgürlük, Kardeşlik ve Hakkaniyete dayalı Gerçek Demokrasi. Siyasi yetkilerinizi kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanarak, doğruları çarpıtarak, gerçekleri karartarak, can yakarak ve can alarak bir toplumsal uyanışa ön ayak oldunuz. İktidarınızın otoriter siyaset anlayışına, ekonomideki adaletsizliklere, ülkemizi ateşe atan hoyrat ve çelişkilerle dolu dış politikasına, temel hak ve özgürlükleri yok saymasına, sürekli olarak kullandığı ayrımcı, şiddet ve nefret diline, kadını planlı olarak ikinci sınıflaştırmasına, yarattığı korku ve zulüm devletine, yargıyı siyasallaştırmasına karşı çok öfkeliyiz. Ama biz, öfke nöbetlerinde uzun zaman can çekişmiş bir ülkenin öfkeyle kalkmanın zararla oturmak anlamına geldiğini çok iyi bilen çocuklarıyız. Barışa sadakatten ödün vermez, sağduyudan vazgeçmeyiz.

http://www.youtube.com/watch?v=axBj8g6RIDk

http://bundansonra.org/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: