Posted by: bluesyemre | April 15, 2014

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, Yeni Medya Okuryazarlığı, 26-27 Şubat 2015, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Yeni Medya 2. Ulusal Kongresi

 

  • Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi, tartışma ve paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için olanaklar sunan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte, yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle, totaliterliğin bugüne dek görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve insan uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni medyanın farklı veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan da devletler tarafından sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır, İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde tanık olduk. 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi yeni medya okuryazarlığını odağa alarak aşağıdaki başlıklar çerçevesindeki özgün bilimsel çalışmaları davet etmektedir.

http://www.yenimedya.org.tr/

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: