Posted by: bluesyemre | April 21, 2014

Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu (Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi)

gundem cocuk

Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi, çocukların yaşadığı yaşam hakkı ihlallerini derlediği ‘Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu’nu açıkladı. 2013 yılına ait verilerin derlendiği raporda, 633 çocuğun önlenebilir nedenlerle yaşamlarını yitirdiğine yer verildi. “Devlet Eliyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Negatif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri)” ve “Devlet Önlem Almadığı İçin Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri (Devletin Pozitif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri)” olarak iki başlıkta toplanan yaşam hakkı ihlallerinin yanısıra “Kolluk Güçlerinin Biber Gazı Kullanımı Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri” başlıklı özel bir bölüm de yer aldı. Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporda toplumsal hafızaya kazınan isimlere de yer verilerek önleyici tedbirlerin alınmamasının yeni çocuk ölümlerine neden olacağının altı çizildi.

  • 6 yaşındaki Efe Boz gibi sağlık, bakım, eğitim gibi kamu hizmeti alırken “en az 21 çocuk”;
  • 13 yaşındaki Uğur Kaymaz gibi yargısız infaz sebebiyle en az 4 çocuk,
  • 14 yaşındaki Ceylan Önkol gibi kara mayınları ve askeri mühimmat sebebiyle en az “5 çocuk”,
  • 15 yaşındaki Berkin Elvan gibi toplumsal olaylar sırasında en az “3 çocuk”,
  • 9 yaşındaki Mert Aydın gibi şiddet sebebiyle en az “41 çocuk”,
  • 13 yaşındaki Ahmet Yıldız gibi iş cinayetleri sebebiyle en az “89 çocuk,”
  • 3,5 yaşındaki Pamir gibi kentsel ve kırsal alanda en az “101 çocuk” yaşamını kaybetti.

Gündem Çocuk: Harekete geçmemiz için daha kaç çocuk ölmeli? Yalnızca kayda geçen verilerden yararlanılarak hazırlanan raporda yer alan sayılar, mekanlar, şehirler çocuğa yönelik hak ihlallerinin yalnızca can kayıplarında dahi oldukça yüksek olduğunu ortaya koyarken Gündem Çocuk Derneği, raporun sunumunun ardından kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı:
“Bu yılın sonunda yine benzer çocukların isimlerini anarak, benzer bir tabloyla karşılaşmamak için kamuoyunu konuya sahip çıkmaya ve Devlet yetkililerini ve hükümeti bir an evvel harekete geçmeye çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımız da tahammülümüz de yok!”

Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: