Posted by: bluesyemre | April 15, 2014

FATİH Projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? Politika analizi ve önerileri

fatih

Türkiye bu günlerde, dünyanın en kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden birini yaşama geçiriyor. Proje kapsamında her sınıfa birer etkileşimli tahta, 5-12. sınıflardaki tüm öğrencilere de birer tablet bilgisayar sağlanması planlanıyor. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin kapsamı son derece geniş olsa da, projenin hedefleri ve yaklaşımı halen çok iyi bilinmiyor. Elinizdeki rapor, FATİH’i, eğitim alanındaki uluslararası geniş ölçekli bilişim teknolojileri deneyimleri çerçevesinde analiz etmeyi; bu deneyimler ışığında, eğitim teknolojisine yapılacak bu önemli yatırımın Türkiye’deki tüm öğrenciler için olası en iyi öğrenim çıktılarını vermesini sağlayacak öneriler sunmayı amaçlıyor.

Tüm Rapor: http://j.mp/1gyj6D5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: